Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : Ginaan # 14
Composed by: Pir Hassam Shaah
Jodilo: Ginaan Parbh srevone
Raag: n/a


Chit ma dolo rakhisaraa man saach dharo ji 1

Viraa vichaari ne chaalo aachar na bohot havaa ji       2

Svaami kaeraa farman didhaa kol potaa ji           3

Chaudaa bhavan keraa saami Machh pankh baandheaa ji      4

Dharti halhalkaar pavan bohot chaaleaa ji           5

Udaavse sakal savasaaro dhuniaa bahot chukyaa ji       6

Svaami tun maaraa horang teraa tuni jaanne ji         7

Paacham dis puraanaa aayaa dharmi raajaa ji          8

Pahele to dil milaana janpu dip bhaleaa ji          9

Asuraa daanav te sangaarvaa kharang kharang valeaa ji     10

Munivar maahaadin aayaa Alishaah japo ji           11

Sak khe svaami teraa chhandu dharmi raajaa havaa ji      12

Munivar karore aanadh mali mali amiras pio ji         13

Em boleaa Pir Haassam Shaah viraa man maan bujo ji      14


Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934