Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 44
Composed by: Pir Hassan Shaah
Jodilo: n/a
Raag:n/a

E viraa parab srevo,
nit loddine lije                1

E viraa kandh dharoji,
jem uddine rahiye                2

E viraa ginaan su bandh karo ji,
tab toddi na jaaye               3

E viraa paatr pichaann karo ji,
kar joddi ne rahiye               4

E viraa rup ma raacho gemaar,
gunn loddine lahiye               5

E viraa rup pichaann karo ji,
fal vinni ne lije                6

E saami aap naddelaa,
page laagi manaavo               7

Eh neh raakho saaheb ji sun,
Shaah ne lekhe lakhaavo             8

Eh lekhaa lakhaavo ji,
mat paddo ku-lekhe               9

Eh saaheb aap man gaddelaa,
saaheb aape vese                10

Eh murakh sak dhare ji,
kahe vast meri meri               11

So na hove teri arelaa,
vast saaheb keri                12

Eh saa vakhat teri aleyaa,
jo apnna Gur mukhe dije             13

He koy eso paraanni ji,
jo eh maanek raakhe               14

Eh chaare chori banaai,
rakhvaal na maange               15

So kaaro maarag baniyo ji,
gatt ujadd bettho                16

He koy esyo praanni ji,
je man mirag kun maare             17

Koy keri dhanak lio ji,
kaayek panch bhaann               18

Sat keri dhanak liyo ji,
aapnne Pir farmaae               19

Maare mirag sahi ji,
nauv khande jaanaayaa              20

Ttokate hans chaliyo ji,
jem kamal vikaasiyaa              21

Eh Jampudip muneri, Pir Hasaan Shaah
ginaan sunaayaa                 22

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934