Source: 600 Ginaans - Bhaag 2 : Ginaan # 87
Composed by: Pir Indra Imaamdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Janpume janpume var Shaah ache,
anat kroddie vadhaaiyun ji
alaa saaheb aayo                     1

Eji Truttho raajaa truttho dharmi Shaah
tini ke fal de,
jini hek man aaraadheo ji - alaa             2

Eji Harichandra Harichandra (Pir Sadardin)
var baabo ache,
sete ghodde saami raajo aavse ji - alaa         3

Eji Jaanyian jaanyian Shaahaa jaa kedaai paar,
ubhi puchhe raanni Aamni ji - alaa            4

Eji Jaanyi jaanyi Shaahaa jaa sohi middan,
je kalikaar na bheleaa ji - alaa             5

Eji Gale tin gale tin nauv lakhddaai haar,
haathe kangann sovan tannaa ji - alaa          6

Eji Setan setan so sabhei suaar,
daaridaa daannav nakhe ji - alaa             7

Eji Middan middan var trei sachaa dev,
Bharmaa, Vishnu, Maheisaraa ji - alaa          8

Eji Middan middan var Paanddhav panj,
Shaah-je sidhaarase magiaa ji - alaa           9

Eji Je jiv je jiv Shaah-ji kan kan e sreveaa,
paar na labhe Shaah-je chaakaddi eji- alaa        10

Eji Ratddaa ratddaa so haidde minjaar,
oridhaa Ali jaam Shaah-ji - alaa             11

Eji Sidhanniu sidhnniu se kroddiu panj,
peraai Paelaaj saaji - alaa               12

Eji Sidhanniu sidhanniu se kroddiu sat,
vir lochan mukhi saathe ji - alaa            13

Eji Sidhaddo sidhaddo so Jujeshtthann raay,
dharam putra nauv krodd eji- - alaa           14

Eji Nauv kroddiu nauv kroddiu se narag e minjaar,
jinne aangutthe laayaa ji - alaa             15

Eji Baaran baaran Gur Shaho Nijaar,
dadd bhandhe Shaah gatiankhe ji - alaa          16

Eji Taarddaa taarddaa Shaah jiyun maalu guthin,
chai satiu Shaah khe suaamanni ji - alaa         17

Eji Teddo teddo tiyaan satiu chaar,
Ansiaa, Kuntaa maataa, Drupati ji - alaa         18

Eji Chothi so Harichandra naar,
teddo Taaraa raanni Lochanaa ji - alaa          19

Eji Gaavan gaavan Shaah khe mangal chaar,
annat kroddie vaadhaaiu ji - alaa            20

Eji Taarannaa nakhatt Shaah jiu maalu guthin,
chandra, suraj Shaah ji sobhtaa ji - alaa        21

Eji Sodev sodev josia puchaayo,
keddo lagan Shaah jo varteo ji - alaa          22

Eji Bijit bijit chandra thaavar raat,
pelo lagan Shaah jo varteo ji - alaa           23

Eji Vaattaddie vaattaddie Shaah je fulddaa vichaayo,
je vaattaddie saaheb raajo aavse ji - alaa        24

Eji Astt kul astt kul parabhat mer,
torann thanbh adaaise ji - alaa             25

Eji Dharmi Shaah-je modd e bandhan,
sabh muraadhu yaare suneu ji -alaa            26

Eji Halo baaiu bhaaiu Shaah-khe bal goriu,
mat var lage Shaah-khe dhrusttaddi ji - alaa       27

Eji Hi navar hi navar Shaah khe dhrsttaddi na hoy,
hi sar sab ni saaheb nabi eji - alaa           28

Eji Vinu raajaa Binu dharmi Shaah noor e minjaar,
singaare seje chaadeaa ji - alaa             29

Eji Chori choria saa ubha kiaai,
dharmie saaheb raajo veannu ji - alaa          30

Eji Parbhe parbhe var tribhovar raay,
kareo hekaant yaaraa momanaa ji - alaa          31

Eji Boleaa boleaa Pir Sadardin,
kareo kamaai yaaraa momanaa ji - alaa          32


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934