Source: 600 Ginaans - Bhaag 3 : Ginaan # 59
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: # 1
Raag: n/a


Saaheb meraa ek jo niraalambh,
amrat naam kahiyengo;
vay hak lahiy yengo ... ...
eh sab kahiyego - mede bhaai-o ji        1

Hatt khole vepaari jo aayaa,
chun chun vakhar lahiengo - e hak        2

Jis praanni ghatt godd andhaar,
se kiyun kare saaheb lahiengo - e hak      3

E koy aage koy pichhe,
jaai uthaahi bahiengo - e hak          4

Mul chok mulastaan sohaavaa,
tiyaan saaheb kaaji thaiengo - e hak       5

Kaaji mulaa te malvaanaa,
tiyaan fadd fadd lekhaa lahiengo - e hak     6

Khanaa jinni lohaardhi erann,
bhan bhan gaafal ghaddengo - e hak        7

Kanak kangan tiyaan pavan julesi,
vann ttann tribhovar kahiengo - e hak      8

Hindustaani saiyad chaddego,
Paanch Paanddav saath milenge,
tiyaan bohoraa lashkar bhaiengo - e hak     9

Ddhaalaa nejaa te bheraa-kun,
tiyaan nejaa nejaa ttaiengo - e hak       10

Andhalaa naaddan te khabar na jaanne,
ve naal adde Shaah Khuraasaani;
tiyaan kaalingedhaa sir ddhaengo- e hak     11

Milo jamaathaa kareyo aaraadhaa,
Pir Sadardin kahiengo - e hak          12Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934