Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Dwar khule jannat ke jhoom utha asman

Source: 
Raheman/Rina Rajan - Silver Jubilee Toronto
verses: 
3

Title: Dwar khule jannat ke Page: 11
Chord: D#m
____________________________________________________________________

Fem.: Dwar khule jannat ke *** jhoom utha asman ***

Dwar khule jannat ke, jhoom utha asman

Deep jale ghar ghar mein

Cho.: Chamak utha sara angana, ho ho, chamak utha sara angana

Dwar khule jannat ke.. jhoom utha.. angana..deep jale..

Chamak utha sara angana (2)

Verse 1

Male: Dil ka hindola, nur se sajaye }

Ale Nabi ko hum, usme bithanye...Dil ka.. (2)

Fem.: Sang sang Mowla ke, jule-hai sare momina ** (2)

Deep jale ghar ghar mein

Cho.: Chamak utha sara angana, ho ho, chamak .... (2)

Verse 2

Male: Silver Jubilee hum, ghar ghar manaye }

Kauser ke jaam hum, bhar bhar pilaye...Silver Jubilee.. (2)

Fem.: Chalak utha sagar, chalak uthe angana ** (2)

Deep jale ghar ghar mein

Cho.: Chamak utha sara angana, ho ho, chamak (2)

Verse 3

Male: Sare jahan mein, khushiyan manayen }

Silver jhumen aur jahankar ayen....Sare jahan (2)

Fem.: Shan-mein Mowla ke ab, Rajans ye gaye ** (2)

Deep jale ghar ghar mein

Cho.: Chamak utha sara angana ho (2)

Fem.: Dwar khule jannat ke *** jhoom utha asman ***

Dwar khule jannat ke, jhoom utha asman

Deep jale ghar ghar mein

Cho.: Chamak utha sara angana, ho ho, chamak utha sara angana

Dwar khule jannat ke.. jhoom utha.. angana..deep jale..

Chamak utha sara angana, ho ho, Chamak utha sara angana (2)


Audio for Dwar khule jannat ke jhoom utha asman

Back to top