Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 3
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Sezaddie sutore raajaa nindraa dhari;
Taaraa raanni oraase raaenaa paay ji          1

Eji Istri chalitra raajaae jaanniyo;
nayanne te nindraa na aave ji             2

Eji Tiyaan thine Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe orddaa minjaar ji             3

Eji Sole sanngar sati-e sajiyaa;
peheryaa peheryaa dharam tannaa chir ji        4

Eji Tiyaan thi Taaraa saati sanchariyaa;
aaviyaa chhe ghoddaar minjaar ji            5

Eji Ghoddo te choddiyo teji hanslo;
upar maanddhiaa chitruddaa palaann ji         6

Eji Tiyaan thi Taaraa saati sanchariyaa;
aaviyaa chhe kamal duaar ji              7

Eji Ardaas maangi-ne sati ubhaa rahiyaa;
saami raajaa lajaa raakhannhaar ji           8

Eji Kamal duaare raajaa ubhaa rahiyaa;
aape aape ughaddiyaa kamaadd ji            9

Eji Tiyaan thi Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe paroddun minjaar ji            10

Eji Ardaas maangi-ne sati ubhaa rahiyaa;
saami raajaa lajaa raakhannhaar ji           11

Eji Bhogal bhangire kharaa loh tannaa;
tiyaare nikaliyaa chhe duvaar thi bahaar ji      12

Eji Baahaar aavine revat haankiyo;
aavi potaa jamnaa nadi-ne tir ji            13

Eji Jamnaa nadi-e aavi raanni ubhaa rahiyaa;
taare ghannaa nir uchhale apaar ji           14

Eji Ardaas maangine sati ubhaa rahiyaa;
saami raajaa lajaa raakhannhaar ji           15

Eji Nir chiraannaa sati utariyaa;
jamnaa nadi-e didhi chhe vaatt ji           16

Eji Taare nadi vache chaali ole paar gayaa;
tiyaare raanni thayaa chhe raliyaat ji         17

Eji Tiyaan thi ne Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe dharam duaar ji              18

Eji Tiyaare pardashanaa kari sati ubhaa rahiyaa;
tiyaare jumlaaji-e didhi chhe aasis ji         19

Eji Tiyaare ghoddo te baandhiyo teji hansalo;
utaariyaa chhe chitruddaa palaann ji          20

Eji Taare aagal paachhal thi munivar sanchariyaa;
aavi potaa dharam duaar ji               21

Eji Dharam dhajaa sarve vadhaaviyaa;
aavi sanchariyaa mindar maanhe ji           22

Eji Sankmukh thai ne saati ochariyaa;
boliyaa me dharam vevaar ji              23

Eji Dharam vaann kai sati-e ghatt-paatt thaapiyaa;
sahu koi sati-ne vadhaavaane jaae ji          24

Eji Vahelaa thaaore viraa bandhavaa;
khann ek maa laavo vaar ji               25

Eji Sezaddie sutore raajaa jaagshe,
to bhaangse maaraa piyaar tanni vaatt ji        26

Eji Dharmi saathe maaro vevaar chhe,
duniyaa chhe kaani durijan lok ji           27

Eji Aa panth gubat pargatt na karavo,
aapnno chhe sat-sun vevaar ji             28

Eji Ghoddo virodhiyo teji hansalo;
tenaan kidhaa aanbaliyaa parmaann ji          29

Eji Tere aannine gatmaan hajar kariyo;
jumlejie didhi chhe aasis ji              30

Eji Aasis maagine dev pujaa kari;
vadhaaviyaa chhe sri Raghuraay ji           31

Eji Tiyaare sarve sati-ne santokhiyaa;
Taaraa Raanni thayaa chhe raliyaat ji         32

Eji Pahelo bangaalo aaliyo Roidaasno;
pachhe vartaavyaa sagri jamaat ji           33

Eji Tiyaare thaar Taaraade raani ne aaliyo;
pachhe thai chhe utthaasanni velaaji          34

Eji Tiyaare haadchaam meddi kidhaa ekhtaa;
tene jumlejie didhie chhe aasis            35

Eji Aasise ghoddo tiyaan utthiyo;
tiyaare raajaa pagni chaakhaddi lai jaay ji      36

Eji Tiyaare ardaas mangi-ne saati sanchariyaa;
aaveyo chhe duaar-ni bahaar ji             37

Eji Tiyaare ek chaakddi page pehervaa;
biji chaakhddi haath na aave ji            38

Eji Tiyaare sati vimaashine boliyaa;
pitaaji ek chaakddi naay ji              39

Eji Taare pardashannaa kari sarve paay paddiyaa;
saami raajaa lajaa raakhannhar ji           40

Eji Tiyaare ghauno mott bandhi ne kidhi chaakddi;
tene jumleji-e didhi chhe duaa ji           41

Eji Jaanne aasmaane-thi utari biji chaakddi;
te Taaraa raanni peheri potaane paay ji        42

Eji Chaakddi peheri ne raanni sanchariyaa;
tiyaare jumloji voraavaane jaae ji           43

Eji Velaa vela viraa bandhvaa;
tamne hojo vaikhuntth vaas ji             44

Eji Tiyaan thine Taaraa raanni sanchariyaa,
aaveaa chhe jamnaa nadi-ne tir ji           45

Eji Jamnaa nadi-naa nir uchhale ati ghannaa;
tiyaare raanni-e samariyaa Raghuvir ji         46

Eji Ardaas maangi-ne sati ubhaa rahiyaa;
tiyaare jamnaa nadi-e didhi chhe vaatt ji       47

Eji Jamnaa nadi vachethi ghoddo haankiyo;
aavi potaa aannire paar ji               48

Eji Tiyaan thine Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe piroddlaa ni paas ji           49

Eji Tiyaare bhogal bhaangaa kharaa loh tannaa;
tiyaan raanni ubhaa kare ardaas ji           50

Eji Ardaas maangine sati ubhaa rahiyaa;
saami raajaa lajaa raakhannhaar ji           51

Eji Tiyaare bhogal bhaangaa kharaa loh tannaa;
tiyaare ughaddiyaa chhe paronnlaa parkas ji      52

Eji Paronnlaa parkaas thi raanni sadhaaviyaa;
aaviyaa chhe kamal duaar ji              53

Eji Kamal duaar saahebe ughaaddiyaa;
tiyaare raanni gayaa duaar minjaar ji         54

Eji Duaar-thi raanni sanchariyaa;
aaviyaa chhe ghoddor minjaar ji            55

Eji Ghoddo baandheo teji hansalo;
utaariyaa chhe chitruddaa palaann ji          56

Eji Tiyaan thine Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe orddaa minjaar ji             57

Eji Ordde jaine ne vastra peheriyaa;
utaariyaa chhe dharam tannaa chir ji          58

Eji Tiyaan thine Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe sezaddiaani paas ji            59

Eji Sezaddie sutore raajaa nindraa dhari;
Taaraa raanni oraase raaynaa paay ji          60

Eji Paay chanptaa raajaa jaagiyaa;
saanbharo raanni acharat kahun ek vaat ji       61

Eji Ek achrat aaj amne upanu;
teno pattantro kem kahevaae ji             62

Eji Taare raani raajaane khamaa kari;
tamne chintaa aaj seni thaay ji            63

Eji Ugamtaa aathamtaa tamne name;
tamaari aann fare utar dakhshann maanhe ji       64

Eji Aalas marddi raajaa boliyaa;
raanni amne sapnaatar laadho ji            65

Eji Sapnaa maanhe ame em jaanniyun;
Taaraa raani piyarie padhaariyaa ji          66

Eji Taaraa raanni raajaa-sun boliyaa;
sapnu to aal sansaal ji                67

Eji Sapnaa maanhe shun shun re dekhie;
jenun nahi thadd nahi mul ji              68

Eji Rish karine raajaa boliyaa;
raanni sapnu jutthun kem kahevaay ji          69

Eji Jutth tannore aahe pattaantaro;
tiyaare chaakhaladdi lai didhi chhe haath ji      70

Eji Tame to mahhipati mottaa bhup chho;
evaddi shun karo chho vaat ji             71

Eji Vaataladdie vinnaasaj upaje;
vindhaai jaae chhe amaaraa sharir ji          72

Eji Tiyaare rish karine raajaa utthiyaa;
khenchi khannang lidhi chhe haath ji          73

Eji Khannang kaddhi ne raajaa utthiyaa;
raanni seno laaviyaa chho thaal ji           74

Eji Raanni rudeaa maanhe dhrujeaa;
saami have si thaise per ji              75

Eji Tiyaare raanni vinave Raghuvar raay ne;
saami raajaa lajaa raakhannhaar ji           76

Eji Saami ji partaknaa tame paar-jo;
aavi ubho chhe have kaal ji              77

Eji Tiyaare thaal laavine raani-e aagal dhariyo;
tiyaare raajaane dhrstte aaviyaa vanfal ji       78

Eji Jaanne fulvaaddi-thi maali mevaa laaviyo;
tiyaare raajaane acharat thaay ji           79

Eji Tiyaare khannang meline raajaa beshi rahiyaa;
raanni mune aa panth dekhaadd ji            80

Eji E panth maarag chhe raajaa dohelo;
aa panth tam-thi sahiyo nav jaay ji          81

Eji Tiyaar raajaa raliyaat thaine boliyaa;
jem kaheso tem karsun sevaa ji             82

Eji Ame to istri chalitra jaanntaa;
na jaanniyo evo aa Sat Panth saar ji          83

Eji Ame to tame saathe padhaariyaa;
tiyaan ame dittho sarve memaay ji           84

Eji Te Gur amne dekhaadd jo;
jene Gur-e didhaa tamne dharam ji           85

Eji Te dharam maarage ame chaalsun;
ame aalsun te asankh daan ji              86

Eji Daan detaa ame nav ddolie;
to aal sun te ati ghannaa maan ji           87

Eji Sarve sati ame sonp-sun;
ame mukh-thi lesun naaraayann naam ji         88

Eji Naam saaheb jinu lijie;
ane pijiye te paaval saar ji              89

Eji Gur ginaane ame chaal sun;
em utarsun pele paar ji                90

Eji Tiyaare raanni raajaa sun em boliyaa;
raajaa Sat Panth chhee khaadaa keri dhaar ji      91

Eji Khari khotti to budh maangse;
chaalvun koi sukal vevaar ji              92

Eji Pehelaa to maangere kaayaa kaaljo;
pachhe maange pinddh kero maas ji           93

Eji Tamenere vaahaalo teji hansalo;
gau dhare baandhi chhe aas ji             94

Eji Tamaari fulvaaddi fule ghanni;
tamne vaahaalo kunvar Rohidaas ji           95

Eji Ajodhaa kero vaahaalo raaj paatt;
Tamne vaahaalo sole sanngaar ji            96

Eji E vastun sarve Gur-ji maang se;
te Guru-ji upar kem aave imaan ji           97

Eji Tiyaare raajaa em boliyaa;
jem Guru-ji raakhe tem rehesun ji           98

Eji Tiyaare raanni raliyaat thai boliyaa;
ame jaaie amaare pitaane gher ji            99

Eji Tiyaan thi vaachaa ame laavie;
pachhe tame aavo amaare saath ji            100

Eji Tiyaan thi Taaraa sati sanchariyaa;
aaviyaa chhe pitaa jini paas ji            101

Eji Baapji bol tame saambharo;
vaat laagi chhe raajaa-ne haath ji           102

Eji Aapnnaa aachaar raajaa kali gayaa;
aaviyaa hataa dharam duaar ji             103

Eji Tiyaan amsun utpaat kidhi ghanni;
have ochare chhe dharam duaar ji            104

Eji Tiyaare rikhisare vichaari vaanni kari;
raajaa varte paratmaa saar ji             105

Eji Varat vichaarine tame paaljo;
to varate thaasho Gur keraa daas ji          106

Eji Tiyaare raaj duaare raanni aaviyaa;
Gure didhi varat vichaar ji              107

Eji Tiyaare raajaa utthine ubhaa thayaa;
varat raakhiyaa khanddhaa dhaar ji           108

Eji Tiyaare varat vichaar raajaa rakhiyaa;
paaliyaa sarve dharam vichaar ji            109

Eji Tiyaare kansaare jai ghann kuttiyaa;
evi kasanni sahi khatt maas ji             110

Eji Kaache ghaddo laavo kunbhaarthi;
kaache traaganne bhari laavo nir ji          111

Nir bhari-ne gat maanhe haajar thayaa;
tiyaare rikhisare didhaa ghannaa maan ji        112

Eji Tiyaare rikhisar raanni sun em vade;
raajaane chhe avadh ginaan ji             113

Eji Raajaa dev sabhaa sahit gher laaviyaa;
vajaanniyaa kaany ddhol nishaan ji           114

Eji Saaheb naam to sau koi ochare;
sau nar naari saanbhare ginaan ji           115

Eji Ochhav mangal sau koi ochare;
boliyaa chhe je je kaar ji               116

Eji Pir Sadardin Gur boliyaa;
saami raajaa tun gatiun taarann-haar ji        117
Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934