Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 64
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Eji Viraa maaraa bhaai-ji sat bolo ane sat saambharo
sat laadho sati jive e praanniyaa ji                         1

Ek viraa maaraa bhaai-ji lakhshmi chhe pyaari
maal dhaan putra sarve kaarmi
ant kaale aapnnaa saaheb vinaa dujaa re nahi koi ji                 2

Ek viraa maaraa bhaai-ji vasta chhe dhanni ni tame dhanni ne jai sompjo
tame vege vellaa jaai pohonchaadd jo
to aa gaddi gaddi e viraa bhaai tamne chaalannaa ji                 3

Ek viraa maaraa bhaai-ji jug ho kartaa jug meh raajaa mukhi tyaare Pahelaaj
aapnne sat kere kaaranne sat dharam kere kaaranne
jaai agni maanhe aape sinchaayaa ji                         4

Ek viraa maaraa bhaai-ji jug ho tretaa jug meh raajaa mukhi tyaare Haris Chandra
Sati Taaraa raani lochani raaj kuvar Rohidaas
aapnne sat kere kaaraanne jaai nich ghar niraj bhariyaa ji              5

Ek viraa maaraa bhaai-ji jug ho dwaapur jug meh raajaa mukhi tyaare Jujesthann
dharmi huwaa paanche Pandaavaa
aapnne sat kere kaaraanne jaai hemaajal maanhe haadd galaayaa ji           6

Ek viraa maaraa bhaai-ji aaj kal jug maa tame kasanni-j saheso
aah kaayaa pindh kassaava sho
to ghad amraapuri paamasho eji                            7

Ek viraa maaraa bhaai-ji ayso ginaan Pir bhannaave Sadardin
Sat Gur ni vaachaa sarve saachi ji                          8Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934