Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 44
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Kalap dhandhukaar racheo more saami ji
taie na hotaa chando suraj ha hotaa ji;
chando ne suraj Shaah more noore nipaaiyaa ji,
tej dharine Shaah more kaam chalaaveaa ji ... ...
dhan ho karanni maaraa Gur jini
dhan ho kiltaar puras,
dhan dhan saami raajaa tero raaj avichal vakhaannie,
jo tun kaaem saami antar jaami
tero ant Shaah tunhi jaanne                  1

Eji Saat saaher Shaah more mahi valoyaa ji,
meru parbhat-no Shaah more kidho ravaaio ji,
vaasangi naag Shaah more netare-sun taanne aji,
amrat lakhmi Shaah kaaddhi kiltaar puras - dhan ho      2

Eji Kaan-ji rupe Shaah more jamnaa japlaaveaa ji,
jamnaa japlaavine Shaah more naagji naathe aaji;
naag naathine Shaah more Kans-j maareaa ji,
Kans maarine Shaah more jang-j jiteaaji - dhan ho       3

Eji Fervi chakar Shaah more randdh-j roliaa ji,
khonn aadhaar kul khetra maan Shaah more ddhaaleaaji,
daint Durjodhan Shaah more Korav sangaareaaji,
nauv-e krodde raajaa Jujeshtthann taareaa ji - dhan ho    4

Eji Chaare chaare jugnaa moman munivar ektthaa milse ji,
Kal-jug naa muman munivar kenni pere olkhaase ji;
ttop rangaaraa aapnnaa muman sar jabkase ji,
achhaddaa ne machhaddaa jodhaa Ali name harakhse ji,
aaglaa ne paachhlaa jodhaa maaraa Ali name harakhse ji,
Pir Sadardin Gur amiras boliaa ji.
dhan ho karanni maaraa Gur jini
dhan ho kiltaar puras,
dhan dhan saami raajaa tero raaj avichal vakhaannie,
jo tun kaaem saami antar jaami
tero ant maulaa tunhi jaanne ji - dhan ho           5Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934