Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 80
Composed by: Pir Hassan Shah

Raag:Bhom mandhann eh ghadd kaayaa paatann
shaam sir jandharedhaa ek chalatra kiya        1

Kaachi teri kaayaa bhaai teraa but mittidhaa
hansadhe raajedhaa e ghar baniyaa           2

Nave re dwaar bhaai teraa chandruddaa hoy rahiyaa
addsatth divaa tere ghatt maanhe bariyaa        3

Diyo dasond ghar Ali Shaah Bibi Faatmaa
kariyo kamaai bande amar-j milannaa          4

Paanche kroddi se Raajaa Pahelaaj ponhonchiyaa
jenne amar saaheb dhaa sir dhariyaa          5

Saate karoddi sun Raajaa Harish Chandra har huwaa
Taaraa Lochani de sange thi tariyaa          6

Nauve karoddi se panje Paandave pohonchiyaa
jene amraapuri dhaa ghar miliyaa            7

Baar karoddi se aagewaan hay Pir Hassan Kabirdin
Pir Shamash daade saanhiyaa kun miliyaa        8

Aavo vannjaaraa bhaai tusaa achaddaa vannaj kariyo
kariyo kamaai bande amar-j milannaa          9

Ayso ginaan bhannaaye Hassan Shaah
kariyo kamaai bande eh ghar milann dhaa        10Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934