Source: 600 Ginaan - Bhaag 1: Ginaan # 84
Composed by: Pir Shamash

Raag:Bhaai tame sufal falo moraa bhaai
bhaai hin bhaayose bhav kariyo ho ji;
bhaai hin saahebddaa bhav sohaamnnaa ho ji
bhaai hin bhaayddaa bhav sohaamnnaa ho ji
eh man sojine vannaj karo
bhaai amrat moti vannaji liyo hoji
je Nar jaagandhaa sohi lunnidaa bhaai        1

Bhaai tame sugraa moti chunni liyo ho ji
kaany chuk baddi nugare               2

Bhaai je parnaari man mohi rahiyaa ho ji
te jiv kiyiyaanaa hinnaa bhaai           3

Bhaai mere Shaaha je mindar je na aavanna ho ji
te jiv hoyshe bhut palit              4

Daataa Pir Shamash boliyaa venanti ho ji
saami maaraa avagunn ne vaaro            5


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934