Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 28
Composed by: Pir Hassan Shaah
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Nauv-e avtaare Shaah nauv daanaav chhedeaa,
dasme kaalingo chhedann bhale aayaa ji        1

Eji Gaaje tanbal vaaje maaro noor saami chaddse,
Ali julfikaar lese haath ji              2

Eji Khanddh-re Eraake Shaah naa vasere vaaek,
tiyaan Sat Gur Shaah dikhaalaayaa ji         3

Bholi Surjaade raanni shikhaamann de chhe,
tame sis namaavo moraa naao ji            4

Ennere naavaddie nar koi na jiteaa,
tame kaalingaa firo Shaah ni aann ji         5

Jenne maari sankho chaare ved-j vaareaa,
Madhukittak chotte sun daareaa ji           6

Jenne mor daanaav saaheb daaddhesun daareaa,
Harannaakans nakhe vidaareaaji            7

Eji Jenne Bal raajaa ne paiaare chaanpeaa,
sesaa Arjann ne pinjare ghaaleaa ji          8

Jenne das mustak raajaa Raavann naa roleaa,
Lankaa nu sonpio Bhabhikhshann ne raaj ji       9

Jenne Kaan Dev rupe maamaa Kans ne maareaa,
jenne Koravu ne sangaareaa ji             10

Eji Jenne Korav maari ne Paanddhav taareaa,
Paanddhavaa naa hemaale galaaiaa haad ji       11

Daint Durjodhan Shaah sun jitine haareaa,
tenne saami saathe vaad chalaaiaaji          12

Eji Jenne mahaabal virunaa raajaa othaapeaa,
so tere paae Shaah beddi ghaale            13

Koi milachh mileo tun sunn bhori Surjaa,
tere sir kaalingo naao ji               14
Kaaiaa mugat karo gaddh dili maanhe bes sun,
vajddau kanak nisaan ji                15

Kaan chalatr kari ne sang gokal maanhe khele,
e chhe sol soho goipiono naao ji           16

Nadikaa nir gate maaro noor saami chadd se,
tenu gangaa jamnaa endhaann ji            17

Ghaddh unch mulastaan Mowlaa takhat rachaave,
Ali laddse sher juvaan ji               18

Nar-ne namashkaar kari Pir boliaa Hasaan Shaah ,
sache saami raajaa tere farmaan ji          19


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934