Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 79
Composed by: Pir Hassan Shah

Raag:


Eji Kann dhan ne hota tab ved na hotaa
tab hotaa dhandhukaar sunno bhaai moman-no        1

Eji Haak na hohi tab bhaat na hoti,
e dhonu ratna nur samaaye sunno bhaai moman-no      2

Eji Jamin bhi momano aasman bhi aashaa momano
e doe thambhiyaa bhaj karar sunno bhaai moman-no     3

Eji Chandar bhi momano suraj bhi aashaa momano
e doe dipak jaddiyaa aasamaan sunno bhaai moman-no    4

Eji Pavan bhi momano panni bhi aashaa momano
e doe duniyaa meh samaay sunno bhaai moman-no       5

Eji An bhi momano hazarat bhi aashaa momano
e doe jivun ke aadhaar sunno bhaai moman-no        6

Eji E ginaan mahaaras Pir gofte Hassan Shah
aaj kal das me didaar sunno bhaai moman-no        7


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934