Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 60
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Khaddiyaa paddiyaa lettiyaa bettiyaa
mede bhaaive,
hardam saami raajo sanbhaariye          1

Eji Jarame bhalame mede bhaaive;
gatt pad saami raajo sanbaariye          2

Eji Deshthi pardesh aaviyaa mede bhaaive;
pardesh desh sadhaarso              3

Eji Kiyaa lehi aaviyaa is duniyaadhe
vich mede bhaaive;
tusaa jaai to kiyaa lehi jaaesi          4

Eji Gumanaa firanaa is dujiaande
vich mede bhaaive;
fir esaa latu na paaesi              5

Eji Ajabh ajaaebh raahaa lehi aaeaa
is duniaade vich mede bhaaive;
tusaa raadedhaa fal paaesi            6

Eji Akaaanbaa dhraakhaa ruhiaa
mede bhaaive;
tusaa savaad faledhaa paaesi           7

Eji Tobaa saari bandenu loddie
mede bhaaive;
hi kaayaa kaachi kaam na aaesi          8

Eji Hath vich kaam mukh vich saami raajo
sanbhaarie mede bhaaive;
maang fajal baanaa fal paaesi           9

Eji Gofte Pir Hassan Kabirdin
mede bhaaive;
yaa Shaah bhulannaa nu maarag langaaesi      10


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934