Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 18
Composed by: Pir Sayeed Imaam Shaah
Jodilo: 4 of 15 ( Jire bhaaire 15 Jire bhaaire 4 ginaan)
Raag:

Jire bhaaire avichal bhagat Vimras huaa
te betthaa Gur Nar ne paas                  1

Jire bhaaire sutak paatak tenne sarave utaariyaa
te betthaa Gur ne hajur                   2

Jire bhaaire Guruji-e tene aashish-j didhaa
kiriyaa kari fal paamoji                   3

Jire bhaaireamar fal guruji-e bataayaa
rikhisaro paallo kiriyaa saarji.               4

Jire bhaaire kiriyaa vinaa koi kaam na sije
aapannun aap gamaavo ji                   5

Jire bhaaire vakhat vellaa-e velaa jai pohoncho
jai karo te ved vichaarji                  6

Jire bhaaire Pir Imaam Shaah tame gat maanhe aavo
sutak paatak ttaalloji                    7

Jire bhaaire amaraapuri maanhe tame aavi beso
moman naa mellaa maanhe ji                  8

Jire bhaaire Nur varanni tiyaan kaayaa tamaari
nur fal tiyaan paamo ji                   9

Jire bhaaire kahe Pir Imaam Shaah tame evaa fal paamo
jo aavo amaraapuri maanhe ji                 10

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934