Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 62
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Eji Alaf niraale khaalak raajaa,
alaah ghattbi andar sohi ji            1

Eji Jis ghatt andar sevaa teri ,
alaah sohi ghatt nirmal hoi ji          2

Eji Imaam pichhanno to sidak durast
tusaa jinat paa-oge thaan ji           3

Eji Sone rupe dhaa rang durastaa
Gur vaayek bhanne nur jaanno ji          4

Eji Shaytaan taait bahot-j ki-aa
saat jamin aasmaan ji               5

Eji Aadam khalifaa aage namiyaa naahi
so takbar kiyaa naadaan ji            6

Eji Ruh jajidhaa sag pindd paayaa
so hoy rahyaa hayraan ji             7

Eji Koho kaaf garadhe paanni
so kaayamat tan-i hayraan             8

Eji Dojakh ghatt andar kuvaa agandhaa
tiyaa shaytaan keraa thaan ji           9

Eji Bujore bhaai chhatra konn tannaan
chhatra Mahamad Mustafaa tannaa ji.        10Eji Pir Sadardin Pir Hasan Kabirdin
mede saaheb dhaa divaan ji            11

Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934