Source: 600 Ginaan - Bhaag 1 : Ginaan # 61
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Jire bhaai har ne srevo har ne srevantaa koi vighan na aave
saami maaro paatra Naklanki Shaah bhale avtaariyaa        1

Jire bhaai putr e saputr koi salunni jaayaa koi putr
teto nit nit kare Har saathe ghothaddi              2

Jire bhaai kare Har mukh ni vaat tenaa tare ekoter saath
em boliyaa Sat Gur Soh Dev                    3

Jire bhaai Kaan-ji baalaa teto jaayre mohsaadd
saami maare Arjun ne lidhaa chhe saath              4

Jire bhaai Arjun mukhi tame diyo re dasondh
saami mare Arjun naa ghunaa bakhshiyaa              5

Jire bhaai Paanche Paandav tiyaan kar joddi ne ubhaa
temaa ginaane bhinaa chhe Arjun raay               6

Jire bhaai Arjun divo Paandav maa kahiyen
eno parkho chhe Soh Dev raay                   7

Jire bhaai Maataa Kuntaa saami ji naa vaarannaa liye
Sati Dropadi Har ne sharanne rahiyaa               8

Jire bhaai ghad chakarvo ke raajaa Arjun jittiyaa
to besone beso saami maaraa aanne besanne            9

Jire bhaai iss re kal jug maanhe kany Paandav chhe paronnlaa
enaa ghar chhe ghad amraapuri maanhe ji             10

Jire bhaai e ginaan mahaaras Pir bhannaave Sadardin
maaraa moman bhaai tame panj bhu vaari ne vash karo       11


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934