Source: 600 Ginans - Bhaag 1 : Ginaan # 5
Composed by: Sayeed Imaam Shah
Jodilo: 1 of 10
Raag: Hete sun milore


Eji Sohi sachaa yaaraa munivaraa
jenni Gur Nar saathe chhe prit
je koi ek man ek chinte aaraadh-she
tenaa melaa karodd tetris               1

Eji Paanch vash karine je koi saami jine sreveshe
bhaai saachaa munivaro sohi,
ek buddaa te bhaai gaafalaa
ane ek tari gayaa moman sohi             2

Eji Vaachaa saami jinni je koi paall-she
ane saachaa munivar sohi
ek te praanni dojak gaayaa
ek tari vaikuntth potaa sohi             3

Eji Dasondhi te sahi didaari-yaa
te tame saacho kari jaanno viraa
aagal bhav saagar langavo
tamene langave Sat Gur Pir              4

Eji Esaa Pir jo paaiyen
to mohor chaap bahest-ki hoy
yaan kaik sodaa kari gayaa
ane kaik gayaa mul khohi               5

Eji Ek mane je samjine sreveshe
ane potaanun man raakhi ek thaar
bhanne Pir Imaam Shaah sunno munivaro
bhaai sat sun utariye paar              6


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934