Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

history

0635-IMAMS PIRS HISTORY -

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 62:09 minutes (14.23 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0634-IMAMS PIRS HISTORY -

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 62:18 minutes (14.26 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0633-HISTORY OF ISLAM (ENG) -

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 50:05 minutes (11.47 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0533-IMAMS PIRS HISTORY (Previous to lecture) -

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 88:06 minutes (20.17 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0459-HISTORY OF ISMAILIS - 2000

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 40:32 minutes (9.28 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0010-HISTORY OF ISLAM - 1982

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 61:32 minutes (14.44 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

0532-IMAMS PIRS HISTORY -

MP3 Mono 22kHz 32Kbps (CBR) 34:57 minutes (8 MB)

This file cannot be listened to online. Please use the download link in order to listen to it on your computer.

Ramta ramta prabhu paatnne aaviya

verses: 
61

Eji Ramtaa ramtaa Prabhu paattanne aaviyaa
paraa-karam kidhaa Pir-re,
puri bhram-var ne pujo ji 1

Eji Dharam aaline Prabhu pote padhaariyaa
dhaaraa nagri maa dhyaan dhariyaa re ...puri 2

Eji Raanni Paalannde nu vrat chhe motun
harann haathe randhi chaakhe re ...puri 3

Eji Paacham desh thi Prabhu pote padhaariya
aaviyaa chhe van minjaar re ...puri 4

Eji Van maa jay-ne Prabhu ramat-j maandi
vaag, harann vegeh aaviya re ...puri 5

Eji Shikaari shodhe harann haath na aave

Aadam aad nirinjan

verses: 
50

Eji Aadam aad niri(n)jan, nirgunn aape arup
asal amaaraa saami tame, judaa paddiyaa thai rup
maher karo moraa saa(n)hiyaa, aballaa sharann tamaari 1

Eji Ana(n)t jug amane vahi gayaa, rup dhara(n)taa aaviyaa
vina(n)ti karataa am-ne bhav thayaa,
saami tame jodd joddaavo ...maher karo 2

Eji Sunkaal maa(n)he saami ana(n)t chalatra kidhaa,
nira(n)jan rupe ramiyaa,
junaa jogi vila(m)b shu(n) karo,
rahesho kettalu(n)k saami ...maher karo 3

Eji Sol thal maa(n)he saami tame ramat kari,
tenaa shu(n) karu(n) vakhaann


Syndicate content

Back to top