Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 11
Composed by: Pir Sadardin
Jodilo: n/a
Raag: n/a


Eji Kaaere moman bhaai tame sovo nichintaa;
jikar kartaa vilanb na kije - eji        1

Eji Moman ho kar nachintaa sove;
so kem didaar Ali naa jove           2

Eji Khaave pive ne aap muraadaa;
so jiv dojak jaavannhaar            3

Eji Moho maayaa kaarann fandre kiaa;
jutthaa thaa taankun dojak diyaa        4

Eji Bhanne Pir Sadardin sunno gatiun
moman bhaai;
aave Naklanki tame lio vadaahi         5


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934