Source: 600 Ginaan - Bhaag 1 : Ginaan # 67
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Noor vellaa Noor piyo, kariyo man aanandji
pop vellaa raakho, shaah pirsun sa(m)bandhaji
tame jaago jaago bhaaiddaa, rayann viyaanniyaaji
tame cheto moman bhaaiji, rayann viyaanniyaaji.       1


Eji Utam hoi naahi dhoi, aapnnaa Alakha ne aaraadho
khottaa re naannaa tame dur chukaavo tame jaago       2

Eji Utam abhiyaagat Alakh ne, aaraadho moraa bhaaiji
or sarve bhut keraa vaasaa jaannoji tame jaago        3

Eji Khatt ghaddi paachhli rahenni rahe,
taare tame jaago moman bhaaiji
jaagi jaagi aapnnaa Alakh ne aaraadho tame jaago       4

Eji Bhanne Pir Sadardin, hi jug paachhli rahenni
sat keri vaatt kene virle jaanni. tame jaago         5Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934