Putalaa / Putla

PUTLA

aad gur bhiramaa nur sat-gur naam,
ja(n)pudeep maa(n) gure keedho mukaam…. 1

setar-deep delam des ho jaann,
teeaa(n) nur sat-gur betthaa ho aann….2

delam des thee peere(n) keeaa ho aann,
teeaa(n) aaveaa nagaree bheeladdee ho jaann….3

bheeladdee nagaree thee tarat aaveaa ho dev,
taare hee(n)dusataan maa(n)he aaveaa tat khev….4

kha(n)dd gujaraat jaanno aann,
maa(n)he paattann nagaree ut-tam jaann….5

teeaa(n) raaj kare jesa(n)gh ho raae,
teeaa(n) pun paveetr dharamaj thaae….6

sat-dharam tannee pireet kare apaar,
maahaagunnava(n)taa aaveaa dayaal….7

taare raajaae deraa kholaaveaa duaar,
ubho rahe pujaaro tenne tthaar….8

teeaa(n) dev kee pujaa pujaaro re kare,
teeaa(n) nur sat-gur aavee sa(n)chare….9

taare deraa maa(n)he peer betthaa ho jaae,
eesavar nee pi(n)ddee upar meleaa ho paa(n)e….10

taare pujaaro aaveo tenne re tthaam,
jue to deraa maa(n)he peere(n) keedho mukaam…..11

taare musalamaanee teeaa(n) deettho rup,
ehevo gure keedho sarup……12

taare ubho pujaaro gur ke paas,
sunno ho saaheb hamaaree aradaas….13

pujaaro kahe dev nee murat upar kem raakheo paa(n)e,
e murat puje chhe jesa(n)gh raae…..14

taare nur sat-gur boleaa vikheeyaat,
sunno pujaaraa hamaaree vaat…..15

jo e dev tamaaraa hove sahee,
to tam saathe kaa(n)e ku(n) bole nahee….16

taare pujaare peer su(n) vaataj kahee,
e pathar kee murat peer bole nahee…..17

parabat naa je aanneaa pakhaann,
ghaddee putalaa ne maa(n)ddeaa ma(n)ddaann…..18

maannase ghaddeaa putalaa ne maa(n)ddeaa ma(n)ddaann,
te kem peer bole ho jaann…..19

nur sat-gur pujaare su(n) vaataj kahee,
ke hamaare hukam su(n) e bole sahee…..20

taare nur sat-gur vaa(n)chaa ochare,
te naache putalaa ne nirataj kare….21

vaajee(n)tr vaaje bahu chitraamann tannaa,
vajaavaa laagaa peer ke pharamaane ghannaa…..22

vaaje vaajaa pathar tannaa
taadd maddada(n)g a(n)tee ghannaa….23

venn vaa(n)salee vaaje bahu bula(n)d,
teeaa(n) deval maa(n)he bahu huo aana(n)d….24

tab pujaaro laago peer ke paa(n)e,
pachhe raajaa paase doddeo jaae…..25