Source: 600 Ginaan - Bhaag 1 : Ginaan # 92
Composed by: Pir Sat Gur Noor

Raag:Eji Bhaai yo bharame nav bhuliyen
viraa nav buliyen;
samjo Sat Gur ni vaann, kaayaa kero zumapaddo
kaayaa maddore masaann ....bhaai yo bharame nav bhuliyen    1

Eji Kaayaa gandi ne gobari
kaayaa meli sadaay;
kaayaa vannas ne sadde
kaayaa bhundi gandaay ....bhaai yo               2

Eji Mal mutar maanhe bhariyo
dahaadde uthe dur-gandh;
upar aaliyo chamddo
maanhe chha naas naarinaa bandh ...bhaai yo           3

Eji Shukhar kariye tat nu
so nit maataa ni hoy;
upag eni vichaartaa
aave ukharaato joy ...bhaai yo                 4

Eji Tene tun dhoish kem kari
kaany sudh nav thaay;
nav duvaar nit juve
maanhe narag bharaay ...bhaai yo                5

Eji Kaayaa luli beri pangri
kodhi kashti ne andh;
Nur Sat Gur boliyaa
dehi no evo sambandh ...bhaai yo                6

Eji Paddi rahe to kidaa padde
baaddi raakh-j thaay;
narag karine jo naakhiye
to sahu janaavar khaay ....bhaai yo               7

Eji Mukhi maa chhe kattkaa haad naa
upar rom ni much;
man maa maan dhare ghaannu
ame chiyen kul-naa unch ...bhaai yo               8

Eji Kul-nu maan kartaa
rakhe dhartaa abhev;
kaayaa kalevar kaarmi
dehi ti algo chhe dev ...bhaai yo                9

Eji Dehi ne je "hu(n) hu(n)" kari maan taa
te to dekhantaa andhaar;
ridhay ni aankhun nathi ugaddiyun
tene laago chhe dundh ...bhaai yo                10

Eji Be be lochan sarve naa
vidhyaa lochan tran;
sapt lochan dharam naa
juvo vichaari jaan ...bhaai yo                 11

Eji Laakh lochan chhe gnaan naa
jenu vaar na paar;
aatmaa tatva ne je orakhe
te chhe saaram saar ...bhaai yo                 12

Eji Tatva ginaani tran lok maa(n)
samje koik sant;
teni dhrastti sagre fare
teni aankhu anant ...bhaai yo                  13

Eji Gandi dehi thi algaa raho
kaadhi naako ni kaahaar;
jem sarap ni kanchri
dehi thi algaa thaay ...bhaai yo                14

Eji Kiyaan ni dehi kiyaan no aatmaa
jevun vaar na paar;
gandi dehi ashudh chhe
aatmaa chhe sudh saar ...bhaai yo                15

Eji Aatmaa nirgunn Brham chhe
dehi che tarlaa ne ghaas;
Nur Sat Gur boliyaa
munivar karjo ginaan vichaar ...bhaai yo            16


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934