Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 51
Composed by: Pir Shams
Popat Surjaa raanni ni vaat
Raag: n/a


Surjaa raanni em ochare,
be musaafarni sanbhlaavo vaat;
am paase kevi tare aavse,
saami te konn chhe jaat             1

Popatt rupe Pir Shams boleaa,
raanni be vase amaare paas;
Gur ginaani kahaavse,
das pannaamaan eni jaat             2

Surjaa raanni em ochare,
e vase keve vaas;
te Gur-ji sanbhalaavjo,
je chhe tamaaraa daas              3

Popatt rupe Gur boleaa,
ranni saanbhalo kahun sarve vaat;
aagam avtaarni sudh aapun,
tame beso mili ekaant              4

Surjaa raanni em ochare,
amaari ekaant chhe jiv aatth;
te sarve aavse,
tene sanbhlaavo sagli vaat           5

Popatt rupe Gur boleaa,
raanni saanbhlo kahu sarve naam;
am bhedaa sadaa reve,
na hotaa jami aasmaan              6

Surjaa raanni em boleaa,
saami tiyaan sun chhe endhaann;
tenu amne bataavjo,
sun naam sun nisaan               7

Popatt rupe Gur boleaa,
aage hataa ujadd vaas;
tiyaan rameaa ati ghannaa,
jiyaan paanni-maa podheaa naath         8

Surjaa raani em ochare,
sammi poddhannaa kareaa ketaa din;
tiyaanthi utthi kiyaan aaveaa,
Gur-ji tame dhanoi dhan             9

Popatt rupe Gur boleaa,
pachhe vaseaa thalu maanhe;
tiyaan amne olkheaa,
ame gayaa tenne tthaay             10

Surjaa raanni em boleaa,
saami jal thal maae tame kidho vaas;
teno updes amne aapjo,
kem olkheo tamne daas              11

Popattt rupe Gur boleaa,
ame aaveaa maiar maae;
tiyaan to ame avtaar dhareaa,
be bhagat maleaa taany             12

Surjaa raanni em ochare,
te kyaare aavse am paas;
amne aavi bataavse,
saami je chhe tamaaraa daas           13

Popatt rupe Pir Shams boleaa,
sambhlo Surjaa raani ginaan;
be musafar aavse,
teno naam Vimras Surbhaann           14


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934