Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 85
Composed by: Pir Indra Imaamdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Hove hove ji saache paa(n)e chaalo
to paar paamo ji;
nahi kaan ujadd van khandh vaaso jivaddaa taaelo     1

Hove hove ji aatth hajaar ne aatthso ne ensiaa,
jodd bhamann evo puri nun paayo manddheo         2

Hove hove ji sovan keri inttaddiaa
ne kasturi-naa gaaraa ji,
terso ne trevis gaddh evaa unchaa channea        3

Hove hove ji enni enni purinaa
anat kosisaa ji,
anat kosise Shaah more aparam jaddeaa          4

Hove hove ji enni enni purinaa
chaar chhe darvaajaa ji,
chaar darvaaje Shaah more ratan jaddeaa         5

Hove hove ji ratan padaarath joddlaa kamaadd ji,
jaanne sos karanne suraj toranne bhaann ugameo      6

Hove hove ji tetris hajaar ne terso trevisaa,
enne khoidde Shaah more chandar jaddeaa         7

Hove hove ji bhanne Pir Indra Imaamdin,
ame e ghar ditthhaan ji;
tame jaan jivo taan dhiaavo,
dhiaavo dhiaavo to evaa ghar paamso           8

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934