Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 35
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Jire bhaai baanaa tu sacho thi sache Shaah khe sreve,
maanat thiy var bhale                   1

Jire bhaai jaajaare jivnnaaje pinddh so meddo,
taan diyannaa muann mur ma malo              2

Jire bhaai bhaaidda bhaaiddaa aahi sanch vahejaa,
lekho hun dar dahi milo                  3

Jire bhaai jiv chalantaa pinddh paddantaa milo,
lan ke aanhi bhar bhalo                  4

Jire bhaai jivddo pinddheddo jite futtadhe,
tite thindho jar jalo                   5

Jire bhaai se se siutaa emhi puchhai,
bhaaiyun jam jam kahaay dohelaa              6

Jire bhaai jaa jaa amraapuri aahi akhiyen se paso,
taahaa taan aanhi mur ma melo               7

Jire bhaai amraapuri maanhe jeh janaa potaa,
tini yaare khe lakkho jar jalo              8

Jire bhaai headdo amiras Pir bhannaave Sadardin,
aj kal vaare aanhi valo                  9


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934