Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 48
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

E viraa bhaai aakdaa maahe ame bhed-j paayaa,
bhaai sohi bhed Gure bataayaa ji            1

E viraa bhaai aakddaa laa tenaa sutar-j kaantiyaa,
bhaai unki paag banaai ji               2

E viraa bhaai paanch-soh gaj ni paag banaai,
bhaai banaavi kidhi tayaar ji             3

E viraa bhaai gaj gaj parmaanne kari safaayat,
ham kiyaa kaam tamaam ji                4

E viraa bhaai sat ni dasond sat sun desho,
to aagal tiyaan fal lesho ji              5

E viraa bhaai dasond dejo sukhrit karvaa,
te lahi Gur Nar mukhe darvaa ji            6

E viraa bhaai jevo kamaavo tevo desho,
to aagal amraapuri fal lesho ji            7

E viraa bhaai paarkun lai-ne amne desho,
to aagal kiyaan thi fal lesho ji            8

E viraa bhaai ek tal kenun jo amne aalo,
teno hisaab tam sar laago ji              9

E viraa bhaai sukhirt karvaa te aap kamaavo,
to aapiyaa vinaa kuchh na paamo mi           10

E viraa bhaai Gur Nar no aahaar chhe saacho,
kiriyaa kartav vinaa sarve kaacho           11

E viraa bhaai melo maal jo dasond deso,
teno paap tam par leso ji               12

E viraa bhaai ame beli tamaara nahi thaa-sun,
vachn boliyaa te saachun ji              13

E viraa bhaai boleyaa bol te Gur Nar saachun,
temaa ek tal aagun na paachun ji            14

E viraa bhaai dennu lennu damddi re daam,
tiyaa sahu sahu ne maathe chhe bhaar ji        15

E viraa bhaai dharam kartaa vilambh na kije,
ane daan sat sun dije ji                16

E viraa bhaai Beej Shukarvaari no vrat chhe motto,
evo dharam rakhe kartaa khottun ji           17

E viraa bhaai madh-raat tame aape jaago,
araj bandagi Shaah ji sun maango ji          18

E viraa bhaai ghatt kalas ni pujaa jo karvi,
tiyaa bahu tare aashish bharvi ji           19

E viraa bhaai sehejaa daan tame aalo jevi,
ghar sanpat hoy aalo tevi ji              20

E viraa bhaai abhiyaagat ne tame jamaaddo,
to aapnna Gur Nar no naam pichhaanno ji        21

E viraa bhaai haal vaayke jevo aapnno hoy,
tiyaan dhiyaan raakho sohi ji             22

E viraa bhaai haath joddi ne sat sun rahiye,
aadhin thai ne Shaah Shaah kahi ye           23

E viraa bhaai unkaa paap parle jaave,
nirmal mane Shaah paave                24

E viraa bhaai amaaraa vachan lope aap aachaari,
unkaa paap un sar jaari                25

E viraa bhaai sat naa daan deve imaani,
eh aaroge dev Gur ginaan ji              26

E viraa bhaai jugaa jug kaa bhulaa aap kun jaanno,
have tame chit maanhe kaay na aanno ji         27

E viraa bhaai abkaa bhulaa narge jaaso,
Pir Hasan Kabirdin kahe saachun ji           28


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934