Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60: 54
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Abhdu-naa ginaan : chopan-mu ( 54 of 60 Ginaans )
Raag: n/a


Abdhu man jite man ichhaa fal upaje,
ane tan jite uchharang;
harde jite aanand upaje,
is bhid jog bhaachand                    1

Abdhu kaam krodh jab jite jogi,
sat pavitra tab hoi;
chint jite chandaa hove nirmalaa,
nirmal saadhu sohi                     2

Abdhu rasnaa puchhanta kanth-naa abharat,
ane ginaan purash kun binam;
aakaas raajaa dehen singaasann,
to aad purash kun binam                   3

Abdhu kaayaa kaam ni manchhaa devi,
ane chaitan purush asathaanam;
krodh ahunkaar kattak kaa raajaa,
tis kaa surat nirat paradhaanam - abdhu           4

Abdhu naam paataal sir upar nirmalaa,
karam purush sinhaasann eh;
jo jog jugat doe bhasat saanhiyaa,
to karannaa karanni kartap saaram - abdhu          5

Abdhu aasaa maaro chintaa jaaro,
ane hun khudhi karo rasoi.
aasann jito nindhraa jito,
kirtaar kare so hoi - abdhu                 6

Abdhu jo Gur male to arath bataave,
ane matte chint kaa sensaa;
jal vinaa kamal na fule,
taakun murakh jaanne hansaa - abdhu             7

Abdhu Gur male to parchhe saadhu,
Gur binaa bhaatt na paave;
ginaan manddal maan jal bal divo dise,
so Gur binaa haath na aave - abdhu             8

Abdhu rahenn andheri saathi veri,
ane avghadd gaatt gudhaaraa;
bina ague kiyu maarg paave,
taaki chintaa karo saveraa - abdhu             9

Abdhu Satgur paaras saadhu traanbaa,
bhette to sovan hoi;
jiyun jal mine aap prakaashe,
tiyu maanje darsan soi - abdhu               10

Abdhu nirmal maddhi Satgur kaa duaaraa,
ane dayaa purush kaa vaasaa;
harde kunbh pavan ghatt sodho,
to alakh purush ki aasaa - abdhu              11

Abdhu sakatt ghaatt andar las ghaatti,
jiaan sui maarag na paave;
tiaan vaahaanaa rath singaasann raajaa,
taansu nit utth aave jaave - abdhu             12

Abdhu bhirakh binaa fule ful vaaddi,
ane binaa mukh naad bajaave;
bin rasanaa gunn gaave har kaa,
so bin pag aave jaave - abdhu                13

Abdhu harde betth chetan bandagi,
raaval hay matvaalaa;
ingalaa pingalaa sukhmannaa daasi,
Satgur ki esi baali - abdhu                 14

Abdhu hir parchhe tiyun tankun shodho,
ane kahiyaa Guru kaa kije;
megaa bijaa maarag jove,
tiyun hansaa gavan karije - abdhu              15

Abdhu hans purush jab sanmukh aave,
tab kaayaa nirmal hoi;
karo dhiyaan bheang bhabhutaa,
to madhsudh na paave koi- abdhu               16

Abdhu naad bandh doe bhachham Gur ke,
ane chint sat doe saathi;
navsaa parchho khel Gur sun,
ginaan dhiaan doe haathi - abdhu              17

Abdhu jaage so jo ras me paake,
ane soyaa tine ras khoyaa;
soe panth na katte gusaanhiyaan,
murakh chahaave soyaa - abdhu                18

Abdhu gatt maanhe ridh sidh hay,
ane gatt maanhe anhad chaalaa;
gatt maanhe bhaag lagaayaa bhaabhu,
gatt maanhe sinchannhaaraa - abdhu             19

Abdhu gatt maanhe navkhand prodhami,
ane gatt maanhe hae kevalaasaa;
gatt maanhe saat samudhra kaa vaasaa,
Gur binaa jaay piyaasaa - abdhu               20

Abdhu Gur vachane gatt shodhan karije,
to Gur-Nar darshan paayaa;
kahe Pir Hassan Kabirdin sunno gatiyu lokaa,
tene aavaagamann chhoddaayaa - abdhu            21Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934