Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

AI BOOT-I NAZANEEN-I MAN, DAST-I MANAST-O DAMNAT

Author: 
Anoymous

AI BOOT-I NAZANEEN-I MAN, DAST-I MANAST-O DAMNAT
SARW-I SAMAN BARIN-I MAN DAST-I MANAST-O DAMANAT

YAR-I SETAM PARAST-I MAN, CHAND KONEE SHIKAST MAN
DAMAN-I TOST-O DAST-I MAN DAST-I MANAST-O DAMANAT

DIL SHUDA PAAYIO BAST-I TU, FITNAI CHASHME MAST-I TU
TA CHEE KASHAM ZA DAST-I TU DAST-I MANAST-O DAMANAT

QEBLA-I DIL SARAI TU, KABA-I JAN HAWA-I TU
ROO-I MANAST-O PAAY-I TU DAST-I MANAST-O DAMANAT

LAL-I LABAT SHAFA-I MAN, KAID-I GHAMAT SAZAI MAN
GAR NAKONEE DAWA-I MAN DAST-I MANAST-O DAMANAT

SHAMHE MANAST ROO-I TU, UMR-I MANAST BOO-I TU
JAN MANAST MO-I TU DAST-I MANAST-O DAMANAT

BAR SARE RAH BAKHWAARI-AM, CHAND KASHI BAZARIAM
GAR TU CHUNIN GOZARIAM DAST-I MANAST-O DAMANAT

MA RUKHI-O MUSHTARI, RASHK-I BUTAN-I AZARI
BAR GUZARI-O NANGARI DAST-I MANAST-O DAMANAT

ZAHRA-I MADR BA FERQATAM, BAISH NA MAANDA TAAQATAM
WAZ HAMA KAS FIRAQATAM DAST-I MANAST-O DAMANAT

JAN-O JAHAN-I MAN TU-I , SARO-I RAWAN-I MAN TU-I
RUH-O RAWAN-I MAN TU-I DAST-I MANAST-O DAMANAT

AALAM-I DIL CHU PAAK SHUD, JAAMA-I ZAHD CHAAK SHUD
AAB-E RUKHAM CHU KHAAK SHUD DAST-I MANAST-O DAMANAT

NANAG BERAFT-O NAAM SHUD, SUBH BERAFT-O SHAAM SHUD
HAISH-I DILAM TAMAAM SHUD DAST-I MANAST-O DAMANAT

GAR BEZANI BA KHANJARAM, JUZ RA-I ISHQ NA SEPARAM
ROMI-I KHASTA KHATERAM DAST-I MANAST-O DAMANAT

AZ TABRIZ AAMADAM, ASHIQ-I ZAR-I TU SHUDAM
BAISH MADEH MARAA TU RAMA DAST-I MANAST-O DAMANAT

SANG DILA SAMAN BARAA, MAHRUKHA SHAKAR LABAA
HAQ-I KHUDA-O MUSTAFA DAST-I MANAST-O DAMANAT

AI KE TURAST DILBARI, BAR HAMA DILBARAN SARAI
HECH GHAMAM NAM-E KHURI DAST-I MANAST-O DAMANAT

GAR CHE ZE MAH NEKO TARI, LALA RUKH-O SAMAN BARI
AHD BA SAR NAMAI BARI DAST-I MANAST-O DAMANAT

AHDE MARA SHIKASTA-I, BAA DIGARI NESHASTA-I
JAN ZE DILAM BEKHUSTA-I DAST-I MANAST-O DAMANAT

BAISH MARA QARAAR NEH, TAQAT-I ENTEZAR NEH
HECH TU RAA GHUBAAR NEH DAST-I MANAST-O DAMANAT

KHAK-I DARAT GUZIDA AM, BEH ZE TU KAS NADIDA AM
WA-Z HAMA KAS BURIDAHAM DAST-I MANAST-O DAMANAT

ZAHRI GHAM-I TU MECHASHAM, TAHN-I RAQIB MEKASHAM
BAA TU BA-DIN SEFAT KHUSHAM DAST-I MANAST-O DAMANAT

AI KE ZE MAN BURIDA-I, BEHSH MARA NADEDA-I
YAR-I DIGAR GUZIDA-I DAST-I MANAST-O DAMANAT

SHAMS-E JALAL-E MAN TU HE, SUBH-E WISSAL-E MAN TU HE
WAQIF-E HAAL-E MAN TU HE DAST-I MANAST-O DAMANAT


Back to top