Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 64
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Eji Saaheb baddaa jenne sab jug sarjiyaa
alaah sab jug tere aadhaar ji             1

Eji Kaachi kaayaa ne kott mittiadhaa
mittddi maanhe riddi bhiddi jaayshe ji.        2

Eji Gor andhaari maanhe vaas-j li-annaa
kidde khaadhaa maans-aa ji              3

Eji Sute sute kete baras gujar gaye
fer na sagiyaa paasaa ji               4

Eji Sat kaa beddlaa saami maare nennesun ddhoyaa
moman tis chaddi paar langeshe ji           5

Eji Pir baddaa jenne Shaahaa dikhlaayaa
aani moman kari li-o kamaai ji            6

Eji Kari-o kamaai ne dasond di-annaa
te moman sachaa yaaraa ji               7

Eji Eso ginaan Pir bhannaave Sadardin
bhaai fal sachaa yaaraa moman leshe ji        8


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934