Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60: 44
Composed by: Pir Imaam Shaah
Jugesar ginaan : chon-taalis-mu ( 44 of 60 Ginaans )
Raag: n/a

Ehad rupe thi lil jo hotaa,
lil thi alil ni vaachaa ji;
vaachaa parmaanni manddaann maanddiyaa,
taare maanddi utput lilaa saachaa
jugesar pann jog tatva tame jaanno ji             1

Rachnaa rachi ne ramat maanddi,
taare kidhi jog bhog ni kaayaa ji;
trisul dhari ne dhrastte raakhi,
toe e rachanaa-naa paar na paayaa - jugesar          2

Par dekhannaa kari ne paay jo laagaa,
taare paay dhoi charannaamat kidhaa ji;
mulastaan nethi thanbh jo kidhaa,
emaa odharse nar ne naari - jugesar              3

Mul manddhann beu banb thi sarjiaa,
taare sarjiyaa satdit-naa vaas ji;
sat ne dit beu bhirmaa jie sirjiaa,
sarjiyaa te tej ne parkaash - jugesar             4

Adhbudh vaanni Gur mukhe jaanni
pann je sankh naa shabd na hotaa ji;
sankh parkaashi ne sansaar sarjiyaa,
te daadde jog kiyaan hotaa - jugesar             5

Ishvar paarvati Aadam Havaa avtaar,
tenaa tame jog lidhaa sansaar ji;
tenaa jog joi tame naa bulo,
te joi paddsho andhkaar - jugesar               6

Saami sat parkaashi Sat Panth sarjiyaa,
ane kidhaa jivnaa odhaar ji;
bhanne Gur Imaam Shaah Sat Panth sevo,
to ekoter naa thaay nistaar
jugesar pann jog tatva tame jaano ji             7


Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934