Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 86
Composed by: Pir Indra Imaamdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Hove hove ji saat hajaar ne saat-so ne saatthiaa ji,
jodd bhamann evo purinu paayo maandheo          1

Hove hove ji sovan keri inttaddiaa ne
kasturinaa chhe gaaraa ji,
chaudso ne chaalis ghar evaa unchaa channeaa       2

Hove hove ji enne gharne pele kare
ugeo chhe virakh ji,
enne virakhe anat karodd pankhi rame           3

Hove hove ji enne gharne bije kare
saat sarovar ji,
saat sarovar Shaah more ami bhareaa            4

Hove hove ji sarovar keri paarannie
ugeo chhe virakh ji,
enne virakhe saat sarovar chaae raheaa          5

Hove hove ji ekoter maai-naa puriaa
ekoter baap naa,
te vich vetrnni nadi vae                 6

Hove hove ji kasturi keri paaraniaa ne
sovan keraa serddaaji,
enni paarannie Shaah ratan jaddeaa            7

Hove hove ji ratan padaarath maannak hiraa ji,
enni paarannie Shaah more jinchhu gannaa         8

Hove hove ji sovan keraa gedaiaa Shaah dese haath ji,
paanchso putra moman ghar aangann rame          9

Hove hove ji satar teje chandraavarni,
satar teje Surjaa varni
chaar chaar dev kaneaa,
maanhe betthi ek aradh angni               10

Hove hove ji amraapuri maan vaaso tamaaro,
upar kalap virakhni chhaiaa ji ;
savaa bhaar aahaar bhogavi,
man ichhaa fal paamso                   11

Hove hove ji bhane Pir Indra Imaamdin,
ame e ghar ditthaan ji;
tamo jaan jivo taan dhiaavo,
dhiaavo dhiaavo to evaa ghar paamso ji          12Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934