Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : Ginaan # 22
Composed by: Sayyed Imaam Shaah
Ginaan Parbhaatio
Raag: n/a

Jaag jaagre tun jaag moraa bhaaire
noor zahuraaki ghaddiaa aaire (varanni)
tun jaag jaag re moraa bhaai re               1

Chaar per raheni khoi parbhaa noor ki aaire,
tuj kaaran huraa suhaagan aaire - tun jaag         2

Khatt ghaddi raat rahi cheto moraa bhaaire,
noor-naa piyaalaa huraan chhantt ti aaire - tun jaag    3

Suraa hoe to raheni jaago,
gaafal sutaa moraa bhaai re;
aalas nindraa tune huraa sun gamaai re - tun jaag      4

Em kahe chhe Indra Imaam Shaah paatra,
tame suno moraa bhaai re;
ghad amraapuri maanhe hui chhe
vadhaai re - tun jaag                    5


Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934