Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 77
Composed by: Pir Hassan Kabirdin

Raag:Eji Aashaa dhoyee beddaa hoy nivedda
moman sir raay ji                 1

Eji Ekvis karodd bahaar kaddiyaa
baar sir bharann bharaay             2

Eji Aapnne Pir trutho paaiye
vaikunth saaheb raay ji              3

Eji Dul dul ghodde aapnno saaheb chaddshe
aape Mohammad raay ji               4

Eji Sir paatr betho paranne boli
Mohammad chanye aayo ji              5

Eji Nur Mahedi chatra dharse
gaafal galagaa khaay ji              6

Eji Ginaan mahaaras Pir bhanne Hasan Kabirdin
saaheb tun dhaavan laay ji            7


Last Update 04-09-04
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934