Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 48
Composed by: Pir Sadardin

Raag:

Shaahe ke hek man aanhi srevo,
nire yaaraa moman-aa ji-o               1

Aaj sahi maahaa Dev Ali noor Shaah aayaa,
ji-o ji-o bhaai gharo ghar aanhi,
kare-o nir vaadhaayun moman naa            2

Gatian lokaa alaa Shaah sadaay ji-o ji,
bhaai jo lo-e lonnde munjo
saaheb aayo aanhi ji-o                3

Piran purakh Ali Shaah dekhaadde-aa,
ji o ji bhaai trei name trei juge munjo
dharmi Shaah varteaa ji-o               4

Saaheb raajo chothe jug me bhale aayaa ji o ji,
bhaai Ali-a nur paattnn-re ghaddh aalmot       5

Har har aapoi aap Shaah jannay ji o ji,
bhaai harpuri Shaah ji nagari ame
sure vadhaai-o thaan                 6

Alakh meddo alaa Shaah rachaayaa ji o ji,
Shaah takhat par bhale eh bettho munjo
saaheb han se jo raajaa                7

Pir-e Gur-e bhaanki yaa re khe ginaan
sunnaayaa ji o ji,
Shaah baar-e kalaa sun Shaah likhaayaa ji o      8

Se nistaaridho so jiv jiaan ji o ji,
bhaai namnni-aa se maahaa peri
yaaraa Gur vachan                   9

Se nirvaanni yaar Shaah ji huaddaa ho ji o ji,
bhaai jivantaa so moman aaj je muvaa ji o       10

Tini jaa punddaa puraa Shaah dhar dhoyaa ji o ji,
se Gur Nar sache saami-aa raajaa khe
aapnne aa ji o                    11

So didaari yaar Shaah jaa huaddaa ji o ji,
baai tini ghar aamraapuri ame
tini yaare jaa ghar                  12

Jini hite saaheb raajaa Shaah sreve-aa ji o ji,
bhaai tini ghar amraapuri ame
sri-Eh-salaam Shaah Shaah nure so hi         13

Annte bhamadde-jo tun meherbaan saami ji o ji
ji o Shaah jugaa jug Ali-a rupe aashaa
tunhi avtaar ji kiaa                 14

Gati-yun sahi-aa taarindo munjo aago,
meherbaan saami ji o ji,
Shaah ke jini hite eh sunjaato munjo
saaheb sacho Ali kare                 15

Tis dhe naale naal aago saami ji o ji,
Shaah Nar nauv avtaar eh Ilaahi Shaah
Kaasim Shaah Nar so hi                16

Var var deve-vaaro saaheb aayo ji o ji,
Shaah ji o rehematun thai-o varsan eh
yaaraa moman naa ji o                 17

Dhan Pir Sadardin ginaan sunnaayaa ji o ji,
Shaah ji o, dholtun thaai-o varsan
yaaraa moman ji o                   18

Sat Gur Pir Sadardin ginaan sunnaayaa ji o ji,
Shaah khe hek man aanji srevo ji re
yaaraa moman naa ji o                 19
Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934