Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 26
Composed by: Pir Sayyed Imaam Shaah
Pir Shamsh naa potraa nu
Raag:

Eji Paar karo beddaa Gur ji, paar karo beddaa,
Pir Aadam Shaah ji paar karo beddaa ... ...

Eji Aai avidat taandhin nabhidhat,
kiyaa dile Gur ji avagunn meraa - paar karo       1

Eji Jal binaa min, kamal binaa madhukar,
lochan neynu Gur ji, umav teraa - paar karo       2

Eji Vinanti karun, Shaah-de Nand-naadho aage,
karo kirpaa Gur ji, biyaa karo feraa - paar karo    3

Eji Pir mast, mast Huseni,
tunhi apaar Gur ji, ant na teraa - paar karo      4


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934