Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 32
Composed by: Pir Sadardin
Subhujo
Raag: n/a


Eji Saami raajo aave jangi ddhol vajaave
chaudise chaanddhrunne hu-aa ... ...
re ho praanniaa kaayam jine aaradho
alakh purakhne ma visaaro -
shaahaa purakhne re sambhaaro
re ho praanniaa kaayam jine aaraadho             1

Eji Namanni-ne khamanni viraa hasi hasi milannaa,
kaal krodh doe taajo - re ho praanniaa            2

Eji Kaai dhan sancho viraa sonaa ne rupaa,
maal dhan huaddaa e biraanaa - re ho praanni-aa       3

Eji Kaachi teri kaayaa praanni gaantth gantthaanni,
an-se baandhi teri kaayaa - re ho praanni-aa         4

Eji Kaayaa nagri maanhe ek chor chhupe chhe,
chhupantaan kene nave ditthaa - re ho praanni-aa       5

Eji Paelaa lidhaa kott viraa nauv darvaajaa,
pachhe lidho kaayaa kero hans - re ho praanni-aa       6

Eji Luntti teri nagri viraa huire chobaari,
khetra khaddasalaa hu-aa - re ho praanni-aa         7

Eji Maatti re mittaddi maanhe riddi bhiddi jaayshe,
kalar khaayse teri deh - re ho praanni-aa          8

Eji Haaddakaare upar viraa bhaai pavan jarese,
jaa jaa varsegaa megh - re ho praanni-aa           9

Eji E ginaan mahaaras Pir bhannaave Sadardin,
e ginaan amiras ladhaa - re ho praanni-aa          10

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934