Source: 600 Ginaan - Bhaag 1 : Ginaan # 65
Composed by: Pir Sadardin

Raag:Yaaraa shafaayat Muhamad karshe
moman bahest lahandhaa               1

Yaaraa amrat bhojan vast varannaa
linnaa laad karindhaa                2

Yaaraa sir sovan sir rupe keri
kasar kott addaayaa                 3

Yaaraa awad amul moti maanhe jaddshe
ke maannek mathaa chaayaa              4

Yaaraa moti maanhe khat julshe
ke sat rangi palang vichaayaa            5

Yaaraa hirdaa jalatra hindolaa khaatte
ke moman maanhe ludandhaa              6

Yaaraa takhat firoyun Shaahaa aapo hi aap
ke man vaanchaa fal lahandhaa            7

Yaaraa kiyaaraa kalaachi taaji setaa
ke paase Buraak burandaa              8

Yaaraa kaayam kanku reth rachaayshe
ke purakh puraa maarindhaa             9

Yaaraa saro sarbat maakhiy khir
ke chasmaa chaare jarandhaa             10

Yaaraa raatiyaa kasturi vahaaj varase
ke ambar din vasandhaa               11

Yaaraa dhup ttaadd moman-e na lageshe
jin bhaavan ti(n) kandhaa              12

Yaaraa amar pindhi amraapuri vaaso
jen ke panj vaarindhaa               13

Yaaraa ahankaar vaad kaam krodh hirshaah
je bhitar se nahi lendhaa              14

Yaaraa tin ke anat vaar ek mohol meh
ke sadaa Shaah pasandaa               15

Yaaraa chadde chodde bhamanne jivan jo saami
ke nuri pindh khiyandhaa              16

Yaaraa ek ek moman e pinjaa hurun
ke satiyun sarve naariyun              17

Yaaraa tenkhe hathe biddaa neh var kanth vinove
ke fari farman dhaariyun              18

Yaaraa tenkhe mathe mugat sovan jaa jarkhe
ke hurun hansaa dhaariyun              19

Yaaraa tenkhe ful fulesir sovan jaa paramala
hurun panaa dhaariyun                20

Yaaraa bhanne Pir Sadardin Shaahaa jo pyaaro
moman Shaahaa jaa didaari              21


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934