Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 57
Composed by: Pir Sadardin
Raag:


Aaj sahi mahaadan bujo bhaai
Gur mukhe srevo chaaliyo khev;
kaayam mahedi Sri Islaam Shaah ne srevo
baalaa raajaa Ali jivddaa nistaariye e muallah
jinni Shaah khe sreviyo saarangdhar Shaah Vishnu moraar
jini sunyaato Shaah sohi jivaddaa taariye
bhav nish langaayen paar tun Vishnu e moraar ...baalaa     1

Eji Khand Iraak me delam desh
Hari avtaariyo Shaah maankhaa vesh;
jin farmaave sohi-j kariyen
to gadh amraapuri maanhe vaasaa bhaai lesho ...baalaa      2

Eji Nand ghar Govind vaasaa liyannaa
sohoro so gopiyen Shaah ramat ramiyaa
anant chalatr Sri Islaam Shaah bhale kiyaa ...baalaa      3

Eji Narvant Aallah
so Bhiramaa jaanno;
Ihj moro Shaah chainii khaaiye
ek man huvaddo nirvaan ...baalaa                4

Eji Ishvar Mahesar nar Kaassim Shaah
jin farmaave sohi-j kamaaviye
maarag bhuladdaa mat dhojake jaao ...baalaa           5

Eji Sur tetris jiski sevaa
sohi ham paayaa;
bujo gatiyun lokaa
Kaayam Mahedi Shaah pragati bhale huvaa ...baalaa        6

Eji Bhanne Pir Sadardin sunno gatiyun lokaa,
aaj sohi mahaadin rachiyo dholaa;
kroddi tetris Shaah se mera bhale kiyaa ...baalaa        7Last Update 04-09-04
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934