Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database. Guests are not required to login during this beta-testing phase

IBTEDA KARDAM BA NAAMAT, NOOR MAWLANA KARIM

Author: 
Shahee

IBTEDA KARDAM BA NAAMAT, NOOR MAWLANA KARIM
JAAN FEDA AZ NAAM-E-PAAKAT NOOR MAWLANA KARIM

AZ ZAMIN TAA ASOMAN AZ TAKHT TAA ARSH-E-BARIN
HAR YAKI RAA SHOD KARAMAT , NOOR MAWLANA KARIM

BAHAR SAJDA AAMADA, SHAMS-O-QAMAR HAM AKHTARAAN
MIKONAND MADH-O-SANAAYAT NOOR MAWLANA KARIM

QUDSIYAN-E-NOH FALAK TABESH KONAND DAR ROZ-O-SHAB
WERD SAAZAND ISM-E-PAAKAT NOOR MAWLANA KARIM

HUR-O-GHULAAMAN BIHISHT SAAZAND BAZM-I-MA'RIFAT
DAMBADAM KHWANAND NOOR MAWLANA KARIM

MU'MINAN HAM DAR JAMA'AT KHANA TASBIH MEIKONAND
HAMD BA ZEKR-O-SEFAT-AT NOOR MAWLANA KARIM

CHAAR DAFTARI-AASOMAAN HAM GOWAHI MEIDEHAND
DAR AGHIYAAR NIST ZAATAT NOOR MAWLAN KARIM

PESHWAH ASTI DAR HAR DAWR-O-ZAMAAN DAR RAH-I-DIN
HADI-E-RAAH-I-HAQIQAT NOOR MAWLANA KARIM

ADAM-O-NOH-O-KHALIL, MUSA-O-ISSAA AHMAD-I
WARIS-I TAKHT-I NUBUWWAT NUR MAWLANA KARIM

SHIS-O-SAM BUDI ISMAIL-O-SHAM UN ALI
SAHIB TAJ-I WILA-YAT NUR MAWLANA KARIM

JADD-I PAKAT HAZRAT-I-SULTAN MUHAMMAD SHAH ALI
KARD ISTIQRAR WASAYAT NUR MAWLANA KARIM

DIN-O DUNYA SHUD MUNNAWAR AZ ZUHURAT YA IMAM
ASHKAR KARD-I IMAMAT NUR MAWLANA KARIM

BAHAR DIDAR AND MUSHTAQ MU MINAN-O MU MINAT
KUN QUBUL MA RA WASALAT NUR MAWLANA KARIM

I TIQAD-I KHWESH GHULAMUDDIN ALA-I LAN GUFT
SAR KHAMID BAR AS TANAT NUR MAWLANA KARIM


Audio for IBTEDA KARDAM BA NAAMAT, NOOR MAWLANA KARIM

Back to top