Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 83
Composed by: Pir Shamash

Raag:


Chandra-bhaann sur-bhaann be bandhavaa
Gur Shamash naa chelaa kahevaay;
ek kule avtaar chhe
kalinaa bhagat kahevaay... ...
dhildi nagari ghad besanaa saaheb raakho karse
rikhiyaane raaj karaay
daint daannav sarve bhaagse
jire saheb aavse                   1

Eji Jampudip Multaan me Shaah aavshe
panache paandav saath;
daannav maarine saaheb kaadhshe
Shaah aape karshe raaj ...dhilddi          2

Eji Dev daannav jagadde maanddiyo
daint man maanhe kare vichaar;
na daannvi karse Shaah pirothmi
dese rikhiyaane raaj ...dhilddi           3

Eji Pir Shamash Sat Gur boliyaa
tran tran jug aage vahi gayaa
chothaa kal jug ni vaar ...dhilddi          4
Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934