Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60 : 56
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Abhdu-naa ginaan : chhapan-mu ( 56 of 60 Ginaans )
Raag: n/a

Eji Jisre banbe teri kaayaa sirjire abdhu,
sohi banb kem kari raaddo ji;
jaago jugesar jaago moraa bhaai ji,
jaagatannaa mat bhulo mere bhaai ji             1

Eji Alakh nirinjan jaare lekhaa maangshe re abdhu,
te puchhe aap aap ki kamaai ji - jaago            2

Eji Rikhisar hoi ne kalas kunbh thapaave re abdhu,
te kunjar megh jagan fal leshe ji - jaago          3

Eji Rikhisar hoi ne gat gangaa maan aavere abdhu,
te asav megh jagan fal leshe ji - jaago           4

Eji Rikhisar hoi ne dharam kiriaa paalere abdhu,
te gau megh jagan fal leshe ji - jaago            5

Eji Nar ne naari be saadh kevaaeshe re abdhu,
te asav megh jagan fal leshe ji - jaago           6

Eji Nar ne naari be lunddh kevaaeshere abdhu,
te pilaaeshe loho keri ghaanni ji - jaago          7

Eji Ek na bhulaa abdhu doe na bhulaa abdhu,
bhulo bhulo saghlo sansaar ji - jaago            8

Eji Satgur parsaade jati gorakhnna bhulaa abdhu,
naath machhandar ji kaa chelaa ji - jaago          9Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934