Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 23
Composed by: Sayyed Imaam Shaah
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Kaljug godd andhaare upnaa,
rakhisar tame aap sanbhaari
ne chaalo - ho Dev hari                 1

Eji Gur ginaan dipak anjvaalaa,
tame paanch paali ne sat-e chaalo - ho Dev hari     2

Eji Chaalis kiriyaa sanpurann kahie,
tame sat vichaari ne chaalo - ho Dev hari        3

Eji Kal jug maanhe bohot karaamat chaalse,
tiyaan paakhanddhe sahu koi raache - ho Dev hari    4

Eji Chaalis laakh dain kaalingaa naa chelaa,
te nito nit kalaahaa dekhaadde - ho Dev hari      5

Eji Bhagat lok je abhaave chaalse,
te aap muraadaa kevaayse - ho Dev hari         6

Eji Gur ginaan jo ved vichaaro,
to haathe dipak kuve kem paddso - ho Dev hari      7

Eji Saacho Sat Panth Gur ji no kahie,
te jiv rahese virlaa koi - ho Dev hari         8

Eji Duniyaa dolat dekhi je bhul se,
te lobhe laagaa jaaise - ho Dev hari          9

Eji Kudd kapatt bahu charbatt chaalse,
te duniyaan naa naam feraave - ho Dev hari       10

Eji Naarad singinaa naad vajaave,
tiyaan sahu koi naa naam feraave - ho Dev hari     11

Eji Kal-jug kaarann fand rachaaise,
tiyaan sahu koi rudiaa paddse - ho Dev hari       12

Eji Aap rup laine kaalingo aavse,
te podaa paraakaram karse - ho Dev hari         13

Eji Vikhaddi vela maahaadan ni kahie,
to putr pitaa ne nahi paase - ho Dev hari        14

Eji Beni betti nu vikro lese,
taare paap pur vai-se - ho Dev hari           15

Eji Dharam meli je a-dharme chaalse,
te kamaai hinnaa thaay-se - ho Dev hari         16

Eji Munivar munivar ne baaji jo karse,
purav pun potaanu khoi-se - ho Dev hari         17

Eji Amaldaar tiyaan thaaise mijaan,
hak hisaab puchhaase - ho Dev hari           18

Eji Til til-naa saaheb lekhaa lese,
taare sati virlaa koi - ho Dev hari           19

Eji Amal melaa thai ghannaa,
te mukar mad bhareaa bhole - ho Dev hari        20

Eji Chaar laakh ne batris hajaar,
te Kaljug nu paramaann huaa ebhi - ho Dev hari     21

Eji Paape Kaljug puro thaayse,
vars jaase dash daadde - ho Dev hari          22

Eji Thoddaa maanhe thi Kaljug poto,
kaale kaai kaarann thaay se- ho Dev hari        23

Eji Jikare jaago Meraj maango,
nit nit gat maanhe aavo - ho Dev hari          24

Eji Je je mange te tiyaan aapo,
paanch milo ekaante - ho Dev hari            25

Eji Lobh savaraathe tame dojake jaai so,
te pann potaa ne haathe - ho Dev hari          26

Eji Lobh savaraathe tame jutth ne vaaro,
to ginaan vichaari ne chaalo - ho Dev hari       27

Eji Chhatth maas-ni rehanni raachse,
taare dipak dur paltte - ho Dev hari          28

Eji Chaando suraj donu gareh-se,
ravi ugme ajvaalaa - ho Dev hari            29

Eji Bhanne Pir Imaam Shaah sunno maaraa munivaro,
Pir Sadardin, Pir Hassan Kabirdin, muddaa
maae thi mutth bharaanni - ho Dev hari         30


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934