Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60 : 9
Composed by: Pir Indra Imaamdin
Jugesar ginaan : nauv-mu ( 9 of 60 Ginaans )
Raag: n/a

Het dhari dhari finn jo kiyaa,
finn thi inddh nipaayaa ji;
inddh madhe thi sarve rachnaa kidhaa,
taare sarjiyaa pinddh ne kaayaa;
jugesar jogi te dhiaan maa tariaa ji        1

Aad nirinjane ichhaa jo kidhi,
partham jog-naa mul nipaayaa ji;
tej jog madhe jugesar rahine,
te pinddh saathe meli chhe maayaa - jugesar    2

Kaayaa ne maayaa be jugal sarjeaa,
te madhe jog samaayaa ji;
jog maanhe thi jugat-j siraji,
temaa trann tatav raheaa lopaai - jugesar     3

Trann tatav maanhe thi trann gunn jo sarjiyaa,
to jogi e tej maanhe meleaa ji;
saad madhe thi shabd jo thayaa,
shabde thi tej sarve kheliyaa - jugesar      4

Trann gunn th ek naari jo siraji,
te naari thi sarve gunn huaa ji;
trann gunn thi te algaa raheaa,
te kiaa aad nirinjan juaa - jugesar        5

Naath anaath jone enni per kahaaviyaa,
te behu tej-naa melaa ji;
bhanne Pir Imaam Shaah e aasann joyaa,
e naath anaath ghar-naa chelaa;
jugesar jogi te dhian maa tareaa ji        6
Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934