Anant Naviva


ASHAAJI  AAPE ALLAH NE AAPE NIRI(N)JAN,
     AAPOHI AAP PARIYAANJI;
     AAPE NIRI(N)JAN VIVAA KARASHE
     ANE KARASHE TE AAPOHI AAP     

     HARI ANANT ANANT
     HARI ANANT JO SAAMI SHAH 
     ANANTE JO ANT TU(N)HI JAANE JI
     EK NE MAARE SHAH,EK ANE TAARE ANE
     EK NE HARI VAR AALE           HARI ANANT 1


AASHAAJI VISHVA KU(N)VAARI KENI KANYAA KAHEVAASHE,
     TENO BHED SUNAAVOJI;
     PIR SADARDIN KANYAANAA BAAPAJ KAHI(N)E.
     TE KU(N)VRI KARINE PARANAAVASHE     HARI ANANT 2


AASHAAJI TRIBHOVAR KU(N)VAR KENU(N) KAHEVAASHE,
     TENO TE BHED SUNAAVOJI;
     SATGUR NUR VARANU BAAPAJI KAHIE,
     TE TO PUTRA KARINE PARANAAVEJI     HARI ANANT 3

AASHAAJI VIVAANO JIYAARE PARIAAN THASHE,
     TIYAARE KIYAA(N) TE HOYASHE JAAN;
     PAAVAAGADH THI TORAN BAANDHSHE,
     TE GIRANAAR HOYASHE JAAN        HARI ANANT 4


AASHAAJI SOL JO JAAN MA(N)HE MAA(N)DVO THAAESE
     ANE EVO TE MAA(N)DVO RACHAAVEJI;
     TE MAA(N)DVAA MAA(N)HE DEVAJ MILASE,
     MILASE TE KARODAA KAROD         HARI ANANT 5


AASHAAJI AAPE NIKALA(N)KI BOLIYAA,
     BAAP SATGUR NE TEDAAVOJI;
     TEDI KARINE PUCHHVAANE LAAGAA,
     KAHO KAHO VIVAANAA KAAJ         HARI ANANT 6

AASHAAJI TI(N)YAA PIR PAYGAMBAR MILASHE,
     ANE MILASHE TE KARODAA KARODJI;
     TE MAA(N)HE NAVAANU KAROD JAKHAJ MILASHE,
     TE PAN ALIJINE PAAS           HARI ANANT 7

AASHAAJI CHHAPAN KAROD MEGHAJ MALASHE,
     TE MALASHE ALIJINE PAASAJI;
     KINAR KAROD BATRIS MALASHE
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 8

AASHAAJI KARODI PAA(N)CH SAAT NAV BAARHI MALASE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI;
     TETRIS KARODIYU(N) DEV RIKHIYAANAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 9 

AASHAAJI PAA(N)CH LAAKH ISHVAR GORAKH BHANIYE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI;
     SI(N)GANIYU TENAA HAATHMAA(N)HE HOYASE,
     ANE HOYASE TE JE JE KAAR        HARI ANANT 10


AASHAAJI NAVKUR TIYAA(N) NAAG NAA MALESHE,
     TE MAA(N)HE SARDAAR KONJI;
     GOVI(N)DE NAAG SARDAAR KAHIYE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 11

   
AASHAAJI CHOSATH LAAKH DAAL DEVIYU(N)NAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI
     SAAMI NAA SAHEN MAA(N)HE EVAA EVAA MALASHE
     TE SARAVE CHHATRA HETHA         HARI ANANT 12


AASHAAJI UTH KAROD JIN BHUTUNAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HEN AAVEJI;
     KAAYAM KAAZI TI(N)YAA SAB KOHI KAHESHE,
     ANE KAHESHE TE AAPOHI AAPAHI      HARI ANANT 13


AASHAAJI SI(N)TER SOH SOH HUSENI MALASHE,
     TE PAN KAAYAMJINU PARIVAARAJI;
     HUSENI AAL IMAAMNI KAHI(N)YE,
     TE SI(N)TER SOH SARDAAR         HARI ANANT 14


AASHAAJI CHORYAASI HAJAAR ASAAHEB MALASHE,
     TE PAN ENE THAAMJI;
     SARAVE TIYAA(N) EKTHAA THAAYASE,
     TE GUR NARANE PAAS           HARI ANANT 15


ASHAAJI  CHAAR MAALAAEK TI(N)YAA HAJURI MALASHE,
     TE PAN SAAMIJINE PAASEJI;
     JE FARMAAVE TE TI(N)YAA LAAVE
     LAEE AAVE ALIJINE PAAS         HARI ANANT 16


AASHAAJI PIR SHAMS TI(N)YAA AAPE AAVE,
     AAVE TE ALIJINE PAASAJI;
     SAADI SAAT KARODIYU(N) TI(N)YAA MALASHE,
     TEMA SURAJAA RAANI SARDAAR       HARI ANANT 17AASHAAJI PIR TAJDIN TURAAHASU(N) AAVE,
     NE AAVE ALIJINE PAASAJI;
     KAL(N)GI UPAR KALA(N)GI MELE,
     AAPE AAP SUJAAN             HARI ANANT 18


AASHAAJI PIR IMAMSHAH TE
     SOLBHAI SARDAARJI;
     GEBI TI(N)YAA AAVI JORAJ KARASHE,
     KARASHE IMAM SHAHNE SAATHI       HARI ANANT 19


AASHAAJI SARAVE SAHEN TI(N)YAA KANE AAVE,
     ANE AAVE PAAVAAGADH PAASEJI;
     JAMPU DIP TI(N)YAA KAHEVAAYASHE,
     KHEDAA THI DAS JAAM           HARI ANANT 20


AASHAAJI CHAAR SATIYU(N) TI(N)YAA MA(N)GAL GAAVE,
     ALI NAA SAHENMA(N) AAVEJI;
     AVAR SATIYU(N) TI(N)YAA BOHOTAJ MALASHE,
     TE MAA(N)HE ANASIYAA SATI SARDAAR    HARI ANANT 21


AASHAAJI ALI TI(N)YAA VAACHAA BOLIYAA
     SAAMBHALO SATGUR BAAPJI;
     VIVAANO SAAMAAN TAEEYAARAJ RAAKHO,
     RAAKHO TE ENE THAAM           HARI ANANT 22


AASHAAJI VARANAA BAAP EMAJ BOLIYAA,
     KANYAANA BAAPANE TEDAAVOJI;
     PIR SADARDIN TI(N)YAA HAAJAR AAVI BETHAA,
     JE JOEE-E TE MAAGO ENE THAAM      HARI ANANT 23


AASHAAJI BIBI JEN BAAEENE TEDAAVO,
     ANE TEDAAVO PAALANDE RAANIJI;
     TI(N)YAA BE SATIYU(N) BADHE BHERIYU(N) THAEENE     
     BETHIYU(N),
     BETHIYU(N) TE MA(N)DAP MAA(N)HE     HARI ANANT 24


AASHAAJI KANYAANE KAAJE SU(N) SU(N) JOEE-E
     TE MAAGO JENBAAEE MAATAAJI;
     TYAARE BIBIYU(N) SARAVE BHERI THAEENE BETHIYU(N),
     TE KANYAANE KAAJE MAAGE         HARI ANANT 25


AASHAAJI BIBIYU(N) SARAVE MILI VICHAARE,
     DAHEJ AAPANE NAHI(N) MELI(N)YEJI;
     MAN MAANIYAA MAAGINE LESU(N),
     JUJESTHAN NAARI NE PAAS         HARI ANANT 26


AASHAAJI MAATAA DHROPADI JUJESTHAN NAARI,
     TE TI(N)YAA AAVINE BETHAAJI;
     KANYAANE KAAJE LUGADAA MAAGE,
     TENU(N) TE SAA(M)BHALO VICHAAR     HARI ANANT 27


AASHAAJI MOTEE SARAVE SARAKHAA JOEE-E,
     NAANO MOTO NAHI(N) KOEEJI;
     SARAVE SARAKHAA SONAANAA MA(N)GAAVO,
     TENI TE BA(N)DHNI JOEE-E        HARI ANANT 28


AASHAAJI CHOSATH KAROD MAA(N)HE MOTI PAROVO,
     NAANO MOTO NAHI(N) KOEE-JI;
     HETHE MAATHE SARVE MOTI JADAAVO,
     EVO TE LAAVO SAAMAAN          HARI ANANT 29


AASHAAJI EK KAAPDO TI(N)YAA JOEE-E,
     SARAVE SONAANU(N) SAARAJI;
     TE VICH MAA(N)HE HIRAA JADAAVO,
     JADTAR JADAAVO APAAR          HARI ANNAT 30


AASHAAJI CHAAR CHHEDAA MAA(N)HE CHAAR FULAJ JO-EE-E,
     RUPEKAA TEJ MELAAVOJI;
     TE VICHE EK FULAJ MELO,
     ANE MELO TE ANUPAAM SAAR        HARI ANANT 31


AASHAAJI EK TI(N)YAA PACHHEDO JOEE-E,
     KHUB KHUB BIRAAJEJI;
     UPAR KOR MOTI JADAAVO,
     EK HAJAAR MAA(N)HE PURAA        HARI ANANT 32


AASHAJI  CHHEDAA HETHE GUGARI JOEE-E
     ANE EK EK TI(N)YAA CHOKAJI;
     SONAANI MAA(N)HE KOR JADAAVO,
     LAAVO LAAVO EVO SAAMAAN         HARI ANANT 33


AASHAAJI DAS AA(N)DAR TI(N)YAA PURAA JOEE-E,
     LAAVO TE JUDI JUDI BHAATJI;
     RAATA PILA SETAR SONAANAA,
     LAAVO SARAVE EVIRE BHAAT        HARI ANANT 34


AASHAAJI LILAA SETAR NE AASMAANI
     EVAA TE RA(N)G LAAVOJI;
     HIRANI DORIE EK UJALAA MA(N)GAAVO,
     TE DIVAS PAHERVAANE KAJE        HARI ANANT 35


AASHAAJI KARO KHAMKHO KHUB KHUB LAAVO,
     TE RAATE PAHERVAANE KAAJEJI;
     CHAAR CHAAR UPAR RATAN JADAAVO,
     TENE AJVAARE DAL CHAALE         HARI ANANT 36


AASHAAJI LUGADAA KANYAANE ETALAA JOEE-E,
     HAVE JARIAAN NU(N) KARO VICHAAR;
     JE JARIAAN TAMANE JOEE-E,
     TE SARAVE MAAGO ENE THAAM        HARI ANANT 37


AASHAAJI SOVANNI NATH MAA(N)HE HIRAA JABKE,
     HETHE MOTI JADEYAAJI,
     TE VICH MAA(N)HE EK MAANEK RAKHAAVO,
     EVI TE NATHAJ LAAVO           HARI ANANT 38


AASHAAJI MAATHAA PAR FULAJ JOEE-E,
     SONAANI SIR SAARJI;
     CHODHAARE TI(N)YAA MOTI JADAAVO,
     JADEYAA KORE MORE SAAR         HARI ANANT 39


AASHAAJI DANI TIKALO JIYOTKI JOEE-E,
     BHIRAT KOEE NAHI(N) KAADHEJI;
     DANI UPAR MOTI JADAAVO,
     LAAVO SARAVE EVO JARIAAN        HARI ANANT 40


AASHAAJI SONAANI SAR MAATHE JADAAVO,
     JUMKHAA TEMAA(N) RAAKHOJI;
     EK EK JUMKHAAMA(N) EKTAALIS RATAN JADAAVO,
     TE JADAAVO MAA(N)HE SAAR        HARI ANANT 41


AASHAAJI AA RUPAANAA GOFANAA MAA(N)HE SONAANI SAR,
     TE MAATHE MOTI RAAKHOJI;
     RUPAANI SA(N)KAL TE MAA(N)HE NAKHAAVO,
     ETLO TE JOEE-E SAAR           HARI ANANT 42

AASHAAJI FANIYU(N) BE SIRKHANNI JOEE-E,
     TE MAATHU(N) VELVAANE KAAJEJI;
     TAARE PAALANDE RAANI BOLVAANE LAAGAA,
     ETO TAMEJ AALO             HARI ANANT 43AASHAAJI MAATAA BIB JENBAAEE BOLIYAA,
     AME AMAARI BIJI DESHU(N)JI;
     HAMNAA TO TAMAARI JOEE-E,
     TE LAAVO SARAVE ENE THAAM        HARI ANANT 44


AASHAAJI TEL KAAJE EK KU(M)PI JOEE-E,
     TE PAN LAAVO ENE THAAMJI;
     TE MAA(N)HE TEL PAAKAA PAA(N)CHMAN JOEE-E,
     TE SARAVE LAAVO ENE THAAM        HARI ANANT 45


AASHAAJI DHUPIVAASI TEMAA VAARO NAAKHO,
     KASTURI MAA(N)HE NAAKHOJI;
     EVI KU(M)PI SODHINE LAAVO,
     LAAVO TO ENERE THAAM          HARI ANANT 46


AASHAAJI BE KAANE NAV VEDHLAA JOEE-E,
     SONAA KERAA GHODHAVOJI;
     EK EK MOTI HETHE RAAKHO,
     EVAA JUMKHAA JADAAVO          HARI ANANT 47


AASHAAJI SONAA KERAA NAAGLAA(N) GHADAAVO,
     MOTI MAA(N)HE GHIDAAVOJI;
     EK EK NAA GALAA(N)MAA ESI ESI MOTI,
     EVI TE JADTAR JADAAVO          HARI ANANT 48


AASHAAJI SOVAN MAALAA SOVAN SAAKALI,
     EK DAANIYU(N) TI(N)YAA JOEE-EJI;
     SONAA KERO MAA(N)HE PUTALO JOEE-E,
     TE HETHE HAA(N)SDI JAN         HARI ANANT 49


AASHAAJI NAVLAKHO HAAR MOTIE JADAAVO,
     TE HETHE AAMBALO JOEE-EJI;
     EK AARASI TE MAA(N)HE JOEE-E,
     CHAUD BHAMAN TE MAA(N)HE SUJE      HARI ANANT 50


AASHAAJI HAATH MAA(N)HE PAA(N)CH VITIYU(N) JOEE-E,
     EK FUL TE MAA(N)HE JOEE-EJI;
     VIDH KHIROLI TE MAA(N)HE SONNANI JOEE-E,
     MOTI MOTI MAA(N)HE DAANAA        HARI ANANT 51

ASSHAAJI JAA(N)JAR NURAA JOEE-E,
     TE MAA(N)HE ZUMKHAA GUGARIYU(N) JADAAVOJI;
     KAADHALAA KAA(M)BHI SONAANIYU(N) JOEE-E,
     HETHE MAATHE LER JADAAVO        HARI ANANT 52AASHAAJI SAA(N)KDAA KERI VELTI JOEE-E,
     TE MA(N)HE BAHU(N) JADTAR JADAAVOJI;
     TENU(N) NAAM GUGARAAJ KAHIYE(N),
     GUGARI SOHIJ JAN            HARI ANANT 53


AASHAJI  MOTI MAANEK NI MOJDI LAAVO,
     ANE PAG MAA(N)HE TE NAAKHOJI;
     EVIJ JOTI JYAARE PAG MAA(N)HE AAVE,
     TYAARE NAR THAAYE RALIYAAT       HARI ANANT 54


AASHAJI  PAGMAA(N)HE DAS VI(N)CHHUVAA JOEE-E,
     DAS AA(N)GRIE DAS PURAAJI;
     EK EK UPAR TRAN TRAN RATAN JADAAVO,
        MOTINAA CHOK BANDHAAVO         HARI ANANT 55


AASHAAJI EK EK GHUGARI JADAAVO,
     JUMAK MAA(N)HE VAAJEJI;
     EVO SAAMAAN JARIAN JOEE-E,
     TE SARAVE TI(N)YAAJ LAAVO        HARI ANANT 56


AASHAAJI SONAA KERO CHUDO DHADAAVOO,
     MAATHE MOTI JADAAVOJI;
     CHAAR HAJAAR UPAR CHAAR MOTI JADAAVO,
     JADAAVO TE MAA(N)HE JAAN        HARI ANANT 57


AASHAAJI TE AAGAL BE MOTI JOEE-E,
     HAATHRI BE UPARJI;
     TE AAGAL BE KARDIAA JOEE-E,
     AAGAL EVO SAAMAAN            HARI ANANT 58


AASHAAJI EVO SAAMAAN TI(N)YAA KANYAA NE JOEE-E,
     VISHVA KU(N)VAARI NE KAAJEJI;
     TIYAARE VAR KAAYAM AAPE BOLIYAA,
     HAATHE NE KAAJE MAALAA JOEE-E      HARI ANANT 59


AASHAAJI NUR SATGUR TI(N)YAAJ AAVIYAA,
     TE SARAVE TI(N)YAA LAAVIYAAJI;
     U(N)TH TI(N)YAA ARASHTHI AAVIYAA,
     LAAVIYAA TE SARAVE SAAMAAN       HARI ANANT 60


AASHAAJI ETO SAAMAAN SARAVE PURAA THAEYAA
     HAVE TO PAAGHDI BA(N)DHAAVOJI;
     TYAARE TE RAAJAA PAHELAAJ NE HAATHE KU(N)CHI,
     TENE TE TEDI LAAVO           HARI ANANT 61


AASHAAJI CHOSATH KAROD LAAKH U(N)TH PAGUNAA JOEE-E,
     TYAARE TE PAAG BA(N)DHAAYAJI;
     RAAJAA PAHELAAJ SAUNE VECHINE AALE,
     AALETE SAHUNE SA(M)BHAARI        HARI ANANT 62


AASHAAJI EK EK MUDO SAUNE JOEE-E,
     KHAALI HAATHE KOI NA JAAYAJI;
     BAANU KAROD U(N)TH NAARIEL NAA JOEE-E,
     TIYAARE TE SAUNE PURAA THAAY      HARI ANANT 63


AASHAAJI CHHATRIS KAROD U(N)TH SAAKARNAA JOEE-E,
     TIYAARE TE PURAA THAAYAJI;
     PAA(N)CHSO U(N)TH TI(N)YAA ELCHINAA JOEE-E,
     EK SO LAVI(N)GNAA LAAVOJI        HARI ANANT 64


AASHAAJI CHOSATH KAROD U(N)TH SOPAARINAA JOEE-E,
     MOTAA MOTAA BHARINE LAAVOJI;
     TIYAARE TE TI(N)YAA MUDO VECHAASHE,
     TE VECHI BIBI AAPE           HARI ANANT 65


AASHAAJI PAA(N)CH KAROD U(N)TH PAAN NAA BIDAA NAA JOEE-E,
     ETLAA U(N)TH BHARINE LAAVOJI;
     TIYAARE EK EK PUROJ THAAYASHE,
     TE JABRAAEELNE HAATHE          HARI ANANT 66


AASHAAJI MUDO LAEENE LAGANAJ KARVAA,
     CHAEETARNAA MAAS MAA(N)HEJI;
     POS MAASANI TARIKH SITAAVISMI,
     TE DEHADE HARI PARANE          HARI ANANT 67


AASHAAJI LAGAN KAADHINE TI(N)YAA ARAJAJ KIDHO,
     HAVE KHA(N)D JOEE-E TE AAJAJI;
     BANU KAROD U(N)TH KHA(N)D NAA JOEE-E,
     TIYAARE TRAN TRAN PAISAA BHAAR AAVE   HARI ANANT 68


AASHAAJI NAV MAAS TI(N)YAA KHAADHO JOEE-E,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     CHAAR MAAS TI(N)YAA GUR SHAMSH JAMADE,
     CHAAR MAAS HARI AAPE          HARI ANANT 69


AASHAAJI EK MAAS SOHOS HUSENI JAMADE,
     TE KAAYAMJINU(N) PARIVAARAJI;
     EVAA NAV MAAS JAMI KARI RAHESHE,
     TIYAARE CHAALE PARANVAANE SAAR     HARI ANANT 70


AASHAAJI CHAALIYAA NAA JIYAARE PARIYAANAJ KIDHAA,
     TYAARE KANYAA NAA BAAPANE TEDAAVOJI;
     HAVE TAME JOEENE MAA(N)DVO NAKHAAVO,
     NAKHAAVO GIRANAAR NE PAAS        HARI ANANT 71


AASHAAJI SAAMI RAAJO TIYAARE TORAN BA(N)DHAAVE,
     TE PAAVAA GADH THI AAVEJI;
     PAAVAA GADH THI GIRNAAR SUDHI KAHIE(N),
     TI(N)YAA TO MAA(N)DVO NAAKHO      HARI ANANT 72


AASHAAJI UJALAA PILAA LILAA SAFED VARAAN,
     EVO TE MAA(N)DVO BA(N)DHAAVOJI;
     SOL JOJAN MAA(N)HE MAA(N)DVO NAAKHO,
     TI(N)YAA EVI RACHNAA THAAY       HARI ANANT 73


AASHAAJI MAA(N)DVO BAA(N)DHI TAEE YAARAJ KIDHO,
     HAVE JAMVAANO SUFRO NAKHOJI;
     EK SUFRAAMAA(N) BAANU TAP TAAMNAA JOEE-E,
     EVAA JOEE-E SARAVE SAAR         HARI ANANT 74


AASHAAJI PAHELO SUFRO RAAJAA PAHELAAJ NAAKHE,
     NAVAANU KAROD TENI SAATHEJI;
     JAMAADVANE KAAJE KON KON UTHE,
     TENU TE KARO VICHAAR          HARI ANANT 75


AASHAAJI SAAT KARODIYU(N) RAAJAA HARISCHA(N)DRA SAATHE,
     TE TEONE JAMAADEJI;
     EVAA THAAMNAA KIYAA(N)THI AAVE,
     ETO SARAVE NURAANI LAAVO        HARI ANANT 76


AASHAAJI BIJO SUFRO HARISCHA(N)DRA NAAKHE,
     CHHAPAN KAROD TENI SAATHEJI;
     NAV KARODIYU(N) TENE JAMADE,
     TENE TANE TEH              HARI ANANT 77


AASHAAJI NAV KARODIYU(N) RAAJAA JUJESTHAN SAATHE,
     KINAR KAROD BATRISJI;
     TENE JAMAADVAANE KAAJE KON KON UTHE,
     SATGUR PIR SADARDIN           HARI ANANT 78


AASHAAJI CHHELO SUFRO CHOTHO NAAKHIYO,
     ANANTNO RAAJAA JAANOJI;
     TE(N)TRIS KRODI DEV SUFRA MAA(N) BETHAA,
     TENE PIR SADARDIN JAMAADE        HARI ANANT 79


AASHAAJI CHOSATH LAAKH DAL DEVIYU(N) NAA MALSHE,
     NAAG NAV KUL JI;
     PAA(N)CH LAAKH ISHVAR GORAKH MALSHE,
     SI(N)TER SOHAS HUSENI          HARI ANANT 80


AASHAAJI PIR SHAMSH JIYAARE JAMAANE BESE,
     SAADI SAAT KARODI TENI SAATHEJI;
     SURAJAADE RAANI TI(N)YAA JAMVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE GURNAR NE PAAS        HARI ANANT 81


AASHAAJI PIR TAAJDIN AAPE JAMAADSHE,
     ANE IMAMSHAH TENI SAATHEJI;
     ADHAAR BHAAEE TAME EKTHAA BESO,
     KAAKO TAAJDIN KHAVADAAVE        HARI ANANT 82


AASHAAJI PAHELO SUFRO JIYAARE JAMI KARI RAHIYAA,
     TIYAARE TE DALAJ CHAALIYAAJI;
     AAPE NAR TI(N)YAA JAMVAANE BETHAA,
     CHORAASI ASAAHEB SAATH         HARI ANANT 83


AASHAAJI BIJO SUFRO NADI SARASVATI UPAR NAAKHE,
     TI(N)YAA TO SAAMAAN JOEE-E;
     AASMAANTHI SAAMAAN NURAANI AAVIYAA,
     AAVIYAA TE ALIJINE PAAS         HARI ANANT 84


AASHAAJI KARODAA KAROD TIYAA(N) UTH NAA AAVIYAA,
     AAVIYAA TE PIR SHAMSHNE PAASAJI;
     AAGEVAAN PIR SHAMSH KAHI(N) E,
     TE JAMAVAANE NAHI(N) AAVE        HARI ANANT 85


AASHAAJI SARAVE SABHAA TIYAA(N0 JAMI KARI CHAALI,
     PIR SHAMSH NAHI AAVIYAAJI;
     SATGUR TIYAA(N) TEDAVAANE CHAALIYAA,
     TIYAARE TIYAA(N) DUDHAJ MAA(N)GEAA   HARI ANANT 86


AASHAAJI PIR SHAMSH GA(N)JI TIYAA(N) DUDHAJ MAAGE,
     TE KIYAA(N) THI MALSHEJI;
     AMANE JO TAME DUDHAJ DESO,
     TO JAMSHU TAMAARI PAAS         HARI ANANT 87


AASHAAJI NAR KAAYAM TIYAARE HASVAANE LAAGIYAA,
     MAARAGE DUDH KIYAA(N) THI JADEJI;
     BIJO JE JOEE-E TE MA(N)GI LEJO,
     PAN DUDH KIYAA(N) THI AAVE       HARI ANANT 88


AASHAAJI PIR SHAMSH DUDHAJ MAAGE,
     NAHI(N)KAA PAADO NAA JI;
     TIYAARE INDRA IMAMSHAH UTHI KARI CHAALIYAA,
     CHOSATH KARODI BHESU(N) LAAVYAA     HARI ANANT 89


AASHAAJI AAVO DAADAA TAME DUDHAJ PIYO,
     ANE PIYO PIYO TAME PIRAJI;
     PIR SHAMSH TIYAARE RALIYAAT THAEEYAA,
     DHAN DHAN IMAAMSHAH AVATAAR       HARI ANANT 90


AASHAAJI TRIJO SUFRO TO BAADLE NAAKHIYO,
     ANE BAADAL TIYAA(N) PURAJI;
     TE SARAVE JIV JAMI KARI CHAALIYAA,
     CHAALIYAA TE TENE THAAM         HARI ANANT 91


AASHAAJI CHOTHO SUFRO GUR NARE NAAKHIYO,
     NAAKHIYO TE SAASRAANE GAAMJI;
     PAHELO SUFRO PIR J DESHE,
     DESHE TE AAPOHI AAP           HARI ANANT 92


AASHAAJI MAN MAANIYAA TIYAA(N) LAADVAA DESHE,
     SAAT SUKHDI TENI SAATHJI;
     SARVE SAHEN TIYAA(N) JAMI KARI CHAALIYAA,
     NAVAANU KAROD JAMIYAA NAHI(N)      HARI ANANT 93


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD TIYAA(N) SARDAARAJ KAHI(N)YE,
     TETO JUVI JUVO KHAAVO MAA(N)GEJI;
     TIYAARE TIYAA(N) PIR SHAMSH BOLIYAA,
     MAARAGE TAAJU(N) KHAAVU(N) KIYAA(N)THI 
     MILE                  HARI ANANT 94


AASHAAJI MAARAG MAA(N)HE DUDH KIYAA(N)THI HOTU(N),
     TE TAME KAA(N)HE MAA(N)GIYU(N) JI;
     HAVE TO AMANE TAAJU(N) KHAAVU JOEE-E,
     NAHI(N)KAA PAADO NAAH          HARI ANANT 95


AASHAAJI PIR SHAMSH TAARE VICHAARVAANE LAAGAA,
     NAVAANU(N) KAROD DAL MOTAAJI;
     TENE KAAJE JAARE KHAAVU(N) KARIE,
     TAARE TO RAAT PADI JAAE         HARI ANANT 96

AASHAAJI PIR SHAMSH TARE KHAAVU(N) MA(N)GAAVIYU(N),
     JENE JEVU(N) JOEE-E TENE TEVU(N)JI;
     TARE TO JAKH SARVE JAMVAANE BETHAA,
     JENU JEVU JOEE-E TENU TEVU(N)JI     HARI ANANT 97


AASHAAJI JAANAAIYAA JAAEE ZAAR MAA(N)HE MILO,
     ANE AAPNAA DEV THEKAANEJI;
     PIR SHAMSH PIR SADARDIN,
     CHOSATH LAAKH JOGNIYU(N) LAEENE CHAALIYAAA
                         HARI ANANT 98


AASHAAJI SI(N)TER SOHAS HUSENI KAHIYE,
     TE PAN GURANE SAATHEJI;
     PAA(N)CH FIRASTAA BHERAA CHAALIYAA,
     TE PAN SHAH NE DUAAR          HARI ANANT 99


AASHAAJI MAA(N)DVAANE KAAJE KHAARAKU(N) JOEE-E,
     PELI TE MAA(N)GAAVOJI;
     EK ABAJ NE CHHATRIS KAROD,
     ETLAA TO U(N)TH MA(N)GAAVO       HARI ANANT 100


AASHAAJI PAAN)CH LAAKH EESVAR KAEE(N)E,
     TE TIYAA(N) DHOL VAJAAVE APAARAJI;
     KHAPAR BHERAV BAHUJ VAJAAVE,
     VAAJITRA VAAJE GANERAA         HARI ANANT 101


AASHAAJI CHOSATHSO JOD NAGARAANI HOYASE,
     AVAR VAAJI(N)TRANU A(N)T NA PAARJI;
     NAVKUL NAAG TIYAA(N) DIVAA JAALSHE,
     TE AAGEVAAN THAEENE CHAALE       HARI ANANT 102


AASHAAJI SI(N)GANIYAA KUTNIYAANU(N) PAAR NA JAANU(N),
     TETRIS KAROD SHARANAAEEYU(N)JI;
     PAA(N)CH LAAKH TIYAA(N) KUJINAA VAAJE,
     TE JOGNIYU(N) NAA PAASE         HARI ANANT 103

AASHAAJI SAARA(N)GI TIYAA(N) TORAN MAA(N)HE VAAJE,
     ANE JA(N)TAR VAJAAVE TIYAA(N) NAARIJI;
     MORALI BHERAV ATI GHANAA VAAJE,
     VAAJE TE VAAJI(N)TRA GHANERAA      HARI ANANT 104


AASHAAJI CHAUD GADUAA ATI GHANAA VAAJE,
     SARAG MIRAT PAEEYAAR KA(M)PEJI;
     DEV DEVTAA SARAVE AAVE,
     AAVE TE ALIJINE PAAS          HARI ANANT 105


AASHAAJI KHEL TAMAASHAA TIYAA(N) ATI GHANU THAAESHE,
     DAARU TE TIYAA(N) JOEE-EJI;
     PERBHAATIAA JAADAJ UTHASE,
     CHARKHIYU(N) A(N)T APAAR        HARI ANANT 106


AASHAAJI BHA(N)BHUTIAA BAHOTAJ HOYASE,
     BAPORIYAANU(N) NAHI PAARAJI;
     EK EK FOJANE BE BE LAAKH TOPU JOEE-E,
     BA(N)DUKU BAHOT APAAR          HARI ANANT 107


AASHAAJI FUL KHANIYU(N) TIYAA(N) BAHOT JOEE-E,
     BAALAK NAANAA TIYAA(N) RAMEJI;
     BAASATH KAROD MAN DAARU NAA JOEE-E,
     EK EK FULEKE ETLO JOEE-E        HARI ANANT 108


AASHAAJI VAR RAAJAA TIYAA(N) FULEKE CHADSHE,
     PAA(N)CH FULEKAA TIYAA(N) PURAAJI;
     PAHELO FULEKO PIR SHAMSH AALE,
     BIJO TE BALVA(N)T RAAYA         HARI ANANT 109


AASHAAJI TRIJO FULOKO SATGUR AALE,
     TE VAR RAAJAANU(N) BAAPAJI;
     CHOTHO FULEKO ASAAHEB AALE,
     PAA(N)CHMU(N) TE PIR SADARDIN      HARI ANANT 110


AASHAAJI PAA(N)CH FULEKAA TIYAA(N) PURAA THAYAA,
     ANE PARANVAANI RAAT AAVIJI;
     VAR RAAJAA TIYAA(N) SARGHAS CHADSHE,
     AAVI BESE TE MAA(N)DVAA MAA(N)HE    HARI ANANT 111


AASHAAJI VAR RAAJAANE PERAAMNI JOEE-E,
     TENU KARO VICHAARAJI;
     ANANT GURANAA JAANAAIYAA THAAESE,
     VAR KANYAA BE              HARI ANANT 112


AASHAAJI PAHELO PATKO PACHVIS GAJANU,
     TE SARAVE SONAANU LAAVOJI;
     CHHEDE CHHEDE PAA(N)CH RATAN RAKHAAVO,
     EVO TE PATKO LAAVO           HARI ANANT 113

AASHAAJI CHHASO GAJNI PAAG MA(N)GAAVO,
     TE MAA(N)HE NAV CHHAGAANI JOTAJI;
     EK EK GAJ UPAR MOTI RATAN JOEE-E,
     JOEE-E TE UPAR JADAAVO         HARI ANANT 114

AASHAAJI PAHERVAANE KAAJE LAAVO,
     JUBO MISAR NU(N) JODAJI;
     HIRANI DORIE JAAMU(N) SIVDAAVO,
     DASE KASE DAS MOTI           HARI ANANT 115
AASHAAJI PAA(N)CH PATO MOTO KAHI(N)E,
     TENU(N) SAMAAN SIVDAAVO;
     SONAANI DORINU(N) ATHAAK NAAKHO,
     TE TO VARANE KAAJE LAAVO        HARI ANANT 116
AASHAAJI HIRAA SOVANNI MOJADI SIVDAAVO,
     VACHMAA(N)HE CHAAMDO NAKHAAVOJI;
     MAATHE FUMKAA MOTINAA RAKHAAVO,
     EVITE MOJDI LAAVO            HARI ANANT 117


AASHAAJI CHHURI SAMSHER KHA(N)DO MAA(N)GAAVO,
     HAATHE TE VED NAKHAAVOJI;
     SONAANU TE BAAJU BA(N)DH LAAVO,
     BIJI TE VITI MA(N)GAAVO         HARI ANANT 118


AASHAAJI SONAANI KALAGI TE MOTIE JADAAVO,
     ETLI PERAMNI VARANE KAAJE LAAVOJI;
     ETLI PERAMNI NARANE KAAJE,
     LAAVOTE ENE THAAM            HARI ANANT 119


AASHAAJI JE NAR MAAGE TEJ AALO,
     VAAR MA KARO LAGAAR JI;
     SARVE DAAN TIYAA(N) JA DIDHAA,
     DIDHAA TE NARANE HAATH         HARI ANANT 120


AASHAAJI KANYAANE KAAJE DAAN JA DEJO,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     DAS O(N)DAR PURAA AALO,
     AALO TE NARANI MAATAANE KAAJ      HARI ANANT 121

AASHAAJI RAATAA, KAARAA, PILAA, KEVALAA,
     BHAAT BHAATNAA SIVDAAVOJI;
     AASMAANNI MOGARI DAMKAA MOTI,
     BHAAT BHATILAA SIVDAAVO         HARI ANANT 122


AASHAAJI PALA(N)G POSAJ JOEE-E,
     AALOTE MOTINI JODAJI;
     PILAA FULIGAN JADTAR AALO,
     AALO TE MAA(N)HE APAAR         HARI ANANT 123

AASHAAJI GOLIYU(N) DAASIYU(N) TIYAA(N)J JOEE-E,
     AALOTE KHAATLI JODAJI;
     EK DADO TIYAA(N) RAMVAANE AALO,
     AALO TE MAATAANE SAATH         HARI ANANT 124


AASHAAJI ETLO DEJE KANYAANE DEJO,
     ANE PACHHE TE BIJO AALOJI;
     SATGURNE TIYAA(N) PAAG SAALAJ DEJO,
     DEJOTE MAATAANE HAATH          HARI ANANT 125
AASHAAJI CHID MUPAADO O(N)DAR DEJO,
     DEJO TE PAALAN DENE HAATHJI;
     NAVAANU KAROD TENE MUDO DEJO,
     SHRIFAL NAALIER SAAR          HARI ANANT 126


AASHAAJI EK NAALIER MAA(N)HE PAA(N)CH FOTAA,
     MAA(N)HE ELCHINAA JOEE-EJI;
     PACHAAS HAJAAR UTH ELCHI(N)GNAA JOEE-E,
     TIYAARE TO EK EK DEVAAY         HARI ANANT 127


AASHAAJI PACHAAS HAJAAR UTH ELCHINAA JOEE-E,
     TIYAARE PAA(N)CH PAA(N)CH PURAA THAAYAJI;
     EK HAJAAR UTH LAVI(N)GNAA JOEE-E,
     TIYAARE TE JOD JOD THAAY        HARI ANANT 128


AASHAAJI NAVAANU KARODNE ETLO MUDO DEJO,
     ASAAHEBNE EK PAAGJI;
     ESI HAJAAR UTH PAAGUNAA JOEE-E,
     EK BIJAATHI U(N)CHI           HARI ANANT 129


ASHAAJI  SI(N)TER SO SO HUSENI NE EK CHID DEJO,
     SI(N)TER SOHAS CHID JI;
     NAVAANU KAROD NE KA(N)EE KHAALI NAV VAARO,
     TENE KAA(N)EE KAA(N)EE DIDHU JOEE-E   HARI ANANT 130

AASHAAJI EK SONAANI GEDI AALO,
     TE NAVAANU KARODNE HAATHE AALOJI;
     PAA(N)CHSO MAN PAAKU(N) SONU(N) JOEE-E,
     TETO NAAGUNE KAAJ            HARI ANANT 131


AASHAAJI CHHAPAN KARODI MEGAJ BETHAA,
     TENE PAN MUDO JOEE-E JI;
     EK EK VITI TENE JOEE-E,
     ETLO TE MEGAANE KAAJ          HARI ANANT 132

AASHAAJI EK UTH SONAANU PURO AAVE,
     PAA(N)CHSO MAN PAAKAAJI;
     EK EK VITI PAASE BE BE MOTI JOEE-E,
     ETLO TE MEGAANE KAAJ          HARI ANANT 133


AASHAAJI KINAR KAROD BATRISAJ BETHAA,
     AASHAA TE PANRAAKHEJI;
     EK EK KADO GHADAAVINE AALO,
     TE SARAVE SONAANU KAHEVAAY       HARI ANANT 134

AASHAAJI TETRIS KARODIYU(N) JAANIYAA KAHIE,
     TE TO TAME JAANO JI;
     PAA(N)CH KARODISU(N) RAJAA PAHELAAJ BETHAA,
     TENE TE PATKAA AALO          HARI ANANT 135


AASHAAJI CHOSATH HAJAAR UTH PATKAANAA JOEE-E,
     PAA(N)CH KARODI MAA(N)HE PURA THAEJI;
     VEDHE KARINE MA(N)GAAVI AALO,
     VAARAM KARASHO LAGAAR          HARI ANANT 136


AASHAAJI SAAT KARODISU(N) RAAJAA HARISCHA(N)DRA BETHAA,
     TENE PERAAMNI JOEE-EJI;
     SAUNE EK PAAGDI DEJO,
     HARISCHA(N)DRA NE MAARA JEVI      HARI ANANT 137


AASHAAJI PAA(N)CH PAA(N)DAV MOTAA BALVA(N)T KAHI(N)E,
     TE CHHE AAGEVAANAJI;
     NAV KARODINE TURI(N)GAJ AAPO,
     TE DAEE(N)T NE MAARI AAVE        HARI ANANT 138


AASHAAJI BAAR KARODISU(N) GURAJINAA KAHI(N)E,
     TENU GUR JAANE JI;
     CHOSATH LAAKH JOGANI KAHI(N)YE,
     TENU TEJ JAANO             HARI ANANT 139


AASHAAJI ANANTNO RAAJAA KAHI(N)YE,
     TENE TEJ AALOJI;
     EK EK SONAANU(N) MOTI JABUKE,
     EVAA TE KAPDAA SIVDAAVO         HARI ANANT 140


AASHAAJI MAARAA JEVAA VASTAR AALO,
     ADHURO NAHI LAGAARAJI;
     ANE JO KAA(N)EE OCHHO DESHO,
     TO SARVE TAMAARO DEJ PAACHHO DESHU(N)  HARI ANANT 141


AASHAAJI IMAAM SHAAHAANE SAAKAR AALO,
     AASHAANU FAL MAA(N)GEJI;
     VIVAANU KAAM SARAVE ENE HAATHE,
     PACHHE SARAVE LOK SAMAARO        HARI ANANT 142
AASHAAJI MAATAA KU(N)TAA DHROPADI TEDO,
     TEDO TAARAA RAANI LOCHANAAJI;
     HAVE ENE TAME DEJAJ DEJO,
     PACHHE TE NIKAA PADAAYA         HARI ANANT 143


AASHAAJI MAATAA KU(N)TAA DHROPADI BETHAA,
     TAARAA RAANI TENE SAATHAJI;
     PAALANDE RAANI HASI KARI BOLIYAA,
     BOLIYAA TE JEN  BAAEENE SAATH     HARI ANANT 144


AASHAAJI EK POTO MAATAANE JOEE-E,
     TEMAA JAMI AASMAN SUJEJI;
     EK POTO MAATAA DHROPADINE JOEE-E,
     JEMAA(N) AAKAASHH PAATAL SUJE      HARI ANANT 145


AASHAAJI NILI BHATNU(N) POTO SIVDAAVO,
     TE TAARAA RAANI NE KAAJEJI;
     TE MAA(N)HE TO GHUGHRIYU(N) JADAAVO,
     EK EK HAJAAR MAA(N)HE PURI       HARI ANANT 146


AASHAAJI KALAJUGNAA RIKHISAR ANA(N)TMAA AAVIYAA,
     TENE PAAG BA(N)DHAAVOJI;
     AATLU(N) TENE KHUB SIVDAAVO,
     ANANTNAA TE VAR RAAJAA         HARI ANANT 147


AASHAAJI EVAA THAAN TIYAA(N) MILASHE,
     ANANTNU BHAAV RAHESHJI;
     ANAT JOEE JOEE JE JIV CHAALE,
     TE TAKHTANAA KHOJAA SARDAAR       HARI ANANT 148


AASHAAJI JENE JEVU(N) MAAGIYU(N) TENE TEVU(N) AALIYU(N),
     TE ANATNE KAAJ JI;
     DEJ DAEE JIYAARE PURO THAEEYO,
     TYARE RAAT RAHI PAACHHLI POR      HARI ANANT 149


AASHAAJI NAR AAVI TYAARE MAA(N)DVE BETHAA,
     CHAUD BHAVAN NU(N) RAAJAA PARANEJI;
     ANATNU(N) RAAJAA AAGEVAAN THAEENE BETHAA,
     KARODIYU(N) TETRIS TIYAA(N) DEV     HARI ANANT 150


AASHAAJI PIR PAYGAMBAR OLIYAA AMBIYAA BETHAA,
     BETHAA TENE THAAMJI,
     TEDO MUKHI TIYAA(N) KALAJUG TANU,
     TIYAARE NIKAANU(N) KAAM THAAY      HARI ANANT 151AASHAAJI KAL JUGNU MUKHI PIR HASAN KABIRDIN,
     KAMLAA KU(N)VAR TENI PAASEJI;
     SAAR SA(N)BHAAR TAME SARVE AALO,
     TENU TE LEKHO CHUKAAVO         HARI ANANT 152

AASHAAJI KAMLAA KU(N)VAR MAA(N)DVAAMAA AAVE,
     GURNAA PAAU(N) PAASE BESEJI;
     RAJAA AALO MUKHI NIKAA THAAY,
     SATGURJISU(N) TAME SAMJO        HARI ANANT 153


AASHAAJI MUKHI TIYAA(N) HASINE VAATAJ BOLIYAA,
     SATGURNE TIYAA(N) TEDO JI;
     SAAR SA(M)BHAARNU(N) LEKHU CHUKAAVO,
     CHUKAAVO MOWLAA ALINE PAAS       HARI ANANT 154


AASHAAJI SAAR SA(M)BHAAR SARVE LEKHO LESHO,
     KAALANI TAME RAATEJI;
     HAMNAA TO TAME LEKHO CHUKAAVO,
     PACHHI JEM TAME KAHESHO TEM KARSHU(N)  HARI ANANT 155


AASHAAJI MUKHI KAMLAA KU(N)VAR HASINE BOLIYAA,
     EM JEM VALABH NATHAAYAJI;
     KHARI DASO(N)D TO NARANE JOEE-E,
     DASO(N)D DAAN CHHE MOTU(N)       HARI ANANT 156


AASHAAJI SAUNO LEKHO SATGURNE CHUKAAVI DIYO,
     CHUKAAVI AAME LESHU(N)JI;
     DASO(N)D DESHO PACHHE NIKAA THAAYASHE,
     DASO(N)D DAAN TIYAA(N) MAAGE      HARI ANANT 157


AASHAAJI TETRIS UTH BHARI SONAANAA DIYO,
     ETLU(N) LEKHU(N) TIYAA(N) THAAYAJI;
     KAAJ SATNU TIYAA(N) CHUKAAVINE LIDHU,
     TE DASO(N)D DAAN MOTU JAAN       HARI ANANT 158


AASHAAJI SARAVE OLIYAA A(M)BIYA BETHAA,
     NIKAA TE KON PADAAVEJI;
     SARAVE EK BIJAA SAAMU(N) JUE,
     TO HARAF KENE NAHI AAVE         HARI ANANT 159

AASHAAJI IMAAM SHAAH JA(M)PUDIP NAA RAAJAA,
     NIKAA TE PADAAVEJI;
     EKAASI HARFAJ MOTAA,
     E KONE RE PAAS             HARI ANANT 160
AASHAAJI TIYAARE PIR KABIRDEEN BOLIYAA,
     DHAN DHAN IMAAMSHAAHNAA KAAMJI;
     NIKAA PIR IMAAMSHAAH PADAAVE,
     PAAP TEVU(N)NAA JAAY          HARI ANANT 161


AASHAAJI NIKAA PADAAVI JIYAARE GHARMAA(N)HE UTHIYAA,
     TIYAARE SAASU DUDH JA LAAVIYAAJI;
     MAATAA JEN BAAEE BIBI KAHIYE,
     TE PAAS HURAAU PACHAAS         HARI ANANT 162


AASHAAJI E(N)SI RATAN NAVALKHO,
     TENI TE CHORI BA(N)DHAAVOJI;
     CHORI MAA(N)HE RATAN JA JADIYAA,
     PACHHE TE DUDH CHHANTAAVIYAA      HARI ANANT 163


AASHAAJI DUDHNAA TIYAA(N) CHHANTANAA KARAAVIYAA,
     TYAARE ANANT FIRASTAA AVIYAAJI;
     NAR GHARE CHOSATH JOGNIYU(N),
     SARAVE PUTHE RAHIYAA          HARI ANANT 164


AASHAAJI NAKHTAR TAARIKH SITAAVISMI,
     JUMAANE RAATE PARABHU GHAR MAA(N)HE BETHAAJI;
     CHA(N)DRAMAA(N) SAAMU(N) LIDHAA,
     LIDHAA RAAHAA ALI DAAS         HARI ANANT 165


AASHAAJI GHARMAA(N)HE BESI TILUAT LAAVIYAA,
     NAARI PURUSH BE RAMEJI;
     NIMAK HAATHE EK BIJAANE AALE,
     TE DIYE NAARINE HAATH          HARI ANANT 166


AASHAAJI SAAS SAATAR KARINE UTHIYAA,
     NAARI BHAGVAANNE JAALIYAAJI;
     GUR KABIRDEEN SHRI FAL AALIYAA,
     TE DIDHAA GURANE HAATH         HARI ANANT 167 

AASHAAJI MAATAAU(N) MILINE LAAUJ DESHE,
     EK BIJAANAA MAATHAA JODEJI;
     CHAUD BHAMANNO RAAY NAME NAHI,
     EM PAALANDE RAANI KAHE         HARI ANANT 168


AASHAAJI DUDH KATORO MILI KARE LAAVIYAA,
     VAR KANYAANE TEDOJI;
     SONAA RUPAANI MAA(N)HE VITIYU(N) NAAKHO,
     TE VAR KANYAANE LAI CHAALE       HARI ANANT 169AASHAAJI TIYAA(N) TAME FUL MA(N)GAAVO,
     VAR KANYAANE VINAAVOJI;
     EVAA TIYAA(N) VIVAA MA(N)DAAVIYAA,
     ANE TIYAA(N) FUL VINAAVIYAA       HARI ANANT 170


AASHAAJI CHHATRI PALA(N)G TIYAA(N) SEJ VICHHAAVO,
     VAR RAAJAANE SUVARAAVOJI;
     JE RAATE NAR AAPE PARANIYAA,
     TE RAATE VAR RAAJAA SUVAAGI       HARI ANANT 171


AASHAAJI SAAT RAATE SATAADO KIDHO,
     ANE DEJ TIYAA(N) DEJOJI;
     PATHRANI VEAANAA HIRANI DEJO,
     DEJO TE ENE THAAM            HARI ANANT 172


AASHAAJI PATHRAANINI SUKHDI SAUNE VE(N)CHI AALO,
     TAME KENE MA VISAAROJI;
     JE KOEE TAMANE VISARI JAAEESHE,
     TE CHHE TAM MAATHE BHAAR        HARI ANANT 173


AASHAAJI CHOSATH LAAKH MAN SUKHDINAA JOEE-E,
     TIYAARE SAUNE PAASER PAASER AAVEJI;
     SAARI SA(M)BHAARI SAUNE AALO,
     KE NE TAME MA VISAARO          HARI ANANT 174


AASHAAJI PATHRAANINI SUKHDI VE(N)CHI RAHIYAA,
     HAVE VAR KANYAANE PAHO(N)CHAADOJI;
     TIYAARE KUTU(M)B KABILO DEJ LEVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE SHAAHNE DUAAR        HARI ANANT 175


AASHAAJI EK VEL NE E(N)SI GHODAA,
     PIR SHAMSH AALEJI;
     CHAAR DESH NE CHOSATH CHAAKAR,
     JADIYAA BHARIAA SAHI AALO        HARI ANANT 176


AASHAAJI BE LAAKH GOLAA EK LAAKH DAASI,
     PIR IMAAMSHAH AALEJI;
     GHARNO CHAAKAR TIYAA(N) LAEENE AALE,
     HAAJAR BHEG HAATHO HAATH        HARI ANANT 177

AASHAAJI MAALAA EK SOVANNI AALE,
     AALO TE GUR HASAN KABIRDEEN NE HAATHEJI;
     EK LAAKH NE CHAAR HAJAAR ,
     TEMAA SONAANAA PAARAA          HARI ANANT 178AASHAAJI PIR TAJDIN TURELAJ BOLIYAA,
     SONAANI KALA(N)GI AALIJI;
     AALI KALA(N)GINE UBHAA RAHIYAA,
     RAHIYAA TE NARAJIKE PAAS        HARI ANANT 179


AASHAAJI TIYAARE NAR KAAYAM BOLIYAA,
     BOLIYAA TE TENE THAAMJI;
     CHOSATH JOGNIYU(N) NE KAA(N)EEK AALO,
     AASH VA(N)TIYU(N) SOHI         HARI ANANT 180


AASHAAJI JOGNIYU(N) NE TEDIJ LAAVIYAA,
     GURAJINAA MAA(N)DVAA MAA(N)HEJI;
     TIYAARE JOGNIYU(N) BOLVAANE LAAGIYU(N),
     AMANE BAHEN NU(N) NAV JOEE-E      HARI ANANT 181


AASHAAJI JO TAME MOTI BAHENIYU(N) KAHEVAAO,
     TO KHAPAR SARVE MELOJI;
     NAHIKAA EK EK POTO LIYO,
     NAHIKAA MELO AAP            HARI ANANT 182


AASHAAJI KHAPAR MELINE JOGNIYU(N) CHAALIYU(N),
     PENI LAI TIYAA(N) GAEEYU(N) JI;
     TIYAARE CHOSATH NAARAJ AAVIYA,
     AAVIYAA TE SAAMIJINE PAAS        HARI ANANT 183


AASHAAJI SHAAHAAJI TIYAARE UTHVAANE LAAGAA,
     TIYAARE PAGNI PENI NAAHI TENI THAAMJI;
     NAR KAAYAAM TIYAARE VICHAARVAANE LAAGIYAA,
     ETO JOGNIYU(N) NAA KAAM         HARI ANANT 184


AASHAAJI NAR MAHEDI TIYAARE PUCHHVAANE LAAGAA,
     E MAATAA PENI NAHI MAARE PAASAJI;
     PAALANDE RAANI TAARE HASVAANE LAAGAA,
     HASA(N)TAA HASA(N)TAA CHAALI AAVIYAA  HARI ANANT 185


AASHAAJI HASA(N)TAA HASA(N)TAA JOGNIYU(N) PAASE POTAA,
     HURAA CHAAR TENI SAATHEJI;
     SAA(M)BLO JOGNIYU(N) TAME PENIJ AALO
     HASVAANO MELO THAAM           HARI ANANT 186


AASHAAJI SARAVE JOGNIYU(N) TIYAA(N) EVI RITE BOLIYU(N),
     MAATAA TAME SAA(M)BLO VICHAARAJI;
     TAMAARO KU(N)VAR KI(N)YAA SUTAA HASHE,
     TENI PENI KOEEK LAEE JAAYA       HARI ANANT 187


AASHAAJI AMAARI BAHENI EKALI MELI,
     POTE BAJAARE GAYAAJI;
     TE BAJAARAMAA(N) VISAARINE AAVIYAA,
     HAVE CHORITE AMANE CHADAAVO       HARI ANANT 188


AASHAAJI AMAARO KU(N)VAR BAAL KU(N)VAARO,
     TE PENINE KAAJE VAAT JUVEJI;
     DAAHIYAA THAEENE PENI AALO,
     KHAPAR TAMAARAA PAACHHAA LIYO      HARI ANANT 189


AASHAAJI BIBI JEN BAEE TIYAA(N)J AAVI,
     EVI HASI NA KIJEJI;
     CHAUD BHAMANNU ETO RAAY,
     TENI PENI AALO             HARI ANANT 190


AASHAAJI MAATAA PAALANDE RAANI PENI LAAVI,
     TE LAAVINE NARANE DIDHIJI;
     TYAARE NAR KAAYAM PERINE CHAALIYAA,
     TE KIDHAA ASVAARINAA KAAM        HARI ANANT 191


AASHAAJI CHAALVAANO SUFRO SAASRAANE GHARE DEVO,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     SAAKAR ELCHI LAVI(N)G JOEE-E,
     ETLO TE CHAALTAA DIDHO         HARI ANANT 192


AASHAAJI KANYAANE KAAJE KOTHALI JOEE-E,
     TE TO JAEENE LAAVOJI,
     MAATAA KU(N)TAA DHROPADI CHAALI,
     CHOTHI CHAALINE HARISCHA(N)DRA GHARNAAR HARI ANANT 193


AASHAAJI PAALANDE RAANI SAATHE CHAALIYAA
     TE GURANE DUAARE AAVIYAAJI;
     EK KOTHRI KANYAANE AALO,
     EK MUDO NAR NE KAAJE          HARI ANANT 194


AASHAAJI ELCHI LAVI(N)G SOPAARI JAAYFAR,
     TE MAA(N)HE BAHU NAAKHOJI;
     PACHAAS MANNI KOTHRI JOEE-E,
     TE JOEE-E ENE THAAM           HARI ANANT 195

AASHAAJI DHRAAKSH SAAKAR ELCHI LAVI(N)G,
     BAHU SOPAARI MAA(N)HE NAAKHOJI;
     PACHAAS HAJAAR UTH NAARIEL NAA JOEE-E,
     TIYAARE EK EKAJ AAVE          HARI ANANT 196AASHAAJI PIR SADARDEEN SARVE DIDHAA,
     KANYAA HAVE CHAALIYAAJI;
     CHAALTAA VAKHAT KHAATLIJ MAA(N)GI,
     TENAA PAAYAAMA(N) MOTI JADAAVO     HARI ANANT 197


AASHAAJI HIRANI DORIE KHAATLI VANAAVO,
     SAARI PETHE KARINE AALOJI;
     TENU(N) VAR TAMANE SARAVE DESHE,
     DESHE TE MAHAADAN MAA(N)HE       HARI ANANT 198


AASHAAJI AGAR CHA(N)DAN KEVADO KESAR,
     ENAA CHAAR DAABLAA AALOJI;
     SURMAADANI SURAMU AALO,
     KHUSHBOHI BAHOT APAAR          HARI ANANT 199


AASHAAJI MAATHAANE KAAJE EK SAGRI AALO,
     TE SAARI SONAANI AALOJI;
     ETLE KAAJE MUNE SAASUJI VADHSHE,
     TE KAARAN HAMNAA MAAGU(N)        HARI ANANT 200


AASHAAJI CHAAR UTH CHOFAAR ATLASNAA AALO,
     TE DHOLIYE VICHHAAVVAANE KAAJEJI;
     EK EK CHHEDE CHAAR CHAAR FUL,
     TE CHOKE CHOKE JADAAVO         HARI ANANT 201


AASHAAJI PAANNAA BIDAA AALO PITAAJI,
     HAMAARE TAMAARE RAJAAJI;
     NAVAANU(N) JIYAARE PAANNAA BIDI AALO,
     TIYAARE TE PURAA THAAY         HARI ANANT 202


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD PAANNAA BIDAA DIDHAA,
     DIDHAA TE BAAEENE HAATHEJI;
     DAYAA RAAKHO MAATAA MAHAADAN CHHODAAVO,
     ETLI TE DAYAA MAAGU(N)         HARI ANANT 203


AASHAAJI BAAEENE PO(N)CHAADVAA DAL BHELAA CHAALIYAA,
     NURAANI FIRASTAA TIYAA(N) AAVEJI;
     JE JEM MAAGIYU(N) TENE TEJ DIDHO,
     TE FIRMAAN MAANI NE SAATH        HARI ANANT 204


AASHAAJI GHARTHI BAHAAR KHARACH NAARAYAN AALE,
     JAME KUL JAMAATJI;
     JE BHOJAN DILMAA(N) BHAAVE,
     TENE TEVU(N) AALE            HARI ANANT 205


AASHAAJI SAAT KHARACH NAARAYAN DIDHAA,
     TE SATGURJINE NAAMEJI;
     JEVI PAHERAAMNI POTAANI KAHIE,
     TEVI SATGURJINE KAAJE          HARI ANANT 206


AASHAAJI RAAJAA PAHELAAJ PAA(N)CH KARODINE AALE,
     TE POTAANE SUHAAGEJI;
     HARISCHANDRA NE TIYAA(N) PAAGHDI BA(N)DHAAVE,
     PAA(N)CHSO GAJ NAV CHHUGAA       HARI ANANT 207


AASHAAJI RAAJAA JUJESHTHAN PAA(N)CH PAA(N)DAV KAHI(N)YE,
     TE KAHI(N)YE MOTAA BA(N)DHAAVJI;
     POTAA JEVAA TURI(N)GAJ AALIYAA,
     AALIYAA TE POTAANE BHA(N)DAAR      HARI ANANT 208


AASHAAJI PIR SADARDEEN SIRBA(N)DH BAA(N)DHIYAA,
     TE CHAUD BHAMAN MAA(N)HE POTAAJI;
     TUJ SARIKHO GUR MAARO BETHO,
     TE KEM KARINE MOMAN BHULE        HARI ANANT 209


AASHAAJI PIR KABIRDEEN SHAAL JA AALIYAA,
     KATAAR SONAANU(N) AALIYAAJI;
     ANATNAA RAAJAA TAME AAGEVAAN THAEENE CHAALO,
     LEKHO SARVE TAMANE DEVU(N)       HARI ANANT 210


AASHAAJI VISHWA KU(N)VAARI SAAMIRAAJO PARANIYAA,
     RIKHIYAANE RAAJ KARAAVEJI;
     SAVAA LAAKH VARAS RIKHIYU(N) RAAJ KARASHE,
     PACHHI TE MAHAADAN MA(N)DAAVE      HARI ANANT 211


AASHAAJI MAHAADAN TAME DOYALO JAANO,
     SOHELO NAHI(N) LAGAARAJI;
     AAJ DUNIYAA MAA(N)HE CHETINE CHAALO,
     TO CHHUTO MAHAADAN MAA(N)HE       HARI ANANT 212


AASHAAJI VIVAANAA KAAJ JE MOMAN SAA(M)BHLE,
     TENE DOJAKNI AA(N)CH NAHIJI;
     PIR HASAN KABIRDEEN VIVAAJ BOLIYAA,
     SHRI ISLAAMSHAAH ENU NAAM        HARI ANANT 213


AASHAAJI RAAJAA PAHELAAJ TIYAA(N) PAATE BESE,
     GURAJ TENI PAASEJI;
     BAU(N)TER LAAKH TIYAA(N) GURAJ DESHE,
     TE PAHELAAJ NE PAAS           HARI ANANT 214


AASHAAJI RAAJAA HARISCHANDRA AAPE BETHAA,
     SHRI FAL TENE HAATHEJI;
     NAV KAROD SHRI FAL JOEE-E,
     TE RAAJAA HARISCHANDRA NE HAATHE    HARI ANANT 215


AASHAAJI RAAJAA JUJESHTHAN TIYAA(N) HAATE BESE,
     TASARU TENE HAATHE VADHAAREJI;
     EKVIS LAAKH TIYAA(N) TAAKAA SAACHAA JOEE-E,
     PACHVIS LAAKH TIYAA(N) JOTAA      HARI ANANT 216


AASHAAJI BAAR KARODSU(N) PIR SADARDEEN ,
     TE TO SARAGE SADHAARIYAAJI;
     MOMAN NE SVARGNAA VADHAAMNAA HOYASHE,
     HOYASHE TE JE JE KAAR          HARI ANANT 217


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD UTH KHAANNAA JOEE-E,
     GUR HASAN KABIRDEEN TIYAA(N) VECHEJI;
     LIYO MOMAN TAME SA(M)BHAARINE LEJO,
     PACHHI AMANE DOSHAM DEJO        HARI ANANT 218


AASHAAJI JOGNIYU(N) MILI TIYAA(N) POTEJ AALE,
     POTAANI BAHENINE KAAJEJI;
     CHORIYAASI KAAPDAA TIYAA(N) JOGNIYU(N) AALE,
     AALE TE TENE THAAM           HARI ANANT 219


AASHAAJI BAAR MEGH TIYAA(N) CHALKAR AAVIYAA,
     AAVIYAA TE JA(M)PUDIP MAA(N)HEJI;
     TIYAA(N) RAAJ RIKHIYAA GHAR HOYASHE,
     HOYASHE TE JE JE KAAR          HARI ANANT 220


AASHAAJI SATAR SESTRA SURAJ JAAGE,
     JAAGE TE JA(M)PUDIP MAA(N)HE JI;
     PRATHAM DAAN TIYAA(N) SATGUR AALE,
     AALE TE SATGUR NE HAATH         HARI ANANT 221


AASHAAJI SATGUR TIYAA(N) JAGAN JA DESHE,
     DESHE TE MAHAAVAR SOHI JI;
     DEV DAANAV JAMVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE ALIJINE DUAAR        HARI ANANT 222


AASHAAJI PIR HASAN KABIRDEEN GINAANAJ BOLIYAA,
     AATO JAGAN MAA(N)HE AAVE JI;
     KHARAA THAEENE TAME SAAMI NE AARAADHO,
     TO POHO(N)CHO VAIKUNTH VAAS       HARI ANANT 223
                           ASHAAJI  AAPE ALLAH NE AAPE NIRI(N)JAN,
     AAPOHI AAP PARIYAANJI;
     AAPE NIRI(N)JAN VIVAA KARASHE
     ANE KARASHE TE AAPOHI AAP     

     HARI ANANT ANANT
     HARI ANANT JO SAAMI SHAH 
     ANANTE JO ANT TU(N)HI JAANE JI
     EK NE MAARE SHAH,EK ANE TAARE ANE
     EK NE HARI VAR AALE           HARI ANANT 1


AASHAAJI VISHVA KU(N)VAARI KENI KANYAA KAHEVAASHE,
     TENO BHED SUNAAVOJI;
     PIR SADARDIN KANYAANAA BAAPAJ KAHI(N)E.
     TE KU(N)VRI KARINE PARANAAVASHE     HARI ANANT 2


AASHAAJI TRIBHOVAR KU(N)VAR KENU(N) KAHEVAASHE,
     TENO TE BHED SUNAAVOJI;
     SATGUR NUR VARANU BAAPAJI KAHIE,
     TE TO PUTRA KARINE PARANAAVEJI     HARI ANANT 3

AASHAAJI VIVAANO JIYAARE PARIAAN THASHE,
     TIYAARE KIYAA(N) TE HOYASHE JAAN;
     PAAVAAGADH THI TORAN BAANDHSHE,
     TE GIRANAAR HOYASHE JAAN        HARI ANANT 4


AASHAAJI SOL JO JAAN MA(N)HE MAA(N)DVO THAAESE
     ANE EVO TE MAA(N)DVO RACHAAVEJI;
     TE MAA(N)DVAA MAA(N)HE DEVAJ MILASE,
     MILASE TE KARODAA KAROD         HARI ANANT 5


AASHAAJI AAPE NIKALA(N)KI BOLIYAA,
     BAAP SATGUR NE TEDAAVOJI;
     TEDI KARINE PUCHHVAANE LAAGAA,
     KAHO KAHO VIVAANAA KAAJ         HARI ANANT 6

AASHAAJI TI(N)YAA PIR PAYGAMBAR MILASHE,
     ANE MILASHE TE KARODAA KARODJI;
     TE MAA(N)HE NAVAANU KAROD JAKHAJ MILASHE,
     TE PAN ALIJINE PAAS           HARI ANANT 7

AASHAAJI CHHAPAN KAROD MEGHAJ MALASHE,
     TE MALASHE ALIJINE PAASAJI;
     KINAR KAROD BATRIS MALASHE
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 8

AASHAAJI KARODI PAA(N)CH SAAT NAV BAARHI MALASE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI;
     TETRIS KARODIYU(N) DEV RIKHIYAANAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 9 

AASHAAJI PAA(N)CH LAAKH ISHVAR GORAKH BHANIYE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI;
     SI(N)GANIYU TENAA HAATHMAA(N)HE HOYASE,
     ANE HOYASE TE JE JE KAAR        HARI ANANT 10


AASHAAJI NAVKUR TIYAA(N) NAAG NAA MALESHE,
     TE MAA(N)HE SARDAAR KONJI;
     GOVI(N)DE NAAG SARDAAR KAHIYE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVE       HARI ANANT 11

   
AASHAAJI CHOSATH LAAKH DAAL DEVIYU(N)NAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HE AAVEJI
     SAAMI NAA SAHEN MAA(N)HE EVAA EVAA MALASHE
     TE SARAVE CHHATRA HETHA         HARI ANANT 12


AASHAAJI UTH KAROD JIN BHUTUNAA MALASHE,
     TE PAN SAHEN MAA(N)HEN AAVEJI;
     KAAYAM KAAZI TI(N)YAA SAB KOHI KAHESHE,
     ANE KAHESHE TE AAPOHI AAPAHI      HARI ANANT 13


AASHAAJI SI(N)TER SOH SOH HUSENI MALASHE,
     TE PAN KAAYAMJINU PARIVAARAJI;
     HUSENI AAL IMAAMNI KAHI(N)YE,
     TE SI(N)TER SOH SARDAAR         HARI ANANT 14


AASHAAJI CHORYAASI HAJAAR ASAAHEB MALASHE,
     TE PAN ENE THAAMJI;
     SARAVE TIYAA(N) EKTHAA THAAYASE,
     TE GUR NARANE PAAS           HARI ANANT 15


ASHAAJI  CHAAR MAALAAEK TI(N)YAA HAJURI MALASHE,
     TE PAN SAAMIJINE PAASEJI;
     JE FARMAAVE TE TI(N)YAA LAAVE
     LAEE AAVE ALIJINE PAAS         HARI ANANT 16


AASHAAJI PIR SHAMS TI(N)YAA AAPE AAVE,
     AAVE TE ALIJINE PAASAJI;
     SAADI SAAT KARODIYU(N) TI(N)YAA MALASHE,
     TEMA SURAJAA RAANI SARDAAR       HARI ANANT 17AASHAAJI PIR TAJDIN TURAAHASU(N) AAVE,
     NE AAVE ALIJINE PAASAJI;
     KAL(N)GI UPAR KALA(N)GI MELE,
     AAPE AAP SUJAAN             HARI ANANT 18


AASHAAJI PIR IMAMSHAH TE
     SOLBHAI SARDAARJI;
     GEBI TI(N)YAA AAVI JORAJ KARASHE,
     KARASHE IMAM SHAHNE SAATHI       HARI ANANT 19


AASHAAJI SARAVE SAHEN TI(N)YAA KANE AAVE,
     ANE AAVE PAAVAAGADH PAASEJI;
     JAMPU DIP TI(N)YAA KAHEVAAYASHE,
     KHEDAA THI DAS JAAM           HARI ANANT 20


AASHAAJI CHAAR SATIYU(N) TI(N)YAA MA(N)GAL GAAVE,
     ALI NAA SAHENMA(N) AAVEJI;
     AVAR SATIYU(N) TI(N)YAA BOHOTAJ MALASHE,
     TE MAA(N)HE ANASIYAA SATI SARDAAR    HARI ANANT 21


AASHAAJI ALI TI(N)YAA VAACHAA BOLIYAA
     SAAMBHALO SATGUR BAAPJI;
     VIVAANO SAAMAAN TAEEYAARAJ RAAKHO,
     RAAKHO TE ENE THAAM           HARI ANANT 22


AASHAAJI VARANAA BAAP EMAJ BOLIYAA,
     KANYAANA BAAPANE TEDAAVOJI;
     PIR SADARDIN TI(N)YAA HAAJAR AAVI BETHAA,
     JE JOEE-E TE MAAGO ENE THAAM      HARI ANANT 23


AASHAAJI BIBI JEN BAAEENE TEDAAVO,
     ANE TEDAAVO PAALANDE RAANIJI;
     TI(N)YAA BE SATIYU(N) BADHE BHERIYU(N) THAEENE     
     BETHIYU(N),
     BETHIYU(N) TE MA(N)DAP MAA(N)HE     HARI ANANT 24


AASHAAJI KANYAANE KAAJE SU(N) SU(N) JOEE-E
     TE MAAGO JENBAAEE MAATAAJI;
     TYAARE BIBIYU(N) SARAVE BHERI THAEENE BETHIYU(N),
     TE KANYAANE KAAJE MAAGE         HARI ANANT 25AASHAAJI BIBIYU(N) SARAVE MILI VICHAARE,
     DAHEJ AAPANE NAHI(N) MELI(N)YEJI;
     MAN MAANIYAA MAAGINE LESU(N),
     JUJESTHAN NAARI NE PAAS         HARI ANANT 26


AASHAAJI MAATAA DHROPADI JUJESTHAN NAARI,
     TE TI(N)YAA AAVINE BETHAAJI;
     KANYAANE KAAJE LUGADAA MAAGE,
     TENU(N) TE SAA(M)BHALO VICHAAR     HARI ANANT 27


AASHAAJI MOTEE SARAVE SARAKHAA JOEE-E,
     NAANO MOTO NAHI(N) KOEEJI;
     SARAVE SARAKHAA SONAANAA MA(N)GAAVO,
     TENI TE BA(N)DHNI JOEE-E        HARI ANANT 28


AASHAAJI CHOSATH KAROD MAA(N)HE MOTI PAROVO,
     NAANO MOTO NAHI(N) KOEE-JI;
     HETHE MAATHE SARVE MOTI JADAAVO,
     EVO TE LAAVO SAAMAAN          HARI ANANT 29


AASHAAJI EK KAAPDO TI(N)YAA JOEE-E,
     SARAVE SONAANU(N) SAARAJI;
     TE VICH MAA(N)HE HIRAA JADAAVO,
     JADTAR JADAAVO APAAR          HARI ANNAT 30


AASHAAJI CHAAR CHHEDAA MAA(N)HE CHAAR FULAJ JO-EE-E,
     RUPEKAA TEJ MELAAVOJI;
     TE VICHE EK FULAJ MELO,
     ANE MELO TE ANUPAAM SAAR        HARI ANANT 31


AASHAAJI EK TI(N)YAA PACHHEDO JOEE-E,
     KHUB KHUB BIRAAJEJI;
     UPAR KOR MOTI JADAAVO,
     EK HAJAAR MAA(N)HE PURAA        HARI ANANT 32


AASHAJI  CHHEDAA HETHE GUGARI JOEE-E
     ANE EK EK TI(N)YAA CHOKAJI;
     SONAANI MAA(N)HE KOR JADAAVO,
     LAAVO LAAVO EVO SAAMAAN         HARI ANANT 33


AASHAAJI DAS AA(N)DAR TI(N)YAA PURAA JOEE-E,
     LAAVO TE JUDI JUDI BHAATJI;
     RAATA PILA SETAR SONAANAA,
     LAAVO SARAVE EVIRE BHAAT        HARI ANANT 34


AASHAAJI LILAA SETAR NE AASMAANI
     EVAA TE RA(N)G LAAVOJI;
     HIRANI DORIE EK UJALAA MA(N)GAAVO,
     TE DIVAS PAHERVAANE KAJE        HARI ANANT 35


AASHAAJI KARO KHAMKHO KHUB KHUB LAAVO,
     TE RAATE PAHERVAANE KAAJEJI;
     CHAAR CHAAR UPAR RATAN JADAAVO,
     TENE AJVAARE DAL CHAALE         HARI ANANT 36


AASHAAJI LUGADAA KANYAANE ETALAA JOEE-E,
     HAVE JARIAAN NU(N) KARO VICHAAR;
     JE JARIAAN TAMANE JOEE-E,
     TE SARAVE MAAGO ENE THAAM        HARI ANANT 37


AASHAAJI SOVANNI NATH MAA(N)HE HIRAA JABKE,
     HETHE MOTI JADEYAAJI,
     TE VICH MAA(N)HE EK MAANEK RAKHAAVO,
     EVI TE NATHAJ LAAVO           HARI ANANT 38


AASHAAJI MAATHAA PAR FULAJ JOEE-E,
     SONAANI SIR SAARJI;
     CHODHAARE TI(N)YAA MOTI JADAAVO,
     JADEYAA KORE MORE SAAR         HARI ANANT 39


AASHAAJI DANI TIKALO JIYOTKI JOEE-E,
     BHIRAT KOEE NAHI(N) KAADHEJI;
     DANI UPAR MOTI JADAAVO,
     LAAVO SARAVE EVO JARIAAN        HARI ANANT 40


AASHAAJI SONAANI SAR MAATHE JADAAVO,
     JUMKHAA TEMAA(N) RAAKHOJI;
     EK EK JUMKHAAMA(N) EKTAALIS RATAN JADAAVO,
     TE JADAAVO MAA(N)HE SAAR        HARI ANANT 41


AASHAAJI AA RUPAANAA GOFANAA MAA(N)HE SONAANI SAR,
     TE MAATHE MOTI RAAKHOJI;
     RUPAANI SA(N)KAL TE MAA(N)HE NAKHAAVO,
     ETLO TE JOEE-E SAAR           HARI ANANT 42

AASHAAJI FANIYU(N) BE SIRKHANNI JOEE-E,
     TE MAATHU(N) VELVAANE KAAJEJI;
     TAARE PAALANDE RAANI BOLVAANE LAAGAA,
     ETO TAMEJ AALO             HARI ANANT 43AASHAAJI MAATAA BIB JENBAAEE BOLIYAA,
     AME AMAARI BIJI DESHU(N)JI;
     HAMNAA TO TAMAARI JOEE-E,
     TE LAAVO SARAVE ENE THAAM        HARI ANANT 44


AASHAAJI TEL KAAJE EK KU(M)PI JOEE-E,
     TE PAN LAAVO ENE THAAMJI;
     TE MAA(N)HE TEL PAAKAA PAA(N)CHMAN JOEE-E,
     TE SARAVE LAAVO ENE THAAM        HARI ANANT 45


AASHAAJI DHUPIVAASI TEMAA VAARO NAAKHO,
     KASTURI MAA(N)HE NAAKHOJI;
     EVI KU(M)PI SODHINE LAAVO,
     LAAVO TO ENERE THAAM          HARI ANANT 46


AASHAAJI BE KAANE NAV VEDHLAA JOEE-E,
     SONAA KERAA GHODHAVOJI;
     EK EK MOTI HETHE RAAKHO,
     EVAA JUMKHAA JADAAVO          HARI ANANT 47


AASHAAJI SONAA KERAA NAAGLAA(N) GHADAAVO,
     MOTI MAA(N)HE GHIDAAVOJI;
     EK EK NAA GALAA(N)MAA ESI ESI MOTI,
     EVI TE JADTAR JADAAVO          HARI ANANT 48


AASHAAJI SOVAN MAALAA SOVAN SAAKALI,
     EK DAANIYU(N) TI(N)YAA JOEE-EJI;
     SONAA KERO MAA(N)HE PUTALO JOEE-E,
     TE HETHE HAA(N)SDI JAN         HARI ANANT 49


AASHAAJI NAVLAKHO HAAR MOTIE JADAAVO,
     TE HETHE AAMBALO JOEE-EJI;
     EK AARASI TE MAA(N)HE JOEE-E,
     CHAUD BHAMAN TE MAA(N)HE SUJE      HARI ANANT 50


AASHAAJI HAATH MAA(N)HE PAA(N)CH VITIYU(N) JOEE-E,
     EK FUL TE MAA(N)HE JOEE-EJI;
     VIDH KHIROLI TE MAA(N)HE SONNANI JOEE-E,
     MOTI MOTI MAA(N)HE DAANAA        HARI ANANT 51

ASSHAAJI JAA(N)JAR NURAA JOEE-E,
     TE MAA(N)HE ZUMKHAA GUGARIYU(N) JADAAVOJI;
     KAADHALAA KAA(M)BHI SONAANIYU(N) JOEE-E,
     HETHE MAATHE LER JADAAVO        HARI ANANT 52AASHAAJI SAA(N)KDAA KERI VELTI JOEE-E,
     TE MA(N)HE BAHU(N) JADTAR JADAAVOJI;
     TENU(N) NAAM GUGARAAJ KAHIYE(N),
     GUGARI SOHIJ JAN            HARI ANANT 53


AASHAJI  MOTI MAANEK NI MOJDI LAAVO,
     ANE PAG MAA(N)HE TE NAAKHOJI;
     EVIJ JOTI JYAARE PAG MAA(N)HE AAVE,
     TYAARE NAR THAAYE RALIYAAT       HARI ANANT 54


AASHAJI  PAGMAA(N)HE DAS VI(N)CHHUVAA JOEE-E,
     DAS AA(N)GRIE DAS PURAAJI;
     EK EK UPAR TRAN TRAN RATAN JADAAVO,
        MOTINAA CHOK BANDHAAVO         HARI ANANT 55


AASHAAJI EK EK GHUGARI JADAAVO,
     JUMAK MAA(N)HE VAAJEJI;
     EVO SAAMAAN JARIAN JOEE-E,
     TE SARAVE TI(N)YAAJ LAAVO        HARI ANANT 56


AASHAAJI SONAA KERO CHUDO DHADAAVOO,
     MAATHE MOTI JADAAVOJI;
     CHAAR HAJAAR UPAR CHAAR MOTI JADAAVO,
     JADAAVO TE MAA(N)HE JAAN        HARI ANANT 57


AASHAAJI TE AAGAL BE MOTI JOEE-E,
     HAATHRI BE UPARJI;
     TE AAGAL BE KARDIAA JOEE-E,
     AAGAL EVO SAAMAAN            HARI ANANT 58


AASHAAJI EVO SAAMAAN TI(N)YAA KANYAA NE JOEE-E,
     VISHVA KU(N)VAARI NE KAAJEJI;
     TIYAARE VAR KAAYAM AAPE BOLIYAA,
     HAATHE NE KAAJE MAALAA JOEE-E      HARI ANANT 59


AASHAAJI NUR SATGUR TI(N)YAAJ AAVIYAA,
     TE SARAVE TI(N)YAA LAAVIYAAJI;
     U(N)TH TI(N)YAA ARASHTHI AAVIYAA,
     LAAVIYAA TE SARAVE SAAMAAN       HARI ANANT 60


AASHAAJI ETO SAAMAAN SARAVE PURAA THAEYAA
     HAVE TO PAAGHDI BA(N)DHAAVOJI;
     TYAARE TE RAAJAA PAHELAAJ NE HAATHE KU(N)CHI,
     TENE TE TEDI LAAVO           HARI ANANT 61


AASHAAJI CHOSATH KAROD LAAKH U(N)TH PAGUNAA JOEE-E,
     TYAARE TE PAAG BA(N)DHAAYAJI;
     RAAJAA PAHELAAJ SAUNE VECHINE AALE,
     AALETE SAHUNE SA(M)BHAARI        HARI ANANT 62


AASHAAJI EK EK MUDO SAUNE JOEE-E,
     KHAALI HAATHE KOI NA JAAYAJI;
     BAANU KAROD U(N)TH NAARIEL NAA JOEE-E,
     TIYAARE TE SAUNE PURAA THAAY      HARI ANANT 63


AASHAAJI CHHATRIS KAROD U(N)TH SAAKARNAA JOEE-E,
     TIYAARE TE PURAA THAAYAJI;
     PAA(N)CHSO U(N)TH TI(N)YAA ELCHINAA JOEE-E,
     EK SO LAVI(N)GNAA LAAVOJI        HARI ANANT 64


AASHAAJI CHOSATH KAROD U(N)TH SOPAARINAA JOEE-E,
     MOTAA MOTAA BHARINE LAAVOJI;
     TIYAARE TE TI(N)YAA MUDO VECHAASHE,
     TE VECHI BIBI AAPE           HARI ANANT 65


AASHAAJI PAA(N)CH KAROD U(N)TH PAAN NAA BIDAA NAA JOEE-E,
     ETLAA U(N)TH BHARINE LAAVOJI;
     TIYAARE EK EK PUROJ THAAYASHE,
     TE JABRAAEELNE HAATHE          HARI ANANT 66


AASHAAJI MUDO LAEENE LAGANAJ KARVAA,
     CHAEETARNAA MAAS MAA(N)HEJI;
     POS MAASANI TARIKH SITAAVISMI,
     TE DEHADE HARI PARANE          HARI ANANT 67


AASHAAJI LAGAN KAADHINE TI(N)YAA ARAJAJ KIDHO,
     HAVE KHA(N)D JOEE-E TE AAJAJI;
     BANU KAROD U(N)TH KHA(N)D NAA JOEE-E,
     TIYAARE TRAN TRAN PAISAA BHAAR AAVE   HARI ANANT 68


AASHAAJI NAV MAAS TI(N)YAA KHAADHO JOEE-E,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     CHAAR MAAS TI(N)YAA GUR SHAMSH JAMADE,
     CHAAR MAAS HARI AAPE          HARI ANANT 69


AASHAAJI EK MAAS SOHOS HUSENI JAMADE,
     TE KAAYAMJINU(N) PARIVAARAJI;
     EVAA NAV MAAS JAMI KARI RAHESHE,
     TIYAARE CHAALE PARANVAANE SAAR     HARI ANANT 70


AASHAAJI CHAALIYAA NAA JIYAARE PARIYAANAJ KIDHAA,
     TYAARE KANYAA NAA BAAPANE TEDAAVOJI;
     HAVE TAME JOEENE MAA(N)DVO NAKHAAVO,
     NAKHAAVO GIRANAAR NE PAAS        HARI ANANT 71


AASHAAJI SAAMI RAAJO TIYAARE TORAN BA(N)DHAAVE,
     TE PAAVAA GADH THI AAVEJI;
     PAAVAA GADH THI GIRNAAR SUDHI KAHIE(N),
     TI(N)YAA TO MAA(N)DVO NAAKHO      HARI ANANT 72


AASHAAJI UJALAA PILAA LILAA SAFED VARAAN,
     EVO TE MAA(N)DVO BA(N)DHAAVOJI;
     SOL JOJAN MAA(N)HE MAA(N)DVO NAAKHO,
     TI(N)YAA EVI RACHNAA THAAY       HARI ANANT 73


AASHAAJI MAA(N)DVO BAA(N)DHI TAEE YAARAJ KIDHO,
     HAVE JAMVAANO SUFRO NAKHOJI;
     EK SUFRAAMAA(N) BAANU TAP TAAMNAA JOEE-E,
     EVAA JOEE-E SARAVE SAAR         HARI ANANT 74


AASHAAJI PAHELO SUFRO RAAJAA PAHELAAJ NAAKHE,
     NAVAANU KAROD TENI SAATHEJI;
     JAMAADVANE KAAJE KON KON UTHE,
     TENU TE KARO VICHAAR          HARI ANANT 75


AASHAAJI SAAT KARODIYU(N) RAAJAA HARISCHA(N)DRA SAATHE,
     TE TEONE JAMAADEJI;
     EVAA THAAMNAA KIYAA(N)THI AAVE,
     ETO SARAVE NURAANI LAAVO        HARI ANANT 76


AASHAAJI BIJO SUFRO HARISCHA(N)DRA NAAKHE,
     CHHAPAN KAROD TENI SAATHEJI;
     NAV KARODIYU(N) TENE JAMADE,
     TENE TANE TEH              HARI ANANT 77


AASHAAJI NAV KARODIYU(N) RAAJAA JUJESTHAN SAATHE,
     KINAR KAROD BATRISJI;
     TENE JAMAADVAANE KAAJE KON KON UTHE,
     SATGUR PIR SADARDIN           HARI ANANT 78


AASHAAJI CHHELO SUFRO CHOTHO NAAKHIYO,
     ANANTNO RAAJAA JAANOJI;
     TE(N)TRIS KRODI DEV SUFRA MAA(N) BETHAA,
     TENE PIR SADARDIN JAMAADE        HARI ANANT 79


AASHAAJI CHOSATH LAAKH DAL DEVIYU(N) NAA MALSHE,
     NAAG NAV KUL JI;
     PAA(N)CH LAAKH ISHVAR GORAKH MALSHE,
     SI(N)TER SOHAS HUSENI          HARI ANANT 80


AASHAAJI PIR SHAMSH JIYAARE JAMAANE BESE,
     SAADI SAAT KARODI TENI SAATHEJI;
     SURAJAADE RAANI TI(N)YAA JAMVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE GURNAR NE PAAS        HARI ANANT 81


AASHAAJI PIR TAAJDIN AAPE JAMAADSHE,
     ANE IMAMSHAH TENI SAATHEJI;
     ADHAAR BHAAEE TAME EKTHAA BESO,
     KAAKO TAAJDIN KHAVADAAVE        HARI ANANT 82


AASHAAJI PAHELO SUFRO JIYAARE JAMI KARI RAHIYAA,
     TIYAARE TE DALAJ CHAALIYAAJI;
     AAPE NAR TI(N)YAA JAMVAANE BETHAA,
     CHORAASI ASAAHEB SAATH         HARI ANANT 83


AASHAAJI BIJO SUFRO NADI SARASVATI UPAR NAAKHE,
     TI(N)YAA TO SAAMAAN JOEE-E;
     AASMAANTHI SAAMAAN NURAANI AAVIYAA,
     AAVIYAA TE ALIJINE PAAS         HARI ANANT 84


AASHAAJI KARODAA KAROD TIYAA(N) UTH NAA AAVIYAA,
     AAVIYAA TE PIR SHAMSHNE PAASAJI;
     AAGEVAAN PIR SHAMSH KAHI(N) E,
     TE JAMAVAANE NAHI(N) AAVE        HARI ANANT 85


AASHAAJI SARAVE SABHAA TIYAA(N0 JAMI KARI CHAALI,
     PIR SHAMSH NAHI AAVIYAAJI;
     SATGUR TIYAA(N) TEDAVAANE CHAALIYAA,
     TIYAARE TIYAA(N) DUDHAJ MAA(N)GEAA   HARI ANANT 86


AASHAAJI PIR SHAMSH GA(N)JI TIYAA(N) DUDHAJ MAAGE,
     TE KIYAA(N) THI MALSHEJI;
     AMANE JO TAME DUDHAJ DESO,
     TO JAMSHU TAMAARI PAAS         HARI ANANT 87


AASHAAJI NAR KAAYAM TIYAARE HASVAANE LAAGIYAA,
     MAARAGE DUDH KIYAA(N) THI JADEJI;
     BIJO JE JOEE-E TE MA(N)GI LEJO,
     PAN DUDH KIYAA(N) THI AAVE       HARI ANANT 88


AASHAAJI PIR SHAMSH DUDHAJ MAAGE,
     NAHI(N)KAA PAADO NAA JI;
     TIYAARE INDRA IMAMSHAH UTHI KARI CHAALIYAA,
     CHOSATH KARODI BHESU(N) LAAVYAA     HARI ANANT 89


AASHAAJI AAVO DAADAA TAME DUDHAJ PIYO,
     ANE PIYO PIYO TAME PIRAJI;
     PIR SHAMSH TIYAARE RALIYAAT THAEEYAA,
     DHAN DHAN IMAAMSHAH AVATAAR       HARI ANANT 90


AASHAAJI TRIJO SUFRO TO BAADLE NAAKHIYO,
     ANE BAADAL TIYAA(N) PURAJI;
     TE SARAVE JIV JAMI KARI CHAALIYAA,
     CHAALIYAA TE TENE THAAM         HARI ANANT 91


AASHAAJI CHOTHO SUFRO GUR NARE NAAKHIYO,
     NAAKHIYO TE SAASRAANE GAAMJI;
     PAHELO SUFRO PIR J DESHE,
     DESHE TE AAPOHI AAP           HARI ANANT 92


AASHAAJI MAN MAANIYAA TIYAA(N) LAADVAA DESHE,
     SAAT SUKHDI TENI SAATHJI;
     SARVE SAHEN TIYAA(N) JAMI KARI CHAALIYAA,
     NAVAANU KAROD JAMIYAA NAHI(N)      HARI ANANT 93


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD TIYAA(N) SARDAARAJ KAHI(N)YE,
     TETO JUVI JUVO KHAAVO MAA(N)GEJI;
     TIYAARE TIYAA(N) PIR SHAMSH BOLIYAA,
     MAARAGE TAAJU(N) KHAAVU(N) KIYAA(N)THI 
     MILE                  HARI ANANT 94


AASHAAJI MAARAG MAA(N)HE DUDH KIYAA(N)THI HOTU(N),
     TE TAME KAA(N)HE MAA(N)GIYU(N) JI;
     HAVE TO AMANE TAAJU(N) KHAAVU JOEE-E,
     NAHI(N)KAA PAADO NAAH          HARI ANANT 95


AASHAAJI PIR SHAMSH TAARE VICHAARVAANE LAAGAA,
     NAVAANU(N) KAROD DAL MOTAAJI;
     TENE KAAJE JAARE KHAAVU(N) KARIE,
     TAARE TO RAAT PADI JAAE         HARI ANANT 96

AASHAAJI PIR SHAMSH TARE KHAAVU(N) MA(N)GAAVIYU(N),
     JENE JEVU(N) JOEE-E TENE TEVU(N)JI;
     TARE TO JAKH SARVE JAMVAANE BETHAA,
     JENU JEVU JOEE-E TENU TEVU(N)JI     HARI ANANT 97


AASHAAJI JAANAAIYAA JAAEE ZAAR MAA(N)HE MILO,
     ANE AAPNAA DEV THEKAANEJI;
     PIR SHAMSH PIR SADARDIN,
     CHOSATH LAAKH JOGNIYU(N) LAEENE CHAALIYAAA
                         HARI ANANT 98


AASHAAJI SI(N)TER SOHAS HUSENI KAHIYE,
     TE PAN GURANE SAATHEJI;
     PAA(N)CH FIRASTAA BHERAA CHAALIYAA,
     TE PAN SHAH NE DUAAR          HARI ANANT 99


AASHAAJI MAA(N)DVAANE KAAJE KHAARAKU(N) JOEE-E,
     PELI TE MAA(N)GAAVOJI;
     EK ABAJ NE CHHATRIS KAROD,
     ETLAA TO U(N)TH MA(N)GAAVO       HARI ANANT 100


AASHAAJI PAAN)CH LAAKH EESVAR KAEE(N)E,
     TE TIYAA(N) DHOL VAJAAVE APAARAJI;
     KHAPAR BHERAV BAHUJ VAJAAVE,
     VAAJITRA VAAJE GANERAA         HARI ANANT 101


AASHAAJI CHOSATHSO JOD NAGARAANI HOYASE,
     AVAR VAAJI(N)TRANU A(N)T NA PAARJI;
     NAVKUL NAAG TIYAA(N) DIVAA JAALSHE,
     TE AAGEVAAN THAEENE CHAALE       HARI ANANT 102


AASHAAJI SI(N)GANIYAA KUTNIYAANU(N) PAAR NA JAANU(N),
     TETRIS KAROD SHARANAAEEYU(N)JI;
     PAA(N)CH LAAKH TIYAA(N) KUJINAA VAAJE,
     TE JOGNIYU(N) NAA PAASE         HARI ANANT 103

AASHAAJI SAARA(N)GI TIYAA(N) TORAN MAA(N)HE VAAJE,
     ANE JA(N)TAR VAJAAVE TIYAA(N) NAARIJI;
     MORALI BHERAV ATI GHANAA VAAJE,
     VAAJE TE VAAJI(N)TRA GHANERAA      HARI ANANT 104


AASHAAJI CHAUD GADUAA ATI GHANAA VAAJE,
     SARAG MIRAT PAEEYAAR KA(M)PEJI;
     DEV DEVTAA SARAVE AAVE,
     AAVE TE ALIJINE PAAS          HARI ANANT 105


AASHAAJI KHEL TAMAASHAA TIYAA(N) ATI GHANU THAAESHE,
     DAARU TE TIYAA(N) JOEE-EJI;
     PERBHAATIAA JAADAJ UTHASE,
     CHARKHIYU(N) A(N)T APAAR        HARI ANANT 106


AASHAAJI BHA(N)BHUTIAA BAHOTAJ HOYASE,
     BAPORIYAANU(N) NAHI PAARAJI;
     EK EK FOJANE BE BE LAAKH TOPU JOEE-E,
     BA(N)DUKU BAHOT APAAR          HARI ANANT 107


AASHAAJI FUL KHANIYU(N) TIYAA(N) BAHOT JOEE-E,
     BAALAK NAANAA TIYAA(N) RAMEJI;
     BAASATH KAROD MAN DAARU NAA JOEE-E,
     EK EK FULEKE ETLO JOEE-E        HARI ANANT 108


AASHAAJI VAR RAAJAA TIYAA(N) FULEKE CHADSHE,
     PAA(N)CH FULEKAA TIYAA(N) PURAAJI;
     PAHELO FULEKO PIR SHAMSH AALE,
     BIJO TE BALVA(N)T RAAYA         HARI ANANT 109


AASHAAJI TRIJO FULOKO SATGUR AALE,
     TE VAR RAAJAANU(N) BAAPAJI;
     CHOTHO FULEKO ASAAHEB AALE,
     PAA(N)CHMU(N) TE PIR SADARDIN      HARI ANANT 110


AASHAAJI PAA(N)CH FULEKAA TIYAA(N) PURAA THAYAA,
     ANE PARANVAANI RAAT AAVIJI;
     VAR RAAJAA TIYAA(N) SARGHAS CHADSHE,
     AAVI BESE TE MAA(N)DVAA MAA(N)HE    HARI ANANT 111


AASHAAJI VAR RAAJAANE PERAAMNI JOEE-E,
     TENU KARO VICHAARAJI;
     ANANT GURANAA JAANAAIYAA THAAESE,
     VAR KANYAA BE              HARI ANANT 112


AASHAAJI PAHELO PATKO PACHVIS GAJANU,
     TE SARAVE SONAANU LAAVOJI;
     CHHEDE CHHEDE PAA(N)CH RATAN RAKHAAVO,
     EVO TE PATKO LAAVO           HARI ANANT 113

AASHAAJI CHHASO GAJNI PAAG MA(N)GAAVO,
     TE MAA(N)HE NAV CHHAGAANI JOTAJI;
     EK EK GAJ UPAR MOTI RATAN JOEE-E,
     JOEE-E TE UPAR JADAAVO         HARI ANANT 114

AASHAAJI PAHERVAANE KAAJE LAAVO,
     JUBO MISAR NU(N) JODAJI;
     HIRANI DORIE JAAMU(N) SIVDAAVO,
     DASE KASE DAS MOTI           HARI ANANT 115
AASHAAJI PAA(N)CH PATO MOTO KAHI(N)E,
     TENU(N) SAMAAN SIVDAAVO;
     SONAANI DORINU(N) ATHAAK NAAKHO,
     TE TO VARANE KAAJE LAAVO        HARI ANANT 116
AASHAAJI HIRAA SOVANNI MOJADI SIVDAAVO,
     VACHMAA(N)HE CHAAMDO NAKHAAVOJI;
     MAATHE FUMKAA MOTINAA RAKHAAVO,
     EVITE MOJDI LAAVO            HARI ANANT 117


AASHAAJI CHHURI SAMSHER KHA(N)DO MAA(N)GAAVO,
     HAATHE TE VED NAKHAAVOJI;
     SONAANU TE BAAJU BA(N)DH LAAVO,
     BIJI TE VITI MA(N)GAAVO         HARI ANANT 118


AASHAAJI SONAANI KALAGI TE MOTIE JADAAVO,
     ETLI PERAMNI VARANE KAAJE LAAVOJI;
     ETLI PERAMNI NARANE KAAJE,
     LAAVOTE ENE THAAM            HARI ANANT 119


AASHAAJI JE NAR MAAGE TEJ AALO,
     VAAR MA KARO LAGAAR JI;
     SARVE DAAN TIYAA(N) JA DIDHAA,
     DIDHAA TE NARANE HAATH         HARI ANANT 120


AASHAAJI KANYAANE KAAJE DAAN JA DEJO,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     DAS O(N)DAR PURAA AALO,
     AALO TE NARANI MAATAANE KAAJ      HARI ANANT 121

AASHAAJI RAATAA, KAARAA, PILAA, KEVALAA,
     BHAAT BHAATNAA SIVDAAVOJI;
     AASMAANNI MOGARI DAMKAA MOTI,
     BHAAT BHATILAA SIVDAAVO         HARI ANANT 122


AASHAAJI PALA(N)G POSAJ JOEE-E,
     AALOTE MOTINI JODAJI;
     PILAA FULIGAN JADTAR AALO,
     AALO TE MAA(N)HE APAAR         HARI ANANT 123

AASHAAJI GOLIYU(N) DAASIYU(N) TIYAA(N)J JOEE-E,
     AALOTE KHAATLI JODAJI;
     EK DADO TIYAA(N) RAMVAANE AALO,
     AALO TE MAATAANE SAATH         HARI ANANT 124


AASHAAJI ETLO DEJE KANYAANE DEJO,
     ANE PACHHE TE BIJO AALOJI;
     SATGURNE TIYAA(N) PAAG SAALAJ DEJO,
     DEJOTE MAATAANE HAATH          HARI ANANT 125
AASHAAJI CHID MUPAADO O(N)DAR DEJO,
     DEJO TE PAALAN DENE HAATHJI;
     NAVAANU KAROD TENE MUDO DEJO,
     SHRIFAL NAALIER SAAR          HARI ANANT 126


AASHAAJI EK NAALIER MAA(N)HE PAA(N)CH FOTAA,
     MAA(N)HE ELCHINAA JOEE-EJI;
     PACHAAS HAJAAR UTH ELCHI(N)GNAA JOEE-E,
     TIYAARE TO EK EK DEVAAY         HARI ANANT 127


AASHAAJI PACHAAS HAJAAR UTH ELCHINAA JOEE-E,
     TIYAARE PAA(N)CH PAA(N)CH PURAA THAAYAJI;
     EK HAJAAR UTH LAVI(N)GNAA JOEE-E,
     TIYAARE TE JOD JOD THAAY        HARI ANANT 128


AASHAAJI NAVAANU KARODNE ETLO MUDO DEJO,
     ASAAHEBNE EK PAAGJI;
     ESI HAJAAR UTH PAAGUNAA JOEE-E,
     EK BIJAATHI U(N)CHI           HARI ANANT 129


ASHAAJI  SI(N)TER SO SO HUSENI NE EK CHID DEJO,
     SI(N)TER SOHAS CHID JI;
     NAVAANU KAROD NE KA(N)EE KHAALI NAV VAARO,
     TENE KAA(N)EE KAA(N)EE DIDHU JOEE-E   HARI ANANT 130

AASHAAJI EK SONAANI GEDI AALO,
     TE NAVAANU KARODNE HAATHE AALOJI;
     PAA(N)CHSO MAN PAAKU(N) SONU(N) JOEE-E,
     TETO NAAGUNE KAAJ            HARI ANANT 131


AASHAAJI CHHAPAN KARODI MEGAJ BETHAA,
     TENE PAN MUDO JOEE-E JI;
     EK EK VITI TENE JOEE-E,
     ETLO TE MEGAANE KAAJ          HARI ANANT 132

AASHAAJI EK UTH SONAANU PURO AAVE,
     PAA(N)CHSO MAN PAAKAAJI;
     EK EK VITI PAASE BE BE MOTI JOEE-E,
     ETLO TE MEGAANE KAAJ          HARI ANANT 133


AASHAAJI KINAR KAROD BATRISAJ BETHAA,
     AASHAA TE PANRAAKHEJI;
     EK EK KADO GHADAAVINE AALO,
     TE SARAVE SONAANU KAHEVAAY       HARI ANANT 134

AASHAAJI TETRIS KARODIYU(N) JAANIYAA KAHIE,
     TE TO TAME JAANO JI;
     PAA(N)CH KARODISU(N) RAJAA PAHELAAJ BETHAA,
     TENE TE PATKAA AALO          HARI ANANT 135


AASHAAJI CHOSATH HAJAAR UTH PATKAANAA JOEE-E,
     PAA(N)CH KARODI MAA(N)HE PURA THAEJI;
     VEDHE KARINE MA(N)GAAVI AALO,
     VAARAM KARASHO LAGAAR          HARI ANANT 136


AASHAAJI SAAT KARODISU(N) RAAJAA HARISCHA(N)DRA BETHAA,
     TENE PERAAMNI JOEE-EJI;
     SAUNE EK PAAGDI DEJO,
     HARISCHA(N)DRA NE MAARA JEVI      HARI ANANT 137


AASHAAJI PAA(N)CH PAA(N)DAV MOTAA BALVA(N)T KAHI(N)E,
     TE CHHE AAGEVAANAJI;
     NAV KARODINE TURI(N)GAJ AAPO,
     TE DAEE(N)T NE MAARI AAVE        HARI ANANT 138


AASHAAJI BAAR KARODISU(N) GURAJINAA KAHI(N)E,
     TENU GUR JAANE JI;
     CHOSATH LAAKH JOGANI KAHI(N)YE,
     TENU TEJ JAANO             HARI ANANT 139


AASHAAJI ANANTNO RAAJAA KAHI(N)YE,
     TENE TEJ AALOJI;
     EK EK SONAANU(N) MOTI JABUKE,
     EVAA TE KAPDAA SIVDAAVO         HARI ANANT 140


AASHAAJI MAARAA JEVAA VASTAR AALO,
     ADHURO NAHI LAGAARAJI;
     ANE JO KAA(N)EE OCHHO DESHO,
     TO SARVE TAMAARO DEJ PAACHHO DESHU(N)  HARI ANANT 141


AASHAAJI IMAAM SHAAHAANE SAAKAR AALO,
     AASHAANU FAL MAA(N)GEJI;
     VIVAANU KAAM SARAVE ENE HAATHE,
     PACHHE SARAVE LOK SAMAARO        HARI ANANT 142
AASHAAJI MAATAA KU(N)TAA DHROPADI TEDO,
     TEDO TAARAA RAANI LOCHANAAJI;
     HAVE ENE TAME DEJAJ DEJO,
     PACHHE TE NIKAA PADAAYA         HARI ANANT 143


AASHAAJI MAATAA KU(N)TAA DHROPADI BETHAA,
     TAARAA RAANI TENE SAATHAJI;
     PAALANDE RAANI HASI KARI BOLIYAA,
     BOLIYAA TE JEN  BAAEENE SAATH     HARI ANANT 144


AASHAAJI EK POTO MAATAANE JOEE-E,
     TEMAA JAMI AASMAN SUJEJI;
     EK POTO MAATAA DHROPADINE JOEE-E,
     JEMAA(N) AAKAASHH PAATAL SUJE      HARI ANANT 145


AASHAAJI NILI BHATNU(N) POTO SIVDAAVO,
     TE TAARAA RAANI NE KAAJEJI;
     TE MAA(N)HE TO GHUGHRIYU(N) JADAAVO,
     EK EK HAJAAR MAA(N)HE PURI       HARI ANANT 146


AASHAAJI KALAJUGNAA RIKHISAR ANA(N)TMAA AAVIYAA,
     TENE PAAG BA(N)DHAAVOJI;
     AATLU(N) TENE KHUB SIVDAAVO,
     ANANTNAA TE VAR RAAJAA         HARI ANANT 147


AASHAAJI EVAA THAAN TIYAA(N) MILASHE,
     ANANTNU BHAAV RAHESHJI;
     ANAT JOEE JOEE JE JIV CHAALE,
     TE TAKHTANAA KHOJAA SARDAAR       HARI ANANT 148


AASHAAJI JENE JEVU(N) MAAGIYU(N) TENE TEVU(N) AALIYU(N),
     TE ANATNE KAAJ JI;
     DEJ DAEE JIYAARE PURO THAEEYO,
     TYARE RAAT RAHI PAACHHLI POR      HARI ANANT 149


AASHAAJI NAR AAVI TYAARE MAA(N)DVE BETHAA,
     CHAUD BHAVAN NU(N) RAAJAA PARANEJI;
     ANATNU(N) RAAJAA AAGEVAAN THAEENE BETHAA,
     KARODIYU(N) TETRIS TIYAA(N) DEV     HARI ANANT 150


AASHAAJI PIR PAYGAMBAR OLIYAA AMBIYAA BETHAA,
     BETHAA TENE THAAMJI,
     TEDO MUKHI TIYAA(N) KALAJUG TANU,
     TIYAARE NIKAANU(N) KAAM THAAY      HARI ANANT 151AASHAAJI KAL JUGNU MUKHI PIR HASAN KABIRDIN,
     KAMLAA KU(N)VAR TENI PAASEJI;
     SAAR SA(N)BHAAR TAME SARVE AALO,
     TENU TE LEKHO CHUKAAVO         HARI ANANT 152

AASHAAJI KAMLAA KU(N)VAR MAA(N)DVAAMAA AAVE,
     GURNAA PAAU(N) PAASE BESEJI;
     RAJAA AALO MUKHI NIKAA THAAY,
     SATGURJISU(N) TAME SAMJO        HARI ANANT 153


AASHAAJI MUKHI TIYAA(N) HASINE VAATAJ BOLIYAA,
     SATGURNE TIYAA(N) TEDO JI;
     SAAR SA(M)BHAARNU(N) LEKHU CHUKAAVO,
     CHUKAAVO MOWLAA ALINE PAAS       HARI ANANT 154


AASHAAJI SAAR SA(M)BHAAR SARVE LEKHO LESHO,
     KAALANI TAME RAATEJI;
     HAMNAA TO TAME LEKHO CHUKAAVO,
     PACHHI JEM TAME KAHESHO TEM KARSHU(N)  HARI ANANT 155


AASHAAJI MUKHI KAMLAA KU(N)VAR HASINE BOLIYAA,
     EM JEM VALABH NATHAAYAJI;
     KHARI DASO(N)D TO NARANE JOEE-E,
     DASO(N)D DAAN CHHE MOTU(N)       HARI ANANT 156


AASHAAJI SAUNO LEKHO SATGURNE CHUKAAVI DIYO,
     CHUKAAVI AAME LESHU(N)JI;
     DASO(N)D DESHO PACHHE NIKAA THAAYASHE,
     DASO(N)D DAAN TIYAA(N) MAAGE      HARI ANANT 157


AASHAAJI TETRIS UTH BHARI SONAANAA DIYO,
     ETLU(N) LEKHU(N) TIYAA(N) THAAYAJI;
     KAAJ SATNU TIYAA(N) CHUKAAVINE LIDHU,
     TE DASO(N)D DAAN MOTU JAAN       HARI ANANT 158


AASHAAJI SARAVE OLIYAA A(M)BIYA BETHAA,
     NIKAA TE KON PADAAVEJI;
     SARAVE EK BIJAA SAAMU(N) JUE,
     TO HARAF KENE NAHI AAVE         HARI ANANT 159

AASHAAJI IMAAM SHAAH JA(M)PUDIP NAA RAAJAA,
     NIKAA TE PADAAVEJI;
     EKAASI HARFAJ MOTAA,
     E KONE RE PAAS             HARI ANANT 160
AASHAAJI TIYAARE PIR KABIRDEEN BOLIYAA,
     DHAN DHAN IMAAMSHAAHNAA KAAMJI;
     NIKAA PIR IMAAMSHAAH PADAAVE,
     PAAP TEVU(N)NAA JAAY          HARI ANANT 161


AASHAAJI NIKAA PADAAVI JIYAARE GHARMAA(N)HE UTHIYAA,
     TIYAARE SAASU DUDH JA LAAVIYAAJI;
     MAATAA JEN BAAEE BIBI KAHIYE,
     TE PAAS HURAAU PACHAAS         HARI ANANT 162


AASHAAJI E(N)SI RATAN NAVALKHO,
     TENI TE CHORI BA(N)DHAAVOJI;
     CHORI MAA(N)HE RATAN JA JADIYAA,
     PACHHE TE DUDH CHHANTAAVIYAA      HARI ANANT 163


AASHAAJI DUDHNAA TIYAA(N) CHHANTANAA KARAAVIYAA,
     TYAARE ANANT FIRASTAA AVIYAAJI;
     NAR GHARE CHOSATH JOGNIYU(N),
     SARAVE PUTHE RAHIYAA          HARI ANANT 164


AASHAAJI NAKHTAR TAARIKH SITAAVISMI,
     JUMAANE RAATE PARABHU GHAR MAA(N)HE BETHAAJI;
     CHA(N)DRAMAA(N) SAAMU(N) LIDHAA,
     LIDHAA RAAHAA ALI DAAS         HARI ANANT 165


AASHAAJI GHARMAA(N)HE BESI TILUAT LAAVIYAA,
     NAARI PURUSH BE RAMEJI;
     NIMAK HAATHE EK BIJAANE AALE,
     TE DIYE NAARINE HAATH          HARI ANANT 166


AASHAAJI SAAS SAATAR KARINE UTHIYAA,
     NAARI BHAGVAANNE JAALIYAAJI;
     GUR KABIRDEEN SHRI FAL AALIYAA,
     TE DIDHAA GURANE HAATH         HARI ANANT 167 

AASHAAJI MAATAAU(N) MILINE LAAUJ DESHE,
     EK BIJAANAA MAATHAA JODEJI;
     CHAUD BHAMANNO RAAY NAME NAHI,
     EM PAALANDE RAANI KAHE         HARI ANANT 168


AASHAAJI DUDH KATORO MILI KARE LAAVIYAA,
     VAR KANYAANE TEDOJI;
     SONAA RUPAANI MAA(N)HE VITIYU(N) NAAKHO,
     TE VAR KANYAANE LAI CHAALE       HARI ANANT 169AASHAAJI TIYAA(N) TAME FUL MA(N)GAAVO,
     VAR KANYAANE VINAAVOJI;
     EVAA TIYAA(N) VIVAA MA(N)DAAVIYAA,
     ANE TIYAA(N) FUL VINAAVIYAA       HARI ANANT 170


AASHAAJI CHHATRI PALA(N)G TIYAA(N) SEJ VICHHAAVO,
     VAR RAAJAANE SUVARAAVOJI;
     JE RAATE NAR AAPE PARANIYAA,
     TE RAATE VAR RAAJAA SUVAAGI       HARI ANANT 171


AASHAAJI SAAT RAATE SATAADO KIDHO,
     ANE DEJ TIYAA(N) DEJOJI;
     PATHRANI VEAANAA HIRANI DEJO,
     DEJO TE ENE THAAM            HARI ANANT 172


AASHAAJI PATHRAANINI SUKHDI SAUNE VE(N)CHI AALO,
     TAME KENE MA VISAAROJI;
     JE KOEE TAMANE VISARI JAAEESHE,
     TE CHHE TAM MAATHE BHAAR        HARI ANANT 173


AASHAAJI CHOSATH LAAKH MAN SUKHDINAA JOEE-E,
     TIYAARE SAUNE PAASER PAASER AAVEJI;
     SAARI SA(M)BHAARI SAUNE AALO,
     KE NE TAME MA VISAARO          HARI ANANT 174


AASHAAJI PATHRAANINI SUKHDI VE(N)CHI RAHIYAA,
     HAVE VAR KANYAANE PAHO(N)CHAADOJI;
     TIYAARE KUTU(M)B KABILO DEJ LEVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE SHAAHNE DUAAR        HARI ANANT 175


AASHAAJI EK VEL NE E(N)SI GHODAA,
     PIR SHAMSH AALEJI;
     CHAAR DESH NE CHOSATH CHAAKAR,
     JADIYAA BHARIAA SAHI AALO        HARI ANANT 176


AASHAAJI BE LAAKH GOLAA EK LAAKH DAASI,
     PIR IMAAMSHAH AALEJI;
     GHARNO CHAAKAR TIYAA(N) LAEENE AALE,
     HAAJAR BHEG HAATHO HAATH        HARI ANANT 177

AASHAAJI MAALAA EK SOVANNI AALE,
     AALO TE GUR HASAN KABIRDEEN NE HAATHEJI;
     EK LAAKH NE CHAAR HAJAAR ,
     TEMAA SONAANAA PAARAA          HARI ANANT 178AASHAAJI PIR TAJDIN TURELAJ BOLIYAA,
     SONAANI KALA(N)GI AALIJI;
     AALI KALA(N)GINE UBHAA RAHIYAA,
     RAHIYAA TE NARAJIKE PAAS        HARI ANANT 179


AASHAAJI TIYAARE NAR KAAYAM BOLIYAA,
     BOLIYAA TE TENE THAAMJI;
     CHOSATH JOGNIYU(N) NE KAA(N)EEK AALO,
     AASH VA(N)TIYU(N) SOHI         HARI ANANT 180


AASHAAJI JOGNIYU(N) NE TEDIJ LAAVIYAA,
     GURAJINAA MAA(N)DVAA MAA(N)HEJI;
     TIYAARE JOGNIYU(N) BOLVAANE LAAGIYU(N),
     AMANE BAHEN NU(N) NAV JOEE-E      HARI ANANT 181


AASHAAJI JO TAME MOTI BAHENIYU(N) KAHEVAAO,
     TO KHAPAR SARVE MELOJI;
     NAHIKAA EK EK POTO LIYO,
     NAHIKAA MELO AAP            HARI ANANT 182


AASHAAJI KHAPAR MELINE JOGNIYU(N) CHAALIYU(N),
     PENI LAI TIYAA(N) GAEEYU(N) JI;
     TIYAARE CHOSATH NAARAJ AAVIYA,
     AAVIYAA TE SAAMIJINE PAAS        HARI ANANT 183


AASHAAJI SHAAHAAJI TIYAARE UTHVAANE LAAGAA,
     TIYAARE PAGNI PENI NAAHI TENI THAAMJI;
     NAR KAAYAAM TIYAARE VICHAARVAANE LAAGIYAA,
     ETO JOGNIYU(N) NAA KAAM         HARI ANANT 184


AASHAAJI NAR MAHEDI TIYAARE PUCHHVAANE LAAGAA,
     E MAATAA PENI NAHI MAARE PAASAJI;
     PAALANDE RAANI TAARE HASVAANE LAAGAA,
     HASA(N)TAA HASA(N)TAA CHAALI AAVIYAA  HARI ANANT 185


AASHAAJI HASA(N)TAA HASA(N)TAA JOGNIYU(N) PAASE POTAA,
     HURAA CHAAR TENI SAATHEJI;
     SAA(M)BLO JOGNIYU(N) TAME PENIJ AALO
     HASVAANO MELO THAAM           HARI ANANT 186


AASHAAJI SARAVE JOGNIYU(N) TIYAA(N) EVI RITE BOLIYU(N),
     MAATAA TAME SAA(M)BLO VICHAARAJI;
     TAMAARO KU(N)VAR KI(N)YAA SUTAA HASHE,
     TENI PENI KOEEK LAEE JAAYA       HARI ANANT 187


AASHAAJI AMAARI BAHENI EKALI MELI,
     POTE BAJAARE GAYAAJI;
     TE BAJAARAMAA(N) VISAARINE AAVIYAA,
     HAVE CHORITE AMANE CHADAAVO       HARI ANANT 188


AASHAAJI AMAARO KU(N)VAR BAAL KU(N)VAARO,
     TE PENINE KAAJE VAAT JUVEJI;
     DAAHIYAA THAEENE PENI AALO,
     KHAPAR TAMAARAA PAACHHAA LIYO      HARI ANANT 189


AASHAAJI BIBI JEN BAEE TIYAA(N)J AAVI,
     EVI HASI NA KIJEJI;
     CHAUD BHAMANNU ETO RAAY,
     TENI PENI AALO             HARI ANANT 190


AASHAAJI MAATAA PAALANDE RAANI PENI LAAVI,
     TE LAAVINE NARANE DIDHIJI;
     TYAARE NAR KAAYAM PERINE CHAALIYAA,
     TE KIDHAA ASVAARINAA KAAM        HARI ANANT 191


AASHAAJI CHAALVAANO SUFRO SAASRAANE GHARE DEVO,
     TENU(N) TE KARO VICHAARAJI;
     SAAKAR ELCHI LAVI(N)G JOEE-E,
     ETLO TE CHAALTAA DIDHO         HARI ANANT 192


AASHAAJI KANYAANE KAAJE KOTHALI JOEE-E,
     TE TO JAEENE LAAVOJI,
     MAATAA KU(N)TAA DHROPADI CHAALI,
     CHOTHI CHAALINE HARISCHA(N)DRA GHARNAAR HARI ANANT 193


AASHAAJI PAALANDE RAANI SAATHE CHAALIYAA
     TE GURANE DUAARE AAVIYAAJI;
     EK KOTHRI KANYAANE AALO,
     EK MUDO NAR NE KAAJE          HARI ANANT 194


AASHAAJI ELCHI LAVI(N)G SOPAARI JAAYFAR,
     TE MAA(N)HE BAHU NAAKHOJI;
     PACHAAS MANNI KOTHRI JOEE-E,
     TE JOEE-E ENE THAAM           HARI ANANT 195

AASHAAJI DHRAAKSH SAAKAR ELCHI LAVI(N)G,
     BAHU SOPAARI MAA(N)HE NAAKHOJI;
     PACHAAS HAJAAR UTH NAARIEL NAA JOEE-E,
     TIYAARE EK EKAJ AAVE          HARI ANANT 196AASHAAJI PIR SADARDEEN SARVE DIDHAA,
     KANYAA HAVE CHAALIYAAJI;
     CHAALTAA VAKHAT KHAATLIJ MAA(N)GI,
     TENAA PAAYAAMA(N) MOTI JADAAVO     HARI ANANT 197


AASHAAJI HIRANI DORIE KHAATLI VANAAVO,
     SAARI PETHE KARINE AALOJI;
     TENU(N) VAR TAMANE SARAVE DESHE,
     DESHE TE MAHAADAN MAA(N)HE       HARI ANANT 198


AASHAAJI AGAR CHA(N)DAN KEVADO KESAR,
     ENAA CHAAR DAABLAA AALOJI;
     SURMAADANI SURAMU AALO,
     KHUSHBOHI BAHOT APAAR          HARI ANANT 199


AASHAAJI MAATHAANE KAAJE EK SAGRI AALO,
     TE SAARI SONAANI AALOJI;
     ETLE KAAJE MUNE SAASUJI VADHSHE,
     TE KAARAN HAMNAA MAAGU(N)        HARI ANANT 200


AASHAAJI CHAAR UTH CHOFAAR ATLASNAA AALO,
     TE DHOLIYE VICHHAAVVAANE KAAJEJI;
     EK EK CHHEDE CHAAR CHAAR FUL,
     TE CHOKE CHOKE JADAAVO         HARI ANANT 201


AASHAAJI PAANNAA BIDAA AALO PITAAJI,
     HAMAARE TAMAARE RAJAAJI;
     NAVAANU(N) JIYAARE PAANNAA BIDI AALO,
     TIYAARE TE PURAA THAAY         HARI ANANT 202


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD PAANNAA BIDAA DIDHAA,
     DIDHAA TE BAAEENE HAATHEJI;
     DAYAA RAAKHO MAATAA MAHAADAN CHHODAAVO,
     ETLI TE DAYAA MAAGU(N)         HARI ANANT 203


AASHAAJI BAAEENE PO(N)CHAADVAA DAL BHELAA CHAALIYAA,
     NURAANI FIRASTAA TIYAA(N) AAVEJI;
     JE JEM MAAGIYU(N) TENE TEJ DIDHO,
     TE FIRMAAN MAANI NE SAATH        HARI ANANT 204


AASHAAJI GHARTHI BAHAAR KHARACH NAARAYAN AALE,
     JAME KUL JAMAATJI;
     JE BHOJAN DILMAA(N) BHAAVE,
     TENE TEVU(N) AALE            HARI ANANT 205


AASHAAJI SAAT KHARACH NAARAYAN DIDHAA,
     TE SATGURJINE NAAMEJI;
     JEVI PAHERAAMNI POTAANI KAHIE,
     TEVI SATGURJINE KAAJE          HARI ANANT 206


AASHAAJI RAAJAA PAHELAAJ PAA(N)CH KARODINE AALE,
     TE POTAANE SUHAAGEJI;
     HARISCHANDRA NE TIYAA(N) PAAGHDI BA(N)DHAAVE,
     PAA(N)CHSO GAJ NAV CHHUGAA       HARI ANANT 207


AASHAAJI RAAJAA JUJESHTHAN PAA(N)CH PAA(N)DAV KAHI(N)YE,
     TE KAHI(N)YE MOTAA BA(N)DHAAVJI;
     POTAA JEVAA TURI(N)GAJ AALIYAA,
     AALIYAA TE POTAANE BHA(N)DAAR      HARI ANANT 208


AASHAAJI PIR SADARDEEN SIRBA(N)DH BAA(N)DHIYAA,
     TE CHAUD BHAMAN MAA(N)HE POTAAJI;
     TUJ SARIKHO GUR MAARO BETHO,
     TE KEM KARINE MOMAN BHULE        HARI ANANT 209


AASHAAJI PIR KABIRDEEN SHAAL JA AALIYAA,
     KATAAR SONAANU(N) AALIYAAJI;
     ANATNAA RAAJAA TAME AAGEVAAN THAEENE CHAALO,
     LEKHO SARVE TAMANE DEVU(N)       HARI ANANT 210


AASHAAJI VISHWA KU(N)VAARI SAAMIRAAJO PARANIYAA,
     RIKHIYAANE RAAJ KARAAVEJI;
     SAVAA LAAKH VARAS RIKHIYU(N) RAAJ KARASHE,
     PACHHI TE MAHAADAN MA(N)DAAVE      HARI ANANT 211


AASHAAJI MAHAADAN TAME DOYALO JAANO,
     SOHELO NAHI(N) LAGAARAJI;
     AAJ DUNIYAA MAA(N)HE CHETINE CHAALO,
     TO CHHUTO MAHAADAN MAA(N)HE       HARI ANANT 212


AASHAAJI VIVAANAA KAAJ JE MOMAN SAA(M)BHLE,
     TENE DOJAKNI AA(N)CH NAHIJI;
     PIR HASAN KABIRDEEN VIVAAJ BOLIYAA,
     SHRI ISLAAMSHAAH ENU NAAM        HARI ANANT 213


AASHAAJI RAAJAA PAHELAAJ TIYAA(N) PAATE BESE,
     GURAJ TENI PAASEJI;
     BAU(N)TER LAAKH TIYAA(N) GURAJ DESHE,
     TE PAHELAAJ NE PAAS           HARI ANANT 214


AASHAAJI RAAJAA HARISCHANDRA AAPE BETHAA,
     SHRI FAL TENE HAATHEJI;
     NAV KAROD SHRI FAL JOEE-E,
     TE RAAJAA HARISCHANDRA NE HAATHE    HARI ANANT 215


AASHAAJI RAAJAA JUJESHTHAN TIYAA(N) HAATE BESE,
     TASARU TENE HAATHE VADHAAREJI;
     EKVIS LAAKH TIYAA(N) TAAKAA SAACHAA JOEE-E,
     PACHVIS LAAKH TIYAA(N) JOTAA      HARI ANANT 216


AASHAAJI BAAR KARODSU(N) PIR SADARDEEN ,
     TE TO SARAGE SADHAARIYAAJI;
     MOMAN NE SVARGNAA VADHAAMNAA HOYASHE,
     HOYASHE TE JE JE KAAR          HARI ANANT 217


AASHAAJI NAVAANU(N) KAROD UTH KHAANNAA JOEE-E,
     GUR HASAN KABIRDEEN TIYAA(N) VECHEJI;
     LIYO MOMAN TAME SA(M)BHAARINE LEJO,
     PACHHI AMANE DOSHAM DEJO        HARI ANANT 218


AASHAAJI JOGNIYU(N) MILI TIYAA(N) POTEJ AALE,
     POTAANI BAHENINE KAAJEJI;
     CHORIYAASI KAAPDAA TIYAA(N) JOGNIYU(N) AALE,
     AALE TE TENE THAAM           HARI ANANT 219


AASHAAJI BAAR MEGH TIYAA(N) CHALKAR AAVIYAA,
     AAVIYAA TE JA(M)PUDIP MAA(N)HEJI;
     TIYAA(N) RAAJ RIKHIYAA GHAR HOYASHE,
     HOYASHE TE JE JE KAAR          HARI ANANT 220


AASHAAJI SATAR SESTRA SURAJ JAAGE,
     JAAGE TE JA(M)PUDIP MAA(N)HE JI;
     PRATHAM DAAN TIYAA(N) SATGUR AALE,
     AALE TE SATGUR NE HAATH         HARI ANANT 221


AASHAAJI SATGUR TIYAA(N) JAGAN JA DESHE,
     DESHE TE MAHAAVAR SOHI JI;
     DEV DAANAV JAMVAANE AAVIYAA,
     AAVIYAA TE ALIJINE DUAAR        HARI ANANT 222


AASHAAJI PIR HASAN KABIRDEEN GINAANAJ BOLIYAA,
     AATO JAGAN MAA(N)HE AAVE JI;
     KHARAA THAEENE TAME SAAMI NE AARAADHO,
     TO POHO(N)CHO VAIKUNTH VAAS       HARI ANANT 223