Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 46
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag:n/a

Eji Paachham me aayaa Shaah partak paayaa,
bhulaare gaafal jennee janam haraayaa ... ...
srevo Sri Islaam Shaah Mahedi das mu avtaar Ali;
alakh purakh Shaah tun jivejo daataar,
Shaah purak Shaah tun saranniye sataar,
srevo Sri Islaam Shaah Mahedi das mu avtaar Ali    1

Eji Paachhame paatr Naklanki Naaraayann,
aape rupe Shaah tun apar pariyaann;
tam-ne srevun Shaah avar na jaannu - srevo       2

Eji Sukaa sichaave Shaah hariyaa falaave,
hay iyun kar ahonish deve;
diyore diyo saaheb detaakun deve - srevo        3

Eji Machh, Korab, Vaaraa bhannaayaa,
chhede daannav Nar-sinh lakhaayaa ji - srevo      4

Eji Vaaymann, Farsi-Raam, Raam raajaa sohi,
sohi kirtaa jug me Shaah tretaa me sohi - srevo    5

Eji Dwaapur Kaan, Budh avtaare,
sol sestra gopiyun Shaah jiyun mathuraa minjaar;
truttho gaitiye khe Shaah dev moraar - srevo      6

Eji Aj-kal vaare Shaah paachhame aayaa,
Nar Naaraayaan Shaah partak paayaa;
bhulaare gaafal jenne janam haraayaa - srevo      7

Eji Kroddiyun panje taali godd andhaar,
jenne na jaanniyu hi vichaar;
damo dam viraa maaraa Shaah sambhaar - srevo      8

Eji Kroddiyun panj, sat, nav, baar-e sun meddaa,
Gur gat saathe panth sohelaa,
Gur gat te je saaheb ji ne vaalaa - srevo       9

Eji Ginaan mahaaras sudh pichhaanno,
Pir Sadardin Sat Gur jaanno;
kalas piyo nit haal gujaaro,
am piyo nit Shaah vakhaano - srevo           10
Eji Jenne umaayo ham sohi Shaah paayaa,
Pir Sadardin Shaah dikhlaayaa;
baar Gur Harichandr ginaan sunnaayaa,
srevo Sri Islam Shaah Mehedi das mu avtaar Ali     11


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934