Source: 600 Ginans - Bhaag 1 : Ginaan # 25
Composed by: Sayyed Imaam Shah
Jodilo: 11 of 15 ( Jire bhaaire 15 Jire bhaaire 11 ginaan)
Raag:Jire bhaaire tamaaraa thai ame sarevaa maa betthaa
te sarevaa purann karaavo ji                   1

Jire bhaaire kartaa juge sarevaa paelaaje kedhi
taare narsang naaraayann thai aaviyaa ji             2

Jire bhaaire varat dharam ni sojanaa didhi
taare rachnaa sarave joiyaa ji.                 3

Jire bhaaire tretaa jug maanhe Harish Chandra aayaa
tene te sarve dekhaaddiyaa ji                  4

Jire bhaaire kashtt vellaa maanhe baavddi zaali
Raam rup dharine aaviyaa ji                   5

Jire bhaaire duaapur jug maanhe vaachaa didhi
teni vaare saaheb aayaa ji.                   6

Jire bhaaire dharam kaarann jagan maanddyo
tiyaan Budh rup thai aaviyaa ji.                 7

Jire bhaaire tenne Dhropadi-ne dhiraj didhi
Kuntaa naa sut odhaaryaa ji                   8

Jire bhaaire kaljug maanhe Pir sadardin kahiye
tenne rachnaa ruddi kidhi ji                   9

Jire bhaaire tenne kuchhuk man maanhe mottaai aanni
taare vajar ni bhint utthaaddi ji                10

Jire bhaaire didaar ni tiyaan khottaj raakhi
taare Pir Kabirdin tiyaan aaviyaaji               11

Jire bhaaire bhanne Pir Imaam Shaah aagam vaanni
taare nar Sri Islaam Shaah ni vaar ji              12


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934