Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Kaayam

Ya allah re srevun maara hansaa jinaa raaja

verses: 
15

Ya Alaah re tam-ne sirevun maaraa
Hansaa ji naa raajaa,
Kaayam karo ne asavaari; 1

Ya Alaah re bhaai ji maatti paanni,
maattii paanni le kar;
kaayaa ratan eh banaai 2

Ya Alaah re bhaai ji uddgayaa hans ,
uddi rahi maatti,
mustak paddi sir bhaari 3

Ya Alaah re bhaai ji aachhaa aachhaa nir,
nir mangaaye kar;
kaayaa ratan eh pakhaaro 4

Ya Alaah re bhaai ji jinnaa jinnaa kapaddaa,
kapaddaa mangaaye kar;
kaayaa vaster eh odhaayo 5


Syndicate content

Back to top