Source: 600 Ginaans - Bhaag 4 : Ginaan # 85
Composed by: Pir Sadardin

Raag:


Taji-o sang ku sangi-aa,
bhaai chhodio sang ku sang - re
(varaanni)

Eji Tajore tetaa taat ne,
je hari gunn na gay-re;
potaanaa prapanch pakhve,
ane aape tatbar thaay re.. tajio             1

Eji Aage juone Pahelaaj hotaa,
tenne taat tajio tat kaall re;
thambh mahe thi Narsang pragatiyaa
tene sambhaariaa pure vis vaas re tajio          2

Eji Tajore tetaa maat ne,
jene Hari bhagti su nahi pyaar re;
potaanaa prapanch pakhve,
ane putr ni na kare sambhaar re tajio           3

Eji Aage juone Bhartha-j hotaa,
tene maat taji tat kaall re;
tenne Raam kaaran raaj chhodiyaa,
dhan dhan teno avtaar tajio                4

Eji Tajore tetaa bhaai-ne,
jenne Hari bhagti saathe nahi van re;
tene sonu shu paheriye,
jene sone tute kaan re.. tajio              5

Eji Aage juo-ne Bhabhikshan hotaa,
tene bhaai tajio tat kaall re;
tene charan sreviyaa Ragu raay naa,
te odhaariyaa teni vaar re tajio             6

Eji Tajio tetaa naar ne,
jene hari bhagtisu nahi rang re;
jene kanth tanaa vachan-j lupiyaa,
pun te pindh tanaa bhangare tajio             7

Eji Aage juone Sarvan hotaa,
tene naar taji tat-kaar re
tene maat pitaa ne vaikunth mokalyaa
tenaa ttariyaa sarve janjaar re tajio           8

Eji Aage juone Rukhpati hotaa,
te naari chhoddi chaalyaa van re;
tene ahaar kartaa Karsan dev ollakhyaa,
avtaar teno dhan re tajio                 9

Eji Ek paaddosi naa lakhsan bhundhaa,
je kuddaa chaddave aar-re;
tene harve harve re chhandiye,
jem sarovar chhande paal-re tajio             10

Eji Ek paaddosi naa lakshan bhundhaa,
jeno haiddo nahi nirmal;
te ginaan saathe tad badde,
jem gar hare re suvan re tajio              11

Eji Pir Sadardeen boliyaa venanti,
maaraa moman bhaai tame rahejo hushiyaar;
aa kasanni vinaa koi na sidhaa
tame kem utarso pahele paar re tajio           12


Last Update 02-12-12
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934