Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60: 60
Composed by: Pir Sadardin
Abhdu-naa ginaan : saaitth-mu ( 60 of 60 Ginaans )
Raag: sarag bhavan nun joddilun


Same as Bhaag 5 - Ginaan # 83


Eji Dilnaa dagaa bande karnaa ho dur;
ye gunaah bhakse subhaanaa jire               1

Eji Pinddh-ne kaarann kaany jivaddaane haaro;
saami raajo lekhaa leshe jire                2

Eji Guno tamaaro dushman thaashe;
avar rang lai ne utthashe jire                3

Eji Jantra jaali jivaddo saannsiye toddaava she;
taare jivaddo karshe pukaar jire               4

Eji Nahi tiaan maataa ne nahi tiyaan pitaa;
nahi tiyaan ben na bhaai jire                5

Eji Aatmaa joun to kany na dise;
saami raajo lekhaa lese jire                 6

Eji Ginaan maahaaras bhanne Pir Sadardin;
Naklanki aagal hoese jire                  7


Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934