Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : Ginaan # 9
Composed by: Sayyad Saaleh
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Ye mitha Muhammad naam sunno bhai munivaro 1

Bin thambh jamin aasman - sunno          2

Chaar jug ne chaar khaan - sunno          3

Aaj kal vaari subhaan - sunno           4

Nauv rupe Nirnijan - sunno             5

Nar Ali avatar jaann - sunno            6

Nar Ali jaaniyen to naa jaanaa
avaro saath - sunno                7

Chaar jugni beli sohi Muhammad aaj - sunno     8

Nabi sarikhaa chaandnaa so
dono divlaa haath - sunno             9

Sayyed Saaleh boliyaa ginaan - sunno        10


Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934